• Slide1
  • Slider 2
  • Slider 3

Thống kê nhận lớp

BẢNG THỐNG KÊ TRẠNG THÁI ĐĂNG KÝ NHẬN LỚP

Lọc:
STT Họ tên Lớp dạy Mã lớp Hình thức/Lệ phí Trạng thái View
1 Võ Thị Thanh Tuyền
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 4 Quận 10 Hồ Chí Minh
Lương: 1,800,000đ - Đã đăng ký: 5 GS
24470 Chuyển khoản
35%= 630,000₫
Đủ điều kiện Xem
2 Lê Thị Ngọc ha
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 4 Quận 10 Hồ Chí Minh
Lương: 1,800,000đ - Đã đăng ký: 5 GS
24470 Chuyển khoản
35%= 630,000₫
Đủ điều kiện Xem
3 le thi van anh
Hiện là: Nữ Bằng Khác
Việc làm cần gia sư dạy môn Báo bài Lớp 2 Quận 3 Hồ Chí Minh
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
24460 Chuyển khoản
35%= 700,000₫
Đủ điều kiện Xem
4 Nguyễn Kim Ngân
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Nhật Lớp ngoại ngữ Q.Tân Bình Hồ Chí Minh
Lương: 2,400,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
24528 Chuyển khoản
30%= 720,000₫
Đủ điều kiện Xem
5 Lê Thị Khánh Huyền
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 11 Quận 1 Hồ Chí Minh
Lương: 800,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
23810 Chuyển khoản
25%= 200,000₫
Đủ điều kiện Xem
6 Lê Thị Khánh Huyền
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 11 Quận 1 Hồ Chí Minh
Lương: 800,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
23714 Chuyển khoản
25%= 200,000₫
Đủ điều kiện Xem
7 Dư Thị Thanh Thư
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 1 Q.Ba Đình Hà Nội
Lương: 1,000,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
24496 Chuyển khoản
35%= 350,000₫
Đủ điều kiện Xem
8 ngô thùy linh
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 11 Q.Ba Đình Hà Nội
Lương: 600,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
22994 Chuyển khoản
25%= 150,000₫
Đủ điều kiện Xem
9 Hoàng Thị Cẩm Vân
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Hóa Lớp 10 Q.Bình Thạnh Hồ Chí Minh
Lương: 800,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
24474 Chuyển khoản
35%= 280,000₫
Đủ điều kiện Xem
10 Trần Thị Mai Hương
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 5 Quận 7 Hồ Chí Minh
Lương: 1,600,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
24045 Chuyển khoản
25%= 400,000₫
Đủ điều kiện Xem
11 Lê Trung Nguyên
Hiện là: Nam Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 12 Quận 12 Hồ Chí Minh
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
24499 Chuyển khoản
30%= 600,000₫
Đủ điều kiện Xem
12 Dư Thị Thanh Thư
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Báo bài Lớp 3 Q.Thanh Xuân Hà Nội
Lương: 800,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
24507 Chuyển khoản
35%= 280,000₫
Đủ điều kiện Xem
13 Nguyễn Đức Anh Tuấn
Hiện là: Nam Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Báo bài Lớp 3 Quận 9 Hồ Chí Minh
Lương: 1,000,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
24266 Chuyển khoản
10%= 100,000₫
Đủ điều kiện Xem
14 Lê Trung Nguyên
Hiện là: Nam Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Ôn Đại Học Q.Tân Bình Hồ Chí Minh
Lương: 1,600,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
24512 Chuyển khoản
35%= 560,000₫
Đủ điều kiện Xem
15 Lê Thị Hồng Hoa
Hiện là: Nữ Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Trung Lớp ngoại ngữ Quận 7 Hồ Chí Minh
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
23888 Chuyển khoản
25%= 500,000₫
Không đạt Xem
16 Lê Thị Hồng Hoa
Hiện là: Nữ Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Báo bài Lớp 9 Quận 7 Hồ Chí Minh
Lương: 3,000,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
24513 Chuyển khoản
35%= 1,050,000₫
Đủ điều kiện Xem
17 Nguyễn Duy Minh Thư
Hiện là: Nữ Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 8 Quận 12 Hồ Chí Minh
Lương: 1,200,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
23883 Chuyển khoản
25%= 300,000₫
Đủ điều kiện Xem
18 Trần Thị Lan Hương
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 8 Q.Gò Vấp Hồ Chí Minh
Lương: 1,200,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
24386 Chuyển khoản
35%= 420,000₫
Đủ điều kiện Xem
19 Phạm Thị Kim Tuyền
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 1 Q.Thủ Đức Hồ Chí Minh
Lương: 1,200,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
24463 Tới trung tâm
40%= 480,000₫
Đủ điều kiện Xem
20 Lê Thị Hồng Hoa
Hiện là: Nữ Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 9 Quận 7 Hồ Chí Minh
Lương: 900,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
24508 Chuyển khoản
35%= 315,000₫
Đủ điều kiện Xem
21 Lê Thị Hồng Hoa
Hiện là: Nữ Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Trung Lớp ngoại ngữ Quận 3 Hồ Chí Minh
Lương: 4,000,000đ - Đã đăng ký: 4 GS
24514 Chuyển khoản
30%= 1,200,000₫
Đủ điều kiện Xem
22 Lưu Thúy Vy
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Anh văn giao tiếp Lớp ngoại ngữ Quận 7 Hồ Chí Minh
Lương: 1,200,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
24445 Chuyển khoản
30%= 360,000₫
Đủ điều kiện Xem
23 Lưu Thúy Vy
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Anh văn giao tiếp Lớp ngoại ngữ Quận 7 Hồ Chí Minh
Lương: 1,500,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
24493 Chuyển khoản
30%= 450,000₫
Đủ điều kiện Xem
24 Trần Thị Hồng Hạnh
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Trung Lớp ngoại ngữ Quận 3 Hồ Chí Minh
Lương: 4,000,000đ - Đã đăng ký: 4 GS
24514 Chuyển khoản
30%= 1,200,000₫
Đủ điều kiện Xem
25 Nguyễn Thị Thanh Xuân
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp lá Quận 11 Hồ Chí Minh
Lương: 1,500,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
23867 Chuyển khoản
25%= 375,000₫
Đủ điều kiện Xem
26 Nguyễn Thị Thanh Xuân
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 4 Quận 10 Hồ Chí Minh
Lương: 1,800,000đ - Đã đăng ký: 5 GS
24470 Chuyển khoản
35%= 630,000₫
Đủ điều kiện Xem
27 Nguyễn Trung Khánh Hà
Hiện là: Nữ Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Trung Lớp ngoại ngữ Quận 3 Hồ Chí Minh
Lương: 4,000,000đ - Đã đăng ký: 4 GS
24514 Chuyển khoản
30%= 1,200,000₫
Xem xét Xem