• Slide1
  • Slider 2
  • Slider 3

Thống kê nhận lớp

BẢNG THỐNG KÊ TRẠNG THÁI ĐĂNG KÝ NHẬN LỚP

Lọc:
STT Họ tên Lớp dạy Mã lớp Hình thức/Lệ phí Trạng thái View
1 Phan Nguyễn Cẩm Tú
Hiện là: Nữ Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 9 H.Nhà Bè Hồ Chí Minh
Lương: 800,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
24775 Chuyển khoản
15%= 120,000₫
Chờ duyệt Xem
2 Hoàng Thái Bảo
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 3 Quận 7 Hồ Chí Minh
Lương: 1,200,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
26018 Tới trung tâm
35%= 420,000₫
Chờ duyệt Xem
3 Phan Nguyễn Cẩm Tú
Hiện là: Nữ Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 7 Quận 7 Hồ Chí Minh
Lương: 800,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
25731 Chuyển khoản
25%= 200,000₫
Chờ duyệt Xem
4 Trần Huy Vinh
Hiện là: Nam Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng việt Lớp 1 Quận 5 Hồ Chí Minh
Lương: 5,000,000đ - Đã đăng ký: 5 GS
26003 Chuyển khoản
20%= 1,000,000₫
Chờ duyệt Xem
5 Cao Thị Thanh Quy
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 1 Q.Bình Thạnh Hồ Chí Minh
Lương: 900,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
26031 Chuyển khoản
35%= 315,000₫
Chờ duyệt Xem
6 Cao Thị Thanh Quy
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 1 Q.Bình Thạnh Hồ Chí Minh
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 4 GS
25987 Chuyển khoản
30%= 600,000₫
Chờ duyệt Xem
7 Cao Thị Thanh Quy
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 4 Q.Bình Thạnh Hồ Chí Minh
Lương: 700,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
26026 Chuyển khoản
25%= 175,000₫
Chờ duyệt Xem
8 Nguyễn Thị Thu Thảo
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 9 Quận 10 Hồ Chí Minh
Lương: 1,200,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
25978 Chuyển khoản
35%= 420,000₫
Chờ duyệt Xem
9 Nguyễn Ái Nhân
Hiện là: Nữ Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Anh văn giao tiếp Lớp ngoại ngữ Quận 3 Hồ Chí Minh
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
26016 Chuyển khoản
20%= 400,000₫
Chờ duyệt Xem
10 DN*Phương Ngọc
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Báo bài Lớp 1 Q.Sơn Trà Đà Nẵng
Lương: 1,800,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
25968 Chuyển khoản
30%= 540,000₫
Chờ duyệt Xem
11 Nguyễn Thị Thanh Tú
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Văn Lớp 12 Q.Bình Thạnh Hồ Chí Minh
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
26022 Chuyển khoản
30%= 600,000₫
Chờ duyệt Xem
12 Cao văn Thanh
Hiện là: Nam Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 8 Quận 2 Hồ Chí Minh
Lương: 1,600,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
26020 Chuyển khoản
30%= 480,000₫
Chờ duyệt Xem
13 Nguyễn Thị Cẩm Tú
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 1 Q.Bình Thạnh Hồ Chí Minh
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 4 GS
25987 Chuyển khoản
30%= 600,000₫
Chờ duyệt Xem
14 Phạm thị xuyến
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Văn Lớp 6 Q.Bình Thạnh Hồ Chí Minh
Lương: 2,400,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
26014 Chuyển khoản
30%= 720,000₫
Chờ duyệt Xem
15 Tống trần thu dung
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 4 Q.Bình Thạnh Hồ Chí Minh
Lương: 700,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
26026 Chuyển khoản
25%= 175,000₫
Đủ điều kiện Xem
16 Lã Văn Lý
Hiện là: Nam Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 8 Quận 2 Hồ Chí Minh
Lương: 1,600,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
26020 Chuyển khoản
30%= 480,000₫
Xem xét Xem
17 Nguyễn Văn vỹ
Hiện là: Nam Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Hóa Lớp 10 Quận 9 Hồ Chí Minh
Lương: 400,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
25976 Chuyển khoản
35%= 140,000₫
Đủ điều kiện Xem
18 Ngô Thị Thuý An
Hiện là: Nữ Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Nhật Lớp ngoại ngữ Quận 1 Hồ Chí Minh
Lương: 1,800,000đ - Đã đăng ký: 4 GS
25638 Chuyển khoản
25%= 450,000₫
Đủ điều kiện Xem
19 Bùi Thị Ngọc Tuyền
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 1 Quận 2 Hồ Chí Minh
Lương: 1,600,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
25950 Chuyển khoản
30%= 480,000₫
Chờ duyệt Xem
20 Nguyễn Thị Cầm
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Báo bài Lớp 1 Q.Sơn Trà Đà Nẵng
Lương: 1,800,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
25968 Chuyển khoản
30%= 540,000₫
Không đạt Xem
21 BD*Minh Tâm
Hiện là: Nữ Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 6 TP.Biên Hòa Đồng Nai
Lương: 1,800,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
25985 Chuyển khoản
30%= 540,000₫
Chờ duyệt Xem
22 Lê Thị Lý
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng việt Lớp 1 Quận 5 Hồ Chí Minh
Lương: 5,000,000đ - Đã đăng ký: 5 GS
26003 Chuyển khoản
20%= 1,000,000₫
Không đạt Xem
23 Đỗ Thị Hiền
Hiện là: Nữ Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng việt Lớp 1 Quận 5 Hồ Chí Minh
Lương: 5,000,000đ - Đã đăng ký: 5 GS
26003 Chuyển khoản
20%= 1,000,000₫
Không đạt Xem
24 Huỳnh Anh Muội
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng việt Lớp 1 Quận 5 Hồ Chí Minh
Lương: 5,000,000đ - Đã đăng ký: 5 GS
26003 Chuyển khoản
20%= 1,000,000₫
Xem xét Xem
25 Lê Ngọc Xuân Linh
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 3 Quận 7 Hồ Chí Minh
Lương: 1,200,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
26018 Chuyển khoản
30%= 360,000₫
Đủ điều kiện Xem
26 Hoàng Thị Phương
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 4 Q.Gò Vấp Hồ Chí Minh
Lương: 2,400,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
26010 Chuyển khoản
35%= 840,000₫
Đã nhận lớp Xem
27 Trương Thị Ngọc Tuyền
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Anh văn giao tiếp Lớp ngoại ngữ Quận 7 Hồ Chí Minh
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 3 GS
25989 Chuyển khoản
30%= 600,000₫
Đủ điều kiện Xem