• Slide1
  • Slider 2
  • Slider 3

Thống kê nhận lớp

BẢNG THỐNG KÊ TRẠNG THÁI ĐĂNG KÝ NHẬN LỚP

Lọc:
STT Họ tên Lớp dạy Mã lớp Hình thức/Lệ phí Trạng thái View
1 Từ Thị Thanh Thúy
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Báo bài Lớp 6 Quận 1 Hồ Chí Minh
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
22967 Chuyển khoản
30%= 600,000₫
Chờ duyệt Xem
2 Từ Thị Thanh Thúy
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp lá Quận 1 Hồ Chí Minh
Lương: 900,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
22969 Chuyển khoản
35%= 315,000₫
Chờ duyệt Xem
3 BÙI THỊ HÀ PHƯƠNG
Hiện là: Nữ Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 1 Q.Bình Tân Hồ Chí Minh
Lương: 1,000,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
22550 Tới trung tâm
30%= 300,000₫
Chờ duyệt Xem
4 BÙI THỊ HÀ PHƯƠNG
Hiện là: Nữ Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 6 Quận 12 Hồ Chí Minh
Lương: 1,800,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
22959 Tới trung tâm
40%= 720,000₫
Chờ duyệt Xem
5 BÙI THỊ HÀ PHƯƠNG
Hiện là: Nữ Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 6 Quận 12 Hồ Chí Minh
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
22916 Tới trung tâm
40%= 800,000₫
Chờ duyệt Xem
6 Lê Khắc Nguyên Tố
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 5 Quận 5 Hồ Chí Minh
Lương: 1,100,000đ - Đã đăng ký: 3 GS
22861 Chuyển khoản
35%= 385,000₫
Chờ duyệt Xem
7 Lê Khắc Nguyên Tố
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Anh văn giao tiếp Lớp ngoại ngữ Quận 1 Hồ Chí Minh
Lương: 1,200,000đ - Đã đăng ký: 5 GS
22895 Chuyển khoản
30%= 360,000₫
Chờ duyệt Xem
8 trương thị thùy hương
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp lá Quận 1 Hồ Chí Minh
Lương: 900,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
22969 Chuyển khoản
35%= 315,000₫
Chờ duyệt Xem
9 Phạm Kim Long
Hiện là: Nam Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 11 Q.Tân Phú Hồ Chí Minh
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
22880 Chuyển khoản
35%= 700,000₫
Chờ duyệt Xem
10 Phạm Kim Long
Hiện là: Nam Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Hóa Lớp 10 Q.Tân Bình Hồ Chí Minh
Lương: 800,000đ - Đã đăng ký: 3 GS
22923 Chuyển khoản
35%= 280,000₫
Chờ duyệt Xem
11 Phạm Kim Long
Hiện là: Nam Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 8 Quận 10 Hồ Chí Minh
Lương: 1,600,000đ - Đã đăng ký: 4 GS
22665 Chuyển khoản
35%= 560,000₫
Chờ duyệt Xem
12 PhanThị Thanh Tâm
Hiện là: Nữ Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Anh văn giao tiếp Lớp ngoại ngữ Quận 1 Hồ Chí Minh
Lương: 1,200,000đ - Đã đăng ký: 5 GS
22895 Chuyển khoản
30%= 360,000₫
Chờ duyệt Xem
13 Nguyễn Minh Vương
Hiện là: Nam Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 11 Q.Bình Thạnh Hồ Chí Minh
Lương: 1,600,000đ - Đã đăng ký: 4 GS
22870 Chuyển khoản
35%= 560,000₫
Chờ duyệt Xem
14 Nguyễn Trần Thúy Nga
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Báo bài Lớp 6 Quận 1 Hồ Chí Minh
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 4 GS
22823 Chuyển khoản
30%= 600,000₫
Chờ duyệt Xem
15 Nguyễn Thị Yến Thanh
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp lá Quận 9 Hồ Chí Minh
Lương: 1,200,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
22957 Chuyển khoản
35%= 420,000₫
Chờ duyệt Xem
16 Chu Văn Hùng
Hiện là: Nam Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 8 Quận 10 Hồ Chí Minh
Lương: 1,600,000đ - Đã đăng ký: 4 GS
22665 Chuyển khoản
35%= 560,000₫
Chờ duyệt Xem
17 Phạm Thị Hải Ly
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Báo bài Lớp 7 Q.Bình Thạnh Hồ Chí Minh
Lương: 800,000đ - Đã đăng ký: 3 GS
22889 Chuyển khoản
35%= 280,000₫
Chờ duyệt Xem
18 Nguyễn Đức Thắng
Hiện là: Nam Thạc Sỹ
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 9 Q.Thanh Xuân Hà Nội
Lương: 1,600,000đ - Đã đăng ký: 4 GS
22776 Chuyển khoản
35%= 560,000₫
Chờ duyệt Xem
19 TRẦN THỊ THU HIỀN
Hiện là: Nữ Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 5 Quận 2 Hồ Chí Minh
Lương: 1,800,000đ - Đã đăng ký: 3 GS
22931 Chuyển khoản
15%= 270,000₫
Chờ duyệt Xem
20 TRẦN THỊ THU HIỀN
Hiện là: Nữ Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 2 Q.Bình Thạnh Hồ Chí Minh
Lương: 1,800,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
22956 Chuyển khoản
35%= 630,000₫
Chờ duyệt Xem
21 Nguyễn Ngọc Kim Thanh
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 6 Quận 2 Hồ Chí Minh
Lương: 1,000,000đ - Đã đăng ký: 4 GS
22608 Tới trung tâm
35%= 350,000₫
Chờ duyệt Xem
22 Phạm Thị Phương Mai
Hiện là: Nữ Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 5 Quận 2 Hồ Chí Minh
Lương: 1,800,000đ - Đã đăng ký: 3 GS
22931 Chuyển khoản
15%= 270,000₫
Chờ duyệt Xem
23 Trần Hồng
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 8 Q.Hải Châu Đà Nẵng
Lương: 3,000,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
22788 Chuyển khoản
25%= 750,000₫
Chờ duyệt Xem
24 CAO THỊ HOÀNG
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Hóa Lớp 10 Q.Tân Bình Hồ Chí Minh
Lương: 800,000đ - Đã đăng ký: 3 GS
22923 Chuyển khoản
35%= 280,000₫
Chờ duyệt Xem
25 HOÀNG NGÂN
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Báo bài Lớp 6 Quận 1 Hồ Chí Minh
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 4 GS
22823 Chuyển khoản
30%= 600,000₫
Chờ duyệt Xem
26 HOÀNG NGÂN
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Báo bài Lớp 2 Quận 7 Hồ Chí Minh
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
22876 Chuyển khoản
35%= 700,000₫
Chờ duyệt Xem
27 Phùng Ngọc Như Ý
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Văn Lớp 9 Q.Bình Thạnh Hồ Chí Minh
Lương: 800,000đ - Đã đăng ký: 3 GS
22873 Chuyển khoản
35%= 280,000₫
Chờ duyệt Xem