Nhận xét đánh giá của Trung Tâm


Kính gửi: Nguyễn Lợi
***************************
Chúc mừng bạn đã nhận lớp này. Trung tâm rất mong được hợp tác với bạn lâu dài!