• Slide1
 • Slider 2
 • Slider 3
Quý phụ huynh - học viên có nhu cầu thuê gia sư liên hệ: 0938.226.599 - 0971.747.722

Đặng Thị Hinh
 • Mã số: 46977
 • Tên gia sư: Đặng Thị Hinh
 • Năm sinh: 31/08/1988
 • Hiện là: Thạc Sỹ
 • Trường: Giáo viên trường THPT Lưu Hữu Phước
 • Chuyên ngành: Sư phạm Lịch sử
 • Năm TN: 2010
 • Nhận dạy:  Lớp lá, Lớp 1, Lớp 2, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Ôn Đại Học,
 • Các môn:  Toán, Lý, Hóa, Văn, Tiếng Anh, Sử, Địa,
 • Khu vực:  Q.Ninh Kiều, Q.Bình Thủy, Q.Ô Môn,
 • Yêu cầu lương tối thiểu:  100,000 VNĐ/buổi
 • Thông tin khác: Có nhiều năm kinh nghiệm dạy kèm từ khi còn là sinh viên đại học, nhiệt tình, có trách nhiệm, đã có 6 năm kinh nghiệm đứng lớp.
 
Hồ Sỹ Trường
 • Mã số: 43185
 • Tên gia sư: Hồ Sỹ Trường
 • Năm sinh: 20/09/1984
 • Hiện là: Thạc Sỹ
 • Trường: Trường Đại học Cần Thơ
 • Chuyên ngành: Sư phạm Toán
 • Năm TN: 2007
 • Nhận dạy:  Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12, Ôn Đại Học,
 • Các môn:  Toán,
 • Khu vực:  Q.Ninh Kiều, Q.Bình Thủy, Q.Cái Răng,
 • Yêu cầu lương tối thiểu:  200,000 VNĐ/buổi
 • Thông tin khác: Có hơn 10 năm giảng dạy
 
Nguyễn Kim Huệ
 • Mã số: 39016
 • Tên gia sư: Nguyễn Kim Huệ
 • Năm sinh: 01/01/1992
 • Hiện là: Giáo Viên
 • Trường: Cao đẳng sư phamk Ang Giang
 • Chuyên ngành: Sư phạm tiểu học
 • Năm TN: 2015
 • Nhận dạy:  Lớp lá, Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5,
 • Các môn:  Toán, Tiếng việt, Báo bài, Luyện chữ đẹp, Môn khác,
 • Khu vực:  Q.Ninh Kiều, Q.Bình Thủy, Q.Cái Răng,
 • Yêu cầu lương tối thiểu:  100,000 VNĐ/buổi
 • Thông tin khác: có 2 năm kinh nghiệm dạy kèm.
 
Trần Nhật Tiến
 • Mã số: 36434
 • Tên gia sư: Trần Nhật Tiến
 • Năm sinh: 22/03/1997
 • Hiện là: Sinh Viên
 • Trường: Đại học Cần Thơ
 • Chuyên ngành: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
 • Năm TN: 2015
 • Nhận dạy:  Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11,
 • Các môn:  Toán, Lý, Hóa,
 • Khu vực:  Q.Ninh Kiều, Q.Bình Thủy, Q.Cái Răng, Q.Ô Môn,
 • Yêu cầu lương tối thiểu:  100,000 VNĐ/buổi
 • Thông tin khác: Nhiệt tình, Thủ khoa ngành đầu vào đại học cần thơ
 
Bùi Thị Mỹ Loan
 • Mã số: 35632
 • Tên gia sư: Bùi Thị Mỹ Loan
 • Năm sinh: 12/04/1988
 • Hiện là: Thạc Sỹ
 • Trường: SV Trường Đại Học Cần Thơ
 • Chuyên ngành: SP Vật lý -Công nghệ
 • Năm TN: 2014
 • Nhận dạy:  Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12,
 • Các môn:  Toán, Lý, Hóa,
 • Khu vực:  Q.Ninh Kiều, Q.Bình Thủy, Q.Cái Răng,
 • Yêu cầu lương tối thiểu:  150,000 VNĐ/buổi
 • Thông tin khác: Có 4 năm kinh nghiệm dạy kèm, nhiệt huyết, tận tình,...
 
Hồ Việt Thắng
 • Mã số: 35463
 • Tên gia sư: Hồ Việt Thắng
 • Năm sinh: 04/03/1994
 • Hiện là: Cử Nhân
 • Trường: đại học cần thơ
 • Chuyên ngành: sư phạm vật lý
 • Năm TN: 2016
 • Nhận dạy:  Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12,
 • Các môn:  Toán, Lý,
 • Khu vực:  Q.Ninh Kiều, Q.Bình Thủy, Q.Cái Răng,
 • Yêu cầu lương tối thiểu:  80,000 VNĐ/buổi
 • Thông tin khác: kinh nghiệm 2 năm
 
Hồ Anh Thuỵ
 • Mã số: 34901
 • Tên gia sư: Hồ Anh Thuỵ
 • Năm sinh: 01/09/1994
 • Hiện là: Sinh Viên
 • Trường: Đại học Cần Thơ
 • Chuyên ngành: Sư phạm tiếng anh
 • Năm TN: 2017
 • Nhận dạy:  Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10,
 • Các môn:  Tiếng Anh, Anh văn giao tiếp,
 • Khu vực:  Q.Ninh Kiều, Q.Bình Thủy,
 • Yêu cầu lương tối thiểu:  60,000 VNĐ/buổi
 • Thông tin khác: Có kinh nghiệm làm gia sư môn tiếng anh trong 3 năm
 
Mai Trung Toàn
 • Mã số: 34704
 • Tên gia sư: Mai Trung Toàn
 • Năm sinh: 19/05/1994
 • Hiện là: Cử Nhân
 • Trường: Đại học Cần Thơ
 • Chuyên ngành: Hóa Học
 • Năm TN: 2016
 • Nhận dạy:  Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12, Ôn Đại Học,
 • Các môn:  Hóa,
 • Khu vực:  Q.Ninh Kiều, Q.Bình Thủy, Q.Cái Răng,
 • Yêu cầu lương tối thiểu:  85,000 VNĐ/buổi
 • Thông tin khác: Có 3 năm kinh nghiệm dạy kèm các lớp, luyện thi đại học
 
Thạch Thị Hồng Thắm
 • Mã số: 34554
 • Tên gia sư: Thạch Thị Hồng Thắm
 • Năm sinh: 20/10/1993
 • Hiện là: Cử Nhân
 • Trường: Sinh viên Đại Học Cần Thơ
 • Chuyên ngành: Sinh học
 • Năm TN: 2015
 • Nhận dạy:  Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12, Ôn Đại Học,
 • Các môn:  Toán, Hóa, Tiếng Anh, Sinh,
 • Khu vực:  Q.Ninh Kiều, Q.Bình Thủy, Q.Cái Răng,
 • Yêu cầu lương tối thiểu:  65,000 VNĐ/buổi
 • Thông tin khác: có 3 năm kinh nghiệm dạy kèm
 
Le Cong Vinh
 • Mã số: 34204
 • Tên gia sư: Le Cong Vinh
 • Năm sinh: 27/08/1989
 • Hiện là: Thạc Sỹ
 • Trường: Dai hoc Can Tho
 • Chuyên ngành: Sp Toán
 • Năm TN: 2014
 • Nhận dạy:  Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12, Ôn Đại Học, Hệ Đại học,
 • Các môn:  Toán,
 • Khu vực:  Q.Ninh Kiều, Q.Bình Thủy, Q.Cái Răng,
 • Yêu cầu lương tối thiểu:  150,000 VNĐ/buổi
 • Thông tin khác: 5 Nam day kem toan cac cap va ltdh