• Slide1
  • Slider 2
  • Slider 3

Việc làm cần gia sư dạy Lớp 2

Uy Tín - Tận Tâm - Nhiệt Tình - Chu Đáo - Trách Nhiệm

MS: 62046
LỚP ĐANG CẦN GIA SƯ

10%

Lớp dạy: Lớp 2.
Môn dạy: Tiếng Việt.
Địa chỉ: Xã Long Định - H.Cần Đước - Long An
Mức lương: 1,800,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần
Thời gian: Dạy 120 phút/buổi, chọn T2 T4 T6 hoặc T3 T5 T7, 9h-11h
Yêu cầu: Nữ Cử Nhân
Liên hệ: 0974.502.420 - 0938.708.488

MS: 61968
LỚP ĐANG CẦN GIA SƯ

30%

Lớp dạy: Lớp 2.
Môn dạy: Tiếng Anh.
Địa chỉ: Nguyễn Thị Chạy - Tân Đông Hiệp - Tx.Dĩ An - Bình Dương
Mức lương: 1,500,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần
Thời gian: Dạy 120 phút/ buổi, T2, T4, T6 từ 15h - 17h
Yêu cầu: Nữ Cử Nhân
Liên hệ: 0974.502.420 - 0938.708.488

MS: 61966
LỚP ĐANG CẦN GIA SƯ

30%

Lớp dạy: Lớp 2.
Môn dạy: Toán.
Địa chỉ: Nguyễn Thị Chạy - Tân Đông Hiệp - Tx.Dĩ An - Bình Dương
Mức lương: 1,500,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần
Thời gian: Dạy 120 phút/ buổi, T3, T5, T7 từ 15h - 17h
Yêu cầu: Cử Nhân
Liên hệ: 0974.502.420 - 0938.708.488

MS: 61959
LỚP ĐANG CẦN GIA SƯ

30%

Lớp dạy: Lớp 1. Lớp 2.
Môn dạy: Tiếng Anh.
Địa chỉ: ĐT743B - Tân Đông Hiệp - Tx.Dĩ An - Bình Dương
Mức lương: 1,000,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần
Thời gian: Dạy 120 phút/ buổi, T6, T7 chọn từ 8h - 11h hoặc 14h - 17h
Yêu cầu: Sinh Viên
Liên hệ: 0974.502.420 - 0938.708.488

MS: 61958
LỚP ĐANG CẦN GIA SƯ

30%

Lớp dạy: Lớp 1. Lớp 2.
Môn dạy: Toán. Tiếng Việt.
Địa chỉ: ĐT743B - Tân Đông Hiệp - Tx.Dĩ An - Bình Dương
Mức lương: 1,800,000 đồng/tháng
Số buổi: 4 buổi /tuần
Thời gian: Dạy 120 phút/ buổi, T2 đến T5 chọn từ 8h - 11h hoặc 14h - 17h
Yêu cầu: Sinh Viên
Liên hệ: 0974.502.420 - 0938.708.488

MS: 61936
LỚP ĐANG CẦN GIA SƯ

25%

Lớp dạy: Lớp 2.
Môn dạy: Toán. Tiếng Việt.
Địa chỉ: Thạnh Bình - An Thạnh - Tx.Thuận An - Bình Dương
Mức lương: 1,500,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần
Thời gian: Dạy 120 phút/buổi, T2 T4 T6, 18h-20h
Yêu cầu: Cử Nhân
Liên hệ: 0974.502.420 - 0938.708.488

MS: 61934
LỚP ĐANG CẦN GIA SƯ

35%

Lớp dạy: Lớp 2.
Môn dạy: Toán. Tiếng Việt.
Địa chỉ: Nguyễn Chí Quốc - Tam Bình - Q.Thủ Đức - Hồ Chí Minh
Mức lương: 2,000,000 đồng/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần
Thời gian: Dạy 120 phút/buổi, T2 tới T6, 18h-20h
Yêu cầu: Nữ Sinh Viên
Liên hệ: 0974.502.420 - 0938.708.488

MS: 61850
LỚP ĐANG CẦN GIA SƯ

35%

Lớp dạy: Lớp 2.
Môn dạy: Tiếng Anh.
Địa chỉ: Đường số 2, Kha Vạn Cân - Trường Thọ - Q.Thủ Đức - Hồ Chí Minh
Mức lương: 2,400,000 đồng/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần
Thời gian: Dạy 120 phút / buổi , T2 đến T6 , từ 17h - 19h
Yêu cầu: Nữ Sinh Viên
Liên hệ: 0974.502.420 - 0938.708.488

MS: 61719
LỚP ĐANG CẦN GIA SƯ

20%

Lớp dạy: Lớp 2.
Môn dạy: Toán. Tiếng Việt.
Địa chỉ: Thôn Nội - Đức Thượng - H.Hoài Đức - Hà Nội
Mức lương: 3,200,000 đồng/tháng
Số buổi: 4 buổi /tuần
Thời gian: Dạy 90 phút/ buổi, từ T2 đến T5, 19h30 - 21h
Yêu cầu: Nữ Giáo Viên
Liên hệ: 0974.502.420 - 0938.708.488

MS: 61841
LỚP ĐANG CẦN GIA SƯ

10%

Lớp dạy: Lớp 2.
Môn dạy: Toán. Tiếng Việt.
Địa chỉ: Dưỡng Điền - H.Châu Thành - Tiền Giang
Mức lương: 1,800,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần
Thời gian: Dạy 120 phút /buổi T6 từ 13h - 15h ,T7,CN rãnh cả ngày
Yêu cầu: Nữ Cử Nhân
Liên hệ: 0974.502.420 - 0938.708.488

Gia sư đăng nhập

Download tài liệu

Video clip

Số lượt truy cập : 23165537
Your IP : 18.212.83.37