• Slide1
  • Slider 2
  • Slider 3

Việc làm cần gia sư dạy Ôn Đại Học

Uy Tín - Tận Tâm - Nhiệt Tình - Chu Đáo - Trách Nhiệm

MS: 71951
LỚP ĐANG CẦN GIA SƯ

30%

Lớp dạy: Ôn Đại Học.
Môn dạy: Tiếng Anh.
Địa chỉ: Nguyễn Văn Linh - Bình Hưng - H.Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Mức lương: 2,200,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần
Thời gian: dạy 90 phút/ buổi, T7, CN từ 9h - 10h30
Yêu cầu: Nữ Giáo Viên
Liên hệ: 0974.502.420 - 0938.708.488

MS: 71921
LỚP ĐANG CẦN GIA SƯ

35%

Lớp dạy: Ôn Đại Học.
Môn dạy: Lý.
Địa chỉ: Cù Chính Lan - Phường 13 - Q.Tân Bình - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,600,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần
Thời gian: Dạy 90 phút/buổi, Chọn T3,T5,T7, 9h-11h
Yêu cầu: Cử nhân sư phạm
Liên hệ: 0974.502.420 - 0938.708.488

MS: 71913
LỚP ĐANG CẦN GIA SƯ

25%

Lớp dạy: Ôn Đại Học.
Môn dạy: Hóa. Sinh.
Địa chỉ: Ấp Hiệp Lộc - Xã Định Hiệp - H.Dầu Tiếng - Bình Dương
Mức lương: 2,300,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần
Thời gian: Dạy 120 phút/buổi, T2,T4,T6, Chọn 8h-16h
Yêu cầu: Cử Nhân
Liên hệ: 0974.502.420 - 0938.708.488

MS: 71912
LỚP ĐANG CẦN GIA SƯ

25%

Lớp dạy: Ôn Đại Học.
Môn dạy: Toán.
Địa chỉ: Ấp Hiệp Lộc - Xã Định Hiệp - H.Dầu Tiếng - Bình Dương
Mức lương: 1,500,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần
Thời gian: Dạy 120 phút/buổi, T3,T5, Chọn 8h-16h
Yêu cầu: Cử Nhân
Liên hệ: 0974.502.420 - 0938.708.488

MS: 71706
LỚP ĐANG CẦN GIA SƯ

10%

Lớp dạy: Ôn Đại Học.
Môn dạy: Lý.
Địa chỉ: Lê Lợi- Phước Hiệp - Tp.Bà Rịa - B.Rịa-V.Tàu
Mức lương: 1,500,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần
Thời gian: Dạy 120 phút/buổi, T2 và T3, 19h- 21h
Yêu cầu: Cử Nhân
Liên hệ: 0974.502.420 - 0938.708.488

MS: 71282
LỚP ĐANG CẦN GIA SƯ

35%

Lớp dạy: Ôn Đại Học.
Môn dạy: Tiếng Anh.
Địa chỉ: Âu Cơ - Phường 14 - Q.Tân Bình - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,600,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần
Thời gian: Dạy 90 phút/ buổi, T2, T4, Từ 19h30 - 21h
Yêu cầu: Cử nhân sư phạm
Liên hệ: 0974.502.420 - 0938.708.488

MS: 71503
LỚP ĐANG CẦN GIA SƯ

25%

Lớp dạy: Ôn Đại Học.
Môn dạy: Hóa.
Địa chỉ: Đường DT743 - Bình Chuẩn - Tx.Thuận An - Bình Dương
Mức lương: 1,500,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần
Thời gian: Dạy 120 phút/buổi, T2, T4, 18h - 20h
Yêu cầu: Cử Nhân
Liên hệ: 0974.502.420 - 0938.708.488

MS: 71422
LỚP ĐANG CẦN GIA SƯ

10%

Lớp dạy: Ôn Đại Học.
Môn dạy: Lý.
Địa chỉ: Lê Lợi- Phước Hiệp - Tp.Bà Rịa - B.Rịa-V.Tàu
Mức lương: 1,500,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần
Thời gian: Dạy 120 phút/ buổi, T2 T3, 19h- 21h
Yêu cầu: Cử Nhân
Liên hệ: 0974.502.420 - 0938.708.488

MS: 71289
LỚP ĐANG CẦN GIA SƯ

35%

Lớp dạy: Ôn Đại Học.
Môn dạy: Tiếng Anh.
Địa chỉ: Đường 339 - Phước Long B - Quận 9 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 2,000,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần
Thời gian: Dạy 90 phút/ buổi, T2, T4 Từ 17h - 18h30
Yêu cầu: Giáo Viên
Liên hệ: 0974.502.420 - 0938.708.488

MS: 71920
LỚP ĐÃ GIAO

35%

Lớp dạy: Ôn Đại Học.
Môn dạy: Toán.
Địa chỉ: Cù Chính Lan - Phường 13 - Q.Tân Bình - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,600,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần
Thời gian: Dạy 90 phút/buổi, chọn T2,T4,T6, 9h-11h
Yêu cầu: Cử nhân sư phạm
Liên hệ: 0974.502.420 - 0938.708.488

Gia sư đăng nhập

Download tài liệu

Video clip

Số lượt truy cập : 28687889
Your IP : 34.204.191.0