• Slide1
  • Slider 2
  • Slider 3

Thống kê nhận lớp

BẢNG THỐNG KÊ TRẠNG THÁI ĐĂNG KÝ NHẬN LỚP

Lọc:
STT Ảnh Họ tên Lớp dạy Mã lớp Maps Hình thức/Lệ phí Trạng thái View
1 Trần Thái Hà
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng việt Lớp 2 Q.Bình Thạnh Hồ Chí Minh
Lương: 1,200,000đ - Đã đăng ký: 7 GS
51817 Chuyển khoản
35%= 420,000₫
Chờ duyệt Xem
2 Nguyễn Hoàng Yến Trinh
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 4 Quận 1 Hồ Chí Minh
Lương: 2,400,000đ - Đã đăng ký: 4 GS
51751 Chuyển khoản
35%= 840,000₫
Chờ duyệt Xem
3 Nguyễn Hoàng Yến Trinh
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 3 Quận 10 Hồ Chí Minh
Lương: 3,600,000đ - Đã đăng ký: 6 GS
51779 Chuyển khoản
35%= 1,260,000₫
Chờ duyệt Xem
4 Nguyễn Thị Thu Hoằng
Hiện là: Nữ Cử nhân sư phạm
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 10 Q.Gò Vấp Hồ Chí Minh
Lương: 2,300,000đ - Đã đăng ký: 3 GS
51729 Chuyển khoản
35%= 805,000₫
Chờ duyệt Xem
5 Nguyễn Thi Thúy Hằng
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 8 Q.Hai Bà Trưng Hà Nội
Lương: 1,000,000đ - Đã đăng ký: 4 GS
51772 Chuyển khoản
30%= 300,000₫
Chờ duyệt Xem
6 Hồ Thị Kim Phương
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 5 Q.Tân Phú Hồ Chí Minh
Lương: 1,600,000đ - Đã đăng ký: 3 GS
51815 Chuyển khoản
35%= 560,000₫
Chờ duyệt Xem
7 Dương Chấn Hưng
Hiện là: Nam Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Báo bài Lớp 5 Q.Tân Phú Hồ Chí Minh
Lương: 1,200,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
51819 Chuyển khoản
35%= 420,000₫
Chờ duyệt Xem
8 Le Thi Linh
Hiện là: Nữ Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 1 Q.Tân Phú Hồ Chí Minh
Lương: 1,500,000đ - Đã đăng ký: 7 GS
51580 Chuyển khoản
35%= 525,000₫
Chờ duyệt Xem
9 Huỳnh Thị Hồng Nguyên
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 8 Q.Gò Vấp Hồ Chí Minh
Lương: 1,000,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
51707 Chuyển khoản
35%= 350,000₫
Chờ duyệt Xem
10 Hoàng Như Ý
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng việt Lớp 2 Q.Bình Thạnh Hồ Chí Minh
Lương: 1,200,000đ - Đã đăng ký: 7 GS
51817 Chuyển khoản
35%= 420,000₫
Chờ duyệt Xem
11 Huỳnh Thị Hồng Nguyên
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 6 Q.Gò Vấp Hồ Chí Minh
Lương: 1,000,000đ - Đã đăng ký: 7 GS
51573 Chuyển khoản
35%= 350,000₫
Chờ duyệt Xem
12 Huỳnh Thị Hồng Nguyên
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 7 Q.Thủ Đức Hồ Chí Minh
Lương: 900,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
51762 Chuyển khoản
30%= 270,000₫
Chờ duyệt Xem
13 Huỳnh Thị Hồng Nguyên
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 6 Q.Thủ Đức Hồ Chí Minh
Lương: 1,200,000đ - Đã đăng ký: 4 GS
51820 Chuyển khoản
35%= 420,000₫
Chờ duyệt Xem
14 Le Thi Linh
Hiện là: Nữ Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp lá Q.Bình Tân Hồ Chí Minh
Lương: 1,500,000đ - Đã đăng ký: 3 GS
51813 Tới trung tâm
40%= 600,000₫
Chờ duyệt Xem
15 Phan Trọng Linh
Hiện là: Nam Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 7 Quận 1 Hồ Chí Minh
Lương: 2,800,000đ - Đã đăng ký: 8 GS
51753 Chuyển khoản
35%= 980,000₫
Chờ duyệt Xem
16 Nguyễn Hoàng Điệp
Hiện là: Nam Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 7 Q.Thủ Đức Hồ Chí Minh
Lương: 1,600,000đ - Đã đăng ký: 4 GS
51802 Chuyển khoản
35%= 560,000₫
Chờ duyệt Xem
17 Đỗ Bảo Anh
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 1 Q.Bình Thạnh Hồ Chí Minh
Lương: 1,600,000đ - Đã đăng ký: 6 GS
51112 Chuyển khoản
30%= 480,000₫
Chờ duyệt Xem
18 Dương Thị Ngọc Hà
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp lá Q.Bình Tân Hồ Chí Minh
Lương: 1,500,000đ - Đã đăng ký: 3 GS
51813 Chuyển khoản
35%= 525,000₫
Chờ duyệt Xem
19 Dương Thị Ngọc Hà
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Báo bài Lớp 5 Q.Tân Phú Hồ Chí Minh
Lương: 1,200,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
51819 Chuyển khoản
35%= 420,000₫
Chờ duyệt Xem
20 Lê Thành Phát
Hiện là: Nam Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 7 Q.Thủ Đức Hồ Chí Minh
Lương: 1,600,000đ - Đã đăng ký: 4 GS
51802 Chuyển khoản
35%= 560,000₫
Chờ duyệt Xem
21 Võ Thị Lệ Hằng
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 4 Quận 2 Hồ Chí Minh
Lương: 1,800,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
51803 Chuyển khoản
35%= 630,000₫
Chờ duyệt Xem
22 Nguyễn Loan Anh
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 3 H.Bình Chánh Hồ Chí Minh
Lương: 1,000,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
51677 Chuyển khoản
35%= 350,000₫
Chờ duyệt Xem
23 Võ Thị Lệ Hằng
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 3 Q.Tân Bình Hồ Chí Minh
Lương: 1,900,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
51811 Chuyển khoản
35%= 665,000₫
Chờ duyệt Xem
24 Võ Thị Lệ Hằng
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 5 Q.Tân Phú Hồ Chí Minh
Lương: 1,600,000đ - Đã đăng ký: 3 GS
51815 Chuyển khoản
35%= 560,000₫
Chờ duyệt Xem
25 Võ Thị Lệ Hằng
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 4 Q.Bình Thạnh Hồ Chí Minh
Lương: 1,400,000đ - Đã đăng ký: 5 GS
51816 Chuyển khoản
35%= 490,000₫
Chờ duyệt Xem
26 Võ Thị Lệ Hằng
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 6 Q.Thủ Đức Hồ Chí Minh
Lương: 1,200,000đ - Đã đăng ký: 4 GS
51820 Chuyển khoản
35%= 420,000₫
Chờ duyệt Xem
27 Nguyễn Loan Anh
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 1 Q.Thủ Đức Hồ Chí Minh
Lương: 1,400,000đ - Đã đăng ký: 3 GS
51787 Chuyển khoản
35%= 490,000₫
Chờ duyệt Xem