• Slide1
  • Slider 2
  • Slider 3

Thống kê nhận lớp

BẢNG THỐNG KÊ TRẠNG THÁI ĐĂNG KÝ NHẬN LỚP

Lọc:
STT Ảnh Họ tên Lớp dạy Mã lớp Maps Hình thức/Lệ phí Trạng thái View
1 Hoàng Phụng Mỹ Tiên
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 4 Tx.Thuận An Bình Dương
Lương: 2,200,000đ - Đã đăng ký: 5 GS
73342 Chuyển khoản
30%= 660,000₫
Chờ duyệt Xem
2 Nguyễn Thị Mơ
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 7 Quận 12 Hồ Chí Minh
Lương: 2,600,000đ - Đã đăng ký: 6 GS
73431 Chuyển khoản
35%= 910,000₫
Chờ duyệt Xem
3 Lê Ngọc Duy
Hiện là: Nam Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 12 Q.Tân Phú Hồ Chí Minh
Lương: 2,600,000đ - Đã đăng ký: 5 GS
73300 Chuyển khoản
20%= 520,000₫
Không đạt Xem
4 Lê Ngọc Duy
Hiện là: Nam Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 9 Q.Tân Phú Hồ Chí Minh
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
73308 Chuyển khoản
20%= 400,000₫
Chờ duyệt Xem
5 Lê Trúc Phương
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Báo bài Lớp 4 Quận 10 Hồ Chí Minh
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 8 GS
73599 Chuyển khoản
35%= 700,000₫
Đủ điều kiện Xem
6 Nguyễn Thị Nguyên Hương
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Báo bài Lớp 4 Quận 10 Hồ Chí Minh
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 8 GS
73599 Chuyển khoản
35%= 700,000₫
Đủ điều kiện Xem
7 Hà Thị Phương Thúy
Hiện là: Nữ Sinh viên sư phạm
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 12 Tx.Dĩ An Bình Dương
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 4 GS
72955 Chuyển khoản
25%= 500,000₫
Chờ duyệt Xem
8 Dương Minh An
Hiện là: Nam Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Báo bài Lớp 4 Quận 10 Hồ Chí Minh
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 8 GS
73599 Chuyển khoản
35%= 700,000₫
Đủ điều kiện Xem
9 Nguyễn Huyền Trang
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 2 Q.Tân Phú Hồ Chí Minh
Lương: 3,000,000đ - Đã đăng ký: 3 GS
73595 Chuyển khoản
20%= 600,000₫
Đã nhận lớp Xem
10 Đỗ Thị Hương Giang
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Báo bài Lớp 4 Quận 10 Hồ Chí Minh
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 3 GS
73598 Chuyển khoản
35%= 700,000₫
Chờ duyệt Xem
11 Đỗ Thị Hương Giang
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Báo bài Lớp 4 Quận 10 Hồ Chí Minh
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 8 GS
73599 Chuyển khoản
35%= 700,000₫
Đủ điều kiện Xem
12 Vũ Thùy Trang
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 2 Q.Tân Phú Hồ Chí Minh
Lương: 3,000,000đ - Đã đăng ký: 3 GS
73595 Chuyển khoản
20%= 600,000₫
Xem xét Xem
13 Võ thị hương xuân
Hiện là: Nữ Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Báo bài Lớp 6 Quận 7 Hồ Chí Minh
Lương: 2,400,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
73601 Chuyển khoản
35%= 840,000₫
Đủ điều kiện Xem
14 Lê Trúc Phương
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Báo bài Lớp 5 Q.Gò Vấp Hồ Chí Minh
Lương: 3,000,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
73597 Chuyển khoản
20%= 600,000₫
Không đạt Xem
15 Nguyen Thi Tay
Hiện là: Nữ Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 2 Quận 11 Hồ Chí Minh
Lương: 1,800,000đ - Đã đăng ký: 3 GS
73368 Chuyển khoản
35%= 630,000₫
Đủ điều kiện Xem
16 Nguyen Thi Tay
Hiện là: Nữ Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 1 Quận 7 Hồ Chí Minh
Lương: 2,400,000đ - Đã đăng ký: 9 GS
73500 Chuyển khoản
35%= 840,000₫
Chờ duyệt Xem
17 Đoàn Thị Ánh Linh
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Báo bài Lớp 4 Quận 10 Hồ Chí Minh
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 8 GS
73599 Chuyển khoản
35%= 700,000₫
Đủ điều kiện Xem
18 Nguyen Thi Tay
Hiện là: Nữ Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 8 Q.Tân Bình Hồ Chí Minh
Lương: 3,000,000đ - Đã đăng ký: 3 GS
73517 Chuyển khoản
35%= 1,050,000₫
Chờ duyệt Xem
19 Nguyen Thi Tay
Hiện là: Nữ Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 4 Quận 8 Hồ Chí Minh
Lương: 1,600,000đ - Đã đăng ký: 7 GS
73573 Chuyển khoản
30%= 480,000₫
Xem xét Xem
20 Nguyen Thi Tay
Hiện là: Nữ Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 6 Q.Tân Bình Hồ Chí Minh
Lương: 2,200,000đ - Đã đăng ký: 6 GS
73580 Chuyển khoản
35%= 770,000₫
Đã nhận lớp Xem
21 Dương Minh An
Hiện là: Nam Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Báo bài Lớp 4 Quận 10 Hồ Chí Minh
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 3 GS
73598 Chuyển khoản
35%= 700,000₫
Chờ duyệt Xem
22 Nguyễn Minh Nhựt
Hiện là: Nam Bằng Khác
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 8 Quận 8 Hồ Chí Minh
Lương: 3,500,000đ - Đã đăng ký: 4 GS
73589 Chuyển khoản
20%= 700,000₫
Đủ điều kiện Xem
23 Nguyễn Thị Lài
Hiện là: Nữ Cử nhân sư phạm
Việc làm cần gia sư dạy môn Văn Lớp 6 Tp.Biên Hòa Đồng Nai
Lương: 800,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
73503 Chuyển khoản
20%= 160,000₫
Chờ duyệt Xem
24 Đạo Thị Diễm Ly
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Báo bài Lớp 4 Quận 10 Hồ Chí Minh
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 8 GS
73599 Chuyển khoản
35%= 700,000₫
Đủ điều kiện Xem
25 LILY VU
Hiện là: Nữ Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Anh văn giao tiếp Lớp ngoại ngữ Quận 9 Hồ Chí Minh
Lương: 1,200,000đ - Đã đăng ký: 7 GS
73392 Chuyển khoản
30%= 360,000₫
Không đạt Xem
26 Nguyễn Thị Thục Uyên
Hiện là: Nữ Cử nhân sư phạm
Việc làm cần gia sư dạy môn Báo bài Lớp 4 Quận 10 Hồ Chí Minh
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 8 GS
73599 Chuyển khoản
35%= 700,000₫
Xem xét Xem
27 Võ Tường Vi
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Báo bài Lớp 3 Q.Bình Tân Hồ Chí Minh
Lương: 1,300,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
73495 Chuyển khoản
25%= 325,000₫
Đủ điều kiện Xem