• Slide1
  • Slider 2
  • Slider 3

Thống kê nhận lớp

BẢNG THỐNG KÊ TRẠNG THÁI ĐĂNG KÝ NHẬN LỚP

Lọc:
STT Ảnh Họ tên Lớp dạy Mã lớp Maps Hình thức/Lệ phí Trạng thái View
1 Huỳnh Anh Thư Sinh
Hiện là: Nam Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 7 Tp.Thủ Dầu Một Bình Dương
Lương: 1,300,000đ - Đã đăng ký: 3 GS
79758 Chuyển khoản
25%= 325,000₫
Chờ duyệt Xem
2 Huỳnh Kiều Phương
Hiện là: Nữ Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 6 Tp.Tây Ninh Tây Ninh
Lương: 2,400,000đ - Đã đăng ký: 14 GS
80403 Chuyển khoản
10%= 240,000₫
Chờ duyệt Xem
3 Nguyễn Thị Thu
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Đàn nhạc Lớp năng khiếu Q.Bình Thạnh Hồ Chí Minh
Lương: 1,200,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
80396 Chuyển khoản
30%= 360,000₫
Chờ duyệt Xem
4 HUỲNH QUÔC HẬU
Hiện là: Nam Kỹ Sư
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 9 Quận 9 Hồ Chí Minh
Lương: 2,400,000đ - Đã đăng ký: 7 GS
80389 Chuyển khoản
25%= 600,000₫
Chờ duyệt Xem
5 Lê Như Ngọc
Hiện là: Nữ Sinh viên sư phạm
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 7 Tx.Thuận An Bình Dương
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 12 GS
80371 Chuyển khoản
25%= 500,000₫
Chờ duyệt Xem
6 Phạm Thị Diễm Hương
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 1 Quận 2 Hồ Chí Minh
Lương: 2,400,000đ - Đã đăng ký: 14 GS
80384 Chuyển khoản
35%= 840,000₫
Chờ duyệt Xem
7 Trương Hồng Huế
Hiện là: Nữ Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Ôn Đại Học Q.Thủ Đức Hồ Chí Minh
Lương: 2,800,000đ - Đã đăng ký: 21 GS
80266 Chuyển khoản
25%= 700,000₫
Chờ duyệt Xem
8 Trương Hồng Huế
Hiện là: Nữ Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 4 Quận 7 Hồ Chí Minh
Lương: 2,700,000đ - Đã đăng ký: 18 GS
80348 Chuyển khoản
35%= 945,000₫
Chờ duyệt Xem
9 Lê Như Ngọc
Hiện là: Nữ Sinh viên sư phạm
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 6 Q.Tân Phú Hồ Chí Minh
Lương: 1,400,000đ - Đã đăng ký: 38 GS
80400 Chuyển khoản
35%= 490,000₫
Chờ duyệt Xem
10 Nguyễn Thị Thiên Trang
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 7 Q.Tân Bình Hồ Chí Minh
Lương: 4,000,000đ - Đã đăng ký: 12 GS
80309 Chuyển khoản
35%= 1,400,000₫
Chờ duyệt Xem
11 Huỳnh Thị Thúy Chi
Hiện là: Nữ Thạc Sỹ
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 2 Q.Bình Thạnh Hồ Chí Minh
Lương: 2,400,000đ - Đã đăng ký: 34 GS
80156 Chuyển khoản
35%= 840,000₫
Chờ duyệt Xem
12 Nguyễn Thị Thu Hoài
Hiện là: Nữ Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 9 Tp.Thủ Dầu Một Bình Dương
Lương: 1,500,000đ - Đã đăng ký: 4 GS
79910 Chuyển khoản
25%= 375,000₫
Chờ duyệt Xem
13 Lê Thanh Huy
Hiện là: Nam Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 9 Q.Tân Phú Hồ Chí Minh
Lương: 1,200,000đ - Đã đăng ký: 15 GS
80391 Chuyển khoản
35%= 420,000₫
Chờ duyệt Xem
14 Nguyễn Thị Hoài Thương
Hiện là: Nữ Sinh viên sư phạm
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 4 Tp.Vũng Tàu B.Rịa-V.Tàu
Lương: 3,700,000đ - Đã đăng ký: 5 GS
80351 Chuyển khoản
10%= 370,000₫
Chờ duyệt Xem
15 Lê Thị Bích Vân
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp lá H.Bàu Bàng Bình Dương
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
79675 Chuyển khoản
20%= 400,000₫
Chờ duyệt Xem
16 Lê Thị Bích Vân
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 1 H.Bàu Bàng Bình Dương
Lương: 4,200,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
79946 Chuyển khoản
25%= 1,050,000₫
Chờ duyệt Xem
17 Nguyễn Thị Hoàng Oanh
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Báo bài Lớp 7 H.Nhơn Trạch Đồng Nai
Lương: 2,800,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
80336 Chuyển khoản
20%= 560,000₫
Chờ duyệt Xem
18 Nguyễn Thị Hoàng Oanh
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 4 Quận 9 Hồ Chí Minh
Lương: 2,500,000đ - Đã đăng ký: 7 GS
79581 Chuyển khoản
20%= 500,000₫
Chờ duyệt Xem
19 Nguyễn Thị Hoàng Oanh
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 7 Q.Thủ Đức Hồ Chí Minh
Lương: 2,500,000đ - Đã đăng ký: 12 GS
80345 Chuyển khoản
35%= 875,000₫
Chờ duyệt Xem
20 Nguyễn Thị Hoàng Oanh
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 2 Tx.Thuận An Bình Dương
Lương: 2,400,000đ - Đã đăng ký: 16 GS
80407 Chuyển khoản
25%= 600,000₫
Chờ duyệt Xem
21 Lê Thị Minh Thư
Hiện là: Nữ Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Anh văn giao tiếp Lớp ngoại ngữ Q.Thủ Đức Hồ Chí Minh
Lương: 1,200,000đ - Đã đăng ký: 10 GS
80370 Chuyển khoản
30%= 360,000₫
Chờ duyệt Xem
22 Trần Nguyễn Phương Vy
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Anh văn giao tiếp Lớp ngoại ngữ Q.Thủ Đức Hồ Chí Minh
Lương: 1,200,000đ - Đã đăng ký: 10 GS
80370 Chuyển khoản
30%= 360,000₫
Chờ duyệt Xem
23 Võ Thành Đạt
Hiện là: Nam Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Hóa Lớp 9 Q.Tân Phú Hồ Chí Minh
Lương: 1,400,000đ - Đã đăng ký: 19 GS
80382 Chuyển khoản
35%= 490,000₫
Chờ duyệt Xem
24 Lê Thị Minh Hảo
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 1 Quận 12 Hồ Chí Minh
Lương: 2,300,000đ - Đã đăng ký: 11 GS
80346 Chuyển khoản
35%= 805,000₫
Chờ duyệt Xem
25 Lê Thị Minh Hảo
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 4 Quận 9 Hồ Chí Minh
Lương: 1,000,000đ - Đã đăng ký: 13 GS
80406 Chuyển khoản
35%= 350,000₫
Chờ duyệt Xem
26 Lê Thị Minh Hảo
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 6 H.Bình Chánh Hồ Chí Minh
Lương: 1,500,000đ - Đã đăng ký: 14 GS
80017 Chuyển khoản
30%= 450,000₫
Chờ duyệt Xem
27 Lê Thị Minh Hảo
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 6 Q.Tân Phú Hồ Chí Minh
Lương: 1,400,000đ - Đã đăng ký: 38 GS
80400 Chuyển khoản
35%= 490,000₫
Chờ duyệt Xem
Vay tiền online