• Slide1
  • Slider 2
  • Slider 3

Thống kê nhận lớp

BẢNG THỐNG KÊ TRẠNG THÁI ĐĂNG KÝ NHẬN LỚP

Lọc:
STT Ảnh Họ tên Lớp dạy Mã lớp Maps Hình thức/Lệ phí Trạng thái View
1 Bùi Minh Thư
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 6 Q.Gò Vấp Hồ Chí Minh
Lương: 1,600,000đ - Đã đăng ký: 7 GS
82627 Chuyển khoản
35%= 560,000₫
Chờ duyệt Xem
2 NGÔ THỊ VÂN
Hiện là: Nữ Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Báo bài Lớp 3 Quận 7 Hồ Chí Minh
Lương: 1,600,000đ - Đã đăng ký: 3 GS
82674 Chuyển khoản
35%= 560,000₫
Chờ duyệt Xem
3 Lâm hữu trọng
Hiện là: Nam Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 9 Quận 11 Hồ Chí Minh
Lương: 3,600,000đ - Đã đăng ký: 22 GS
82639 Chuyển khoản
35%= 1,260,000₫
Chờ duyệt Xem
4 Huynh Thi Thu Ha
Hiện là: Nữ Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 9 Quận 12 Hồ Chí Minh
Lương: 1,400,000đ - Đã đăng ký: 4 GS
82657 Chuyển khoản
35%= 490,000₫
Chờ duyệt Xem
5 Nguyễn Đoan Ngân
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 6 Q.Bình Thạnh Hồ Chí Minh
Lương: 1,600,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
82673 Chuyển khoản
35%= 560,000₫
Chờ duyệt Xem
6 Nguyễn Thế Hải
Hiện là: Nam Sinh viên sư phạm
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 9 Quận 12 Hồ Chí Minh
Lương: 1,400,000đ - Đã đăng ký: 4 GS
82657 Chuyển khoản
35%= 490,000₫
Chờ duyệt Xem
7 Huỳnh Lê Hoài Nhi
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Báo bài Lớp 3 Quận 7 Hồ Chí Minh
Lương: 1,600,000đ - Đã đăng ký: 3 GS
82674 Chuyển khoản
35%= 560,000₫
Chờ duyệt Xem
8 Cao Võ Kim Chi
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 11 Quận 7 Hồ Chí Minh
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 18 GS
82621 Chuyển khoản
35%= 700,000₫
Chờ duyệt Xem
9 NGUYỄN THÙY TRANG
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 6 Q.Bình Thạnh Hồ Chí Minh
Lương: 1,600,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
82673 Chuyển khoản
35%= 560,000₫
Đã nhận lớp Xem
10 Nguyễn Ngọc Anh
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Báo bài Lớp 3 Quận 7 Hồ Chí Minh
Lương: 1,600,000đ - Đã đăng ký: 3 GS
82674 Chuyển khoản
35%= 560,000₫
Đủ điều kiện Xem
11 Huỳnh Trường Sơn
Hiện là: Nam Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 12 Quận 2 Hồ Chí Minh
Lương: 2,800,000đ - Đã đăng ký: 4 GS
82670 Chuyển khoản
35%= 980,000₫
Không đạt Xem
12 HOÀNG THỊ HƯƠNG
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 1 Tx.Dĩ An Bình Dương
Lương: 3,300,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
82672 Chuyển khoản
35%= 1,155,000₫
Đủ điều kiện Xem
13 Võ Thị Hồng Duyên
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 2 Quận 10 Hồ Chí Minh
Lương: 3,600,000đ - Đã đăng ký: 3 GS
82671 Chuyển khoản
35%= 1,260,000₫
Chờ duyệt Xem
14 Phạm Thị Thanh Tiền
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 2 Quận 10 Hồ Chí Minh
Lương: 3,600,000đ - Đã đăng ký: 3 GS
82671 Chuyển khoản
35%= 1,260,000₫
Chờ duyệt Xem
15 Phạm Văn Quyệt
Hiện là: Nam Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 12 Quận 2 Hồ Chí Minh
Lương: 2,800,000đ - Đã đăng ký: 4 GS
82670 Chuyển khoản
35%= 980,000₫
Chờ duyệt Xem
16 Lưu Mỹ Linh
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 12 Quận 2 Hồ Chí Minh
Lương: 2,800,000đ - Đã đăng ký: 4 GS
82670 Chuyển khoản
35%= 980,000₫
Đủ điều kiện Xem
17 Mã Sinh Sang
Hiện là: Nam Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 2 Quận 10 Hồ Chí Minh
Lương: 3,600,000đ - Đã đăng ký: 3 GS
82671 Chuyển khoản
35%= 1,260,000₫
Đã nhận lớp Xem
18 Nguyễn Xuân Hoàng
Hiện là: Nam Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 12 Quận 2 Hồ Chí Minh
Lương: 2,800,000đ - Đã đăng ký: 4 GS
82670 Chuyển khoản
35%= 980,000₫
Không đạt Xem
19 Huỳnh Thanh Phong
Hiện là: Nam Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 9 Quận 11 Hồ Chí Minh
Lương: 3,600,000đ - Đã đăng ký: 22 GS
82639 Chuyển khoản
35%= 1,260,000₫
Đủ điều kiện Xem
20 Lê Đình Phụng
Hiện là: Nam Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 9 Quận 11 Hồ Chí Minh
Lương: 3,600,000đ - Đã đăng ký: 22 GS
82639 Chuyển khoản
35%= 1,260,000₫
Đủ điều kiện Xem
21 Võ Thành Long
Hiện là: Nam Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 9 Quận 11 Hồ Chí Minh
Lương: 3,600,000đ - Đã đăng ký: 22 GS
82639 Chuyển khoản
35%= 1,260,000₫
Đủ điều kiện Xem
22 Phạm Đắc Thắng
Hiện là: Nam Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 9 Quận 11 Hồ Chí Minh
Lương: 3,600,000đ - Đã đăng ký: 22 GS
82639 Chuyển khoản
35%= 1,260,000₫
Đủ điều kiện Xem
23 Vũ Quang Bích
Hiện là: Nam Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 9 Quận 11 Hồ Chí Minh
Lương: 3,600,000đ - Đã đăng ký: 22 GS
82639 Chuyển khoản
35%= 1,260,000₫
Không đạt Xem
24 Nguyễn Việt Sử
Hiện là: Nam Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 9 Quận 11 Hồ Chí Minh
Lương: 3,600,000đ - Đã đăng ký: 22 GS
82639 Chuyển khoản
35%= 1,260,000₫
Không đạt Xem
25 Huỳnh Thanh Phong
Hiện là: Nam Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 9 Quận 11 Hồ Chí Minh
Lương: 3,600,000đ - Đã đăng ký: 22 GS
82639 Chuyển khoản
35%= 1,260,000₫
Không đạt Xem
26 Trần Anh Phương
Hiện là: Nam Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 9 Quận 11 Hồ Chí Minh
Lương: 3,600,000đ - Đã đăng ký: 22 GS
82639 Chuyển khoản
35%= 1,260,000₫
Không đạt Xem
27 Châu Thanh Hưng
Hiện là: Nam Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 9 Quận 11 Hồ Chí Minh
Lương: 3,600,000đ - Đã đăng ký: 22 GS
82639 Chuyển khoản
35%= 1,260,000₫
Không đạt Xem