• Slide1
  • Slider 2
  • Slider 3

Thống kê nhận lớp

BẢNG THỐNG KÊ TRẠNG THÁI ĐĂNG KÝ NHẬN LỚP

Lọc:
STT Ảnh Họ tên Lớp dạy Mã lớp Maps Hình thức/Lệ phí Trạng thái View
1 Nguyễn Duy Khánh
Hiện là: Nam Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp ngoại ngữ Q.Phú Nhuận Hồ Chí Minh
Lương: 3,200,000đ - Đã đăng ký: 5 GS
74318 Chuyển khoản
30%= 960,000₫
Chờ duyệt Xem
2 Nguyễn Duy Khánh
Hiện là: Nam Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 12 H.Nhà Bè Hồ Chí Minh
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
74593 Chuyển khoản
30%= 600,000₫
Chờ duyệt Xem
3 Huỳnh Thị Nhật Nam
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 8 Q.Bình Thạnh Hồ Chí Minh
Lương: 600,000đ - Đã đăng ký: 9 GS
74638 Chuyển khoản
35%= 210,000₫
Chờ duyệt Xem
4 Phan Thị Hạnh
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp ngoại ngữ Quận 7 Hồ Chí Minh
Lương: 4,000,000đ - Đã đăng ký: 6 GS
74606 Chuyển khoản
25%= 1,000,000₫
Chờ duyệt Xem
5 Đỗ Đoàn Phương Ngân
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 1 Q.Gò Vấp Hồ Chí Minh
Lương: 1,600,000đ - Đã đăng ký: 3 GS
74645 Chuyển khoản
35%= 560,000₫
Chờ duyệt Xem
6 Nguyễn Thị Thủy
Hiện là: Nữ Sinh viên sư phạm
Việc làm cần gia sư dạy môn Báo bài Lớp 6 Quận 3 Hồ Chí Minh
Lương: 2,500,000đ - Đã đăng ký: 14 GS
74635 Chuyển khoản
35%= 875,000₫
Chờ duyệt Xem
7 Nguyễn Thị Trang
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 12 Q.Tân Bình Hồ Chí Minh
Lương: 2,800,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
74627 Chuyển khoản
35%= 980,000₫
Chờ duyệt Xem
8 Đinh Thị Kiều Linh
Hiện là: Nữ Sinh viên sư phạm
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 1 Q.Gò Vấp Hồ Chí Minh
Lương: 1,600,000đ - Đã đăng ký: 3 GS
74645 Chuyển khoản
35%= 560,000₫
Chờ duyệt Xem
9 Trần Quỳnh My
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Báo bài Lớp 6 Quận 3 Hồ Chí Minh
Lương: 2,500,000đ - Đã đăng ký: 14 GS
74635 Chuyển khoản
35%= 875,000₫
Chờ duyệt Xem
10 Lê Tường Vi
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 3 Q.Bình Thạnh Hồ Chí Minh
Lương: 2,600,000đ - Đã đăng ký: 6 GS
74586 Chuyển khoản
35%= 910,000₫
Chờ duyệt Xem
11 Phạm Thị Hồng Trinh
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 8 Q.Bình Thạnh Hồ Chí Minh
Lương: 600,000đ - Đã đăng ký: 9 GS
74638 Chuyển khoản
35%= 210,000₫
Chờ duyệt Xem
12 DƯƠNG THỊ NGỌC THẢO NGUYÊN
Hiện là: Nữ Sinh viên sư phạm
Việc làm cần gia sư dạy môn Luyện chữ đẹp Lớp 2 Quận 11 Hồ Chí Minh
Lương: 1,900,000đ - Đã đăng ký: 4 GS
74637 Chuyển khoản
30%= 570,000₫
Chờ duyệt Xem
13 Trần Thanh Thuận
Hiện là: Nam Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Báo bài Lớp 6 Quận 3 Hồ Chí Minh
Lương: 2,500,000đ - Đã đăng ký: 14 GS
74635 Chuyển khoản
35%= 875,000₫
Chờ duyệt Xem
14 Đồng Thị Tường Vi
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 8 Q.Bình Thạnh Hồ Chí Minh
Lương: 600,000đ - Đã đăng ký: 9 GS
74638 Chuyển khoản
35%= 210,000₫
Chờ duyệt Xem
15 Trần Thị Hương
Hiện là: Nữ Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Báo bài Lớp 6 Quận 3 Hồ Chí Minh
Lương: 2,500,000đ - Đã đăng ký: 14 GS
74635 Chuyển khoản
35%= 875,000₫
Chờ duyệt Xem
16 Đinh Tùng Dương
Hiện là: Nam Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 12 Q.Nam Từ Liêm Hà Nội
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
74620 Chuyển khoản
25%= 500,000₫
Chờ duyệt Xem
17 Nguyễn Bá Tước
Hiện là: Nam Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp ngoại ngữ Q.Phú Nhuận Hồ Chí Minh
Lương: 3,200,000đ - Đã đăng ký: 5 GS
74318 Chuyển khoản
30%= 960,000₫
Chờ duyệt Xem
18 Mai Đức Khuê
Hiện là: Nam Kỹ Sư
Việc làm cần gia sư dạy môn Báo bài Lớp 6 Quận 3 Hồ Chí Minh
Lương: 2,500,000đ - Đã đăng ký: 14 GS
74635 Chuyển khoản
35%= 875,000₫
Chờ duyệt Xem
19 Nguyễn Thị Mỹ Linh
Hiện là: Nữ Cử nhân sư phạm
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 12 Quận 7 Hồ Chí Minh
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 5 GS
74018 Chuyển khoản
35%= 700,000₫
Chờ duyệt Xem
20 Nguyễn Thị Thu Hà
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Báo bài Lớp 6 Q.Tân Phú Hồ Chí Minh
Lương: 2,500,000đ - Đã đăng ký: 3 GS
74641 Chuyển khoản
35%= 875,000₫
Chờ duyệt Xem
21 Nguyễn Thị Thu Hà
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Báo bài Lớp 3 Quận 6 Hồ Chí Minh
Lương: 2,500,000đ - Đã đăng ký: 5 GS
74607 Chuyển khoản
35%= 875,000₫
Chờ duyệt Xem
22 Nguyễn Thị Thu Hà
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Báo bài Lớp 6 Quận 3 Hồ Chí Minh
Lương: 2,500,000đ - Đã đăng ký: 14 GS
74635 Chuyển khoản
35%= 875,000₫
Chờ duyệt Xem
23 Lưu Hồng Thi
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 1 Q.Gò Vấp Hồ Chí Minh
Lương: 2,400,000đ - Đã đăng ký: 11 GS
74611 Chuyển khoản
35%= 840,000₫
Chờ duyệt Xem
24 Đồng Thị Oanh
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 3 Q.Bình Thạnh Hồ Chí Minh
Lương: 2,600,000đ - Đã đăng ký: 6 GS
74586 Chuyển khoản
35%= 910,000₫
Không đạt Xem
25 Phan Thị Hong Nhi
Hiện là: Nữ Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 10 Quận 6 Hồ Chí Minh
Lương: 2,100,000đ - Đã đăng ký: 6 GS
74576 Chuyển khoản
35%= 735,000₫
Không đạt Xem
26 Phan Thị Hong Nhi
Hiện là: Nữ Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Báo bài Lớp 6 Quận 3 Hồ Chí Minh
Lương: 2,500,000đ - Đã đăng ký: 14 GS
74635 Chuyển khoản
35%= 875,000₫
Đủ điều kiện Xem
27 Phan Thị Hong Nhi
Hiện là: Nữ Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Báo bài Lớp 3 Quận 6 Hồ Chí Minh
Lương: 2,500,000đ - Đã đăng ký: 5 GS
74607 Chuyển khoản
35%= 875,000₫
Đủ điều kiện Xem