• Slide1
  • Slider 2
  • Slider 3

Thống kê nhận lớp

BẢNG THỐNG KÊ TRẠNG THÁI ĐĂNG KÝ NHẬN LỚP

Lọc:
STT Ảnh Họ tên Lớp dạy Mã lớp Maps Hình thức/Lệ phí Trạng thái View
1 Phạm Thị Thúy Kỳ
Hiện là: Nam Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 1 Quận 10 Hồ Chí Minh
Lương: 1,600,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
72006 Chuyển khoản
35%= 560,000₫
Chờ duyệt Xem
2 Trần Ngọc Vân Anh
Hiện là: Nữ Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 3 H.Bình Chánh Hồ Chí Minh
Lương: 2,400,000đ - Đã đăng ký: 4 GS
71986 Chuyển khoản
30%= 720,000₫
Chờ duyệt Xem
3 Lê Nhật Ánh
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 3 H.Bình Chánh Hồ Chí Minh
Lương: 2,400,000đ - Đã đăng ký: 4 GS
71986 Chuyển khoản
30%= 720,000₫
Chờ duyệt Xem
4 Lê Thị Phượng
Hiện là: Nữ Cử nhân sư phạm
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 7 Tx.Thuận An Bình Dương
Lương: 2,400,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
72010 Chuyển khoản
25%= 600,000₫
Đủ điều kiện Xem
5 Nguyễn Thị Hương
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 1 Q.Bình Thạnh Hồ Chí Minh
Lương: 1,800,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
72013 Chuyển khoản
35%= 630,000₫
Đủ điều kiện Xem
6 Trương Thị Hậu
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 1 Quận 4 Hồ Chí Minh
Lương: 2,400,000đ - Đã đăng ký: 4 GS
71999 Chuyển khoản
35%= 840,000₫
Đã nhận lớp Xem
7 Phùng Bích Tuyền
Hiện là: Nữ Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Hàn Lớp ngoại ngữ Q.Bình Thạnh Hồ Chí Minh
Lương: 5,000,000đ - Đã đăng ký: 3 GS
71982 Chuyển khoản
30%= 1,500,000₫
Không đạt Xem
8 Huỳnh Thị Kiều Duyên
Hiện là: Nữ Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 9 Quận 2 Hồ Chí Minh
Lương: 1,400,000đ - Đã đăng ký: 4 GS
70647 Chuyển khoản
35%= 490,000₫
Đủ điều kiện Xem
9 Huỳnh Thị Kiều Duyên
Hiện là: Nữ Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 8 Quận 2 Hồ Chí Minh
Lương: 1,600,000đ - Đã đăng ký: 8 GS
71334 Chuyển khoản
35%= 560,000₫
Đủ điều kiện Xem
10 Võ Thành Long
Hiện là: Nam Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 12 Q.Tân Phú Hồ Chí Minh
Lương: 2,200,000đ - Đã đăng ký: 4 GS
71732 Chuyển khoản
35%= 770,000₫
Đủ điều kiện Xem
11 Võ Thành Long
Hiện là: Nam Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 6 H.Bình Chánh Hồ Chí Minh
Lương: 3,200,000đ - Đã đăng ký: 5 GS
71997 Chuyển khoản
30%= 960,000₫
Đủ điều kiện Xem
12 Võ Thành Long
Hiện là: Nam Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 9 Quận 6 Hồ Chí Minh
Lương: 1,800,000đ - Đã đăng ký: 7 GS
71445 Chuyển khoản
35%= 630,000₫
Đủ điều kiện Xem
13 Nguyễn Thị Quỳnh Hương
Hiện là: Nữ Cử nhân sư phạm
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 1 Quận 4 Hồ Chí Minh
Lương: 2,400,000đ - Đã đăng ký: 4 GS
71999 Chuyển khoản
35%= 840,000₫
Không đạt Xem
14 Nguyễn Kỳ Sơn
Hiện là: Nam Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 6 Q.Bình Thạnh Hồ Chí Minh
Lương: 2,600,000đ - Đã đăng ký: 4 GS
71992 Chuyển khoản
35%= 910,000₫
Xem xét Xem
15 Nguyễn Thị Tha
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Báo bài Lớp 1 Q.Thủ Đức Hồ Chí Minh
Lương: 2,900,000đ - Đã đăng ký: 5 GS
71947 Chuyển khoản
35%= 1,015,000₫
Đủ điều kiện Xem
16 Trần Hoàng Thiện
Hiện là: Nam Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 5 Q.Tân Phú Hồ Chí Minh
Lương: 900,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
71984 Chuyển khoản
35%= 315,000₫
Không đạt Xem
17 Nguyễn Diệu Linh
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 2 Q.Tân Phú Hồ Chí Minh
Lương: 1,200,000đ - Đã đăng ký: 3 GS
72004 Chuyển khoản
35%= 420,000₫
Đủ điều kiện Xem
18 Nguyễn Thị Minh Tâm
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 5 Q.Thủ Đức Hồ Chí Minh
Lương: 1,800,000đ - Đã đăng ký: 4 GS
71857 Chuyển khoản
35%= 630,000₫
Đủ điều kiện Xem
19 Hồ Thị Ngọc Vân
Hiện là: Nữ Cử nhân sư phạm
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 1 Quận 4 Hồ Chí Minh
Lương: 2,400,000đ - Đã đăng ký: 4 GS
71999 Chuyển khoản
35%= 840,000₫
Không đạt Xem
20 Trần Thị Diễm My
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Văn Lớp 9 Quận 7 Hồ Chí Minh
Lương: 1,000,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
71974 Chuyển khoản
35%= 350,000₫
Đã nhận lớp Xem
21 Lê Thị Tuyết Anh
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 6 H.Bình Chánh Hồ Chí Minh
Lương: 3,200,000đ - Đã đăng ký: 5 GS
71997 Chuyển khoản
30%= 960,000₫
Đủ điều kiện Xem
22 Lê Bảo
Hiện là: Nam Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 6 H.Bình Chánh Hồ Chí Minh
Lương: 3,200,000đ - Đã đăng ký: 5 GS
71997 Chuyển khoản
30%= 960,000₫
Đủ điều kiện Xem
23 Nguyễn Đoan Ngân
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Anh văn giao tiếp Lớp 9 Quận 2 Hồ Chí Minh
Lương: 3,900,000đ - Đã đăng ký: 3 GS
71501 Chuyển khoản
30%= 1,170,000₫
Đã nhận lớp Xem
24 Trịnh Thị Hiển
Hiện là: Nữ Thạc Sỹ
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 6 Quận 7 Hồ Chí Minh
Lương: 2,600,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
72000 Chuyển khoản
35%= 910,000₫
Thương lượng Xem
25 Nguyễn Thị Như Phượng
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 6 H.Bình Chánh Hồ Chí Minh
Lương: 3,200,000đ - Đã đăng ký: 5 GS
71997 Chuyển khoản
30%= 960,000₫
Đủ điều kiện Xem
26 Võ Đức Việt
Hiện là: Nam Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 6 H.Bình Chánh Hồ Chí Minh
Lương: 3,200,000đ - Đã đăng ký: 5 GS
71997 Chuyển khoản
30%= 960,000₫
Đủ điều kiện Xem
27 Võ Đức Việt
Hiện là: Nam Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Lý Lớp 7 Q.Tân Phú Hồ Chí Minh
Lương: 1,800,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
72003 Chuyển khoản
35%= 630,000₫
Không đạt Xem