• Slide1
  • Slider 2
  • Slider 3

Thống kê nhận lớp

BẢNG THỐNG KÊ TRẠNG THÁI ĐĂNG KÝ NHẬN LỚP

Lọc:
STT Ảnh Họ tên Lớp dạy Mã lớp Maps Hình thức/Lệ phí Trạng thái View
1 Dương Thị Thường
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Báo bài Lớp 1 Quận 9 Hồ Chí Minh
Lương: 2,400,000đ - Đã đăng ký: 3 GS
46583 Chuyển khoản
35%= 840,000₫
Chờ duyệt Xem
2 Nguyễn Thị Hồng Tuyết
Hiện là: Nữ Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Văn Lớp 7 Tp.Biên Hòa Đồng Nai
Lương: 1,200,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
46413 Tới trung tâm
35%= 420,000₫
Chờ duyệt Xem
3 Dương Ngọc Thư
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 4 Quận 7 Hồ Chí Minh
Lương: 1,200,000đ - Đã đăng ký: 13 GS
46401 Chuyển khoản
35%= 420,000₫
Chờ duyệt Xem
4 Lê Thị Thuỳ Linh
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 6 Quận 1 Hồ Chí Minh
Lương: 1,800,000đ - Đã đăng ký: 7 GS
46588 Chuyển khoản
20%= 360,000₫
Chờ duyệt Xem
5 Phạm Thị Huyền Trang
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 4 Quận 7 Hồ Chí Minh
Lương: 3,000,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
46576 Chuyển khoản
35%= 1,050,000₫
Chờ duyệt Xem
6 Phạm Khánh Linh
Hiện là: Nữ Thạc Sỹ
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp ngoại ngữ Q.Cẩm Lệ Đà Nẵng
Lương: 2,500,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
46098 Chuyển khoản
25%= 625,000₫
Chờ duyệt Xem
7 Ngô Thị Ngọc Linh
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 1 Q.Bình Tân Hồ Chí Minh
Lương: 800,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
46287 Chuyển khoản
30%= 240,000₫
Chờ duyệt Xem
8 Nguyễn Thị Mỹ Linh
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 7 Q.Phú Nhuận Hồ Chí Minh
Lương: 1,500,000đ - Đã đăng ký: 9 GS
46524 Chuyển khoản
35%= 525,000₫
Chờ duyệt Xem
9 Ngô Thị Ngọc Linh
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 1 Quận 5 Hồ Chí Minh
Lương: 2,400,000đ - Đã đăng ký: 19 GS
46508 Chuyển khoản
35%= 840,000₫
Chờ duyệt Xem
10 Ngô Thị Ngọc Linh
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 3 Q.Bình Tân Hồ Chí Minh
Lương: 1,000,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
46523 Chuyển khoản
35%= 350,000₫
Chờ duyệt Xem
11 Ngô Thị Ngọc Linh
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp lá Quận 6 Hồ Chí Minh
Lương: 1,200,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
46556 Chuyển khoản
35%= 420,000₫
Chờ duyệt Xem
12 Ngô Thị Ngọc Linh
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Báo bài Lớp 2 Quận 6 Hồ Chí Minh
Lương: 900,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
46559 Chuyển khoản
35%= 315,000₫
Chờ duyệt Xem
13 Đỗ Minh Cúc
Hiện là: Nữ Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 6 Quận 7 Hồ Chí Minh
Lương: 1,600,000đ - Đã đăng ký: 6 GS
46426 Chuyển khoản
35%= 560,000₫
Chờ duyệt Xem
14 Đoàn Phúc
Hiện là: Nam Thạc Sỹ
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 9 Q.Bình Thạnh Hồ Chí Minh
Lương: 3,000,000đ - Đã đăng ký: 9 GS
46581 Chuyển khoản
35%= 1,050,000₫
Chờ duyệt Xem
15 Phạm Minh Oai
Hiện là: Nam Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 9 Q.Bình Thạnh Hồ Chí Minh
Lương: 3,000,000đ - Đã đăng ký: 9 GS
46581 Chuyển khoản
35%= 1,050,000₫
Chờ duyệt Xem
16 Nguyễn Phương Minh
Hiện là: Nam Kỹ Sư
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 9 Q.Bình Thạnh Hồ Chí Minh
Lương: 3,000,000đ - Đã đăng ký: 9 GS
46581 Chuyển khoản
35%= 1,050,000₫
Chờ duyệt Xem
17 Đỗ Minh Cúc
Hiện là: Nữ Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 6 Quận 1 Hồ Chí Minh
Lương: 1,800,000đ - Đã đăng ký: 7 GS
46588 Chuyển khoản
20%= 360,000₫
Chờ duyệt Xem
18 Hoàng Thụy Thanh Tâm
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 6 Quận 1 Hồ Chí Minh
Lương: 1,800,000đ - Đã đăng ký: 7 GS
46588 Chuyển khoản
20%= 360,000₫
Chờ duyệt Xem
19 Hoàng Thu Thuỳ
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 5 Q.Nam Từ Liêm Hà Nội
Lương: 1,440,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
45445 Chuyển khoản
30%= 432,000₫
Chờ duyệt Xem
20 Hoàng Thụy Thanh Tâm
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 5 Q.Thủ Đức Hồ Chí Minh
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 23 GS
45736 Chuyển khoản
30%= 600,000₫
Chờ duyệt Xem
21 Hồ Thanh Ngân
Hiện là: Nam Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 9 Q.Bình Thạnh Hồ Chí Minh
Lương: 3,000,000đ - Đã đăng ký: 9 GS
46581 Chuyển khoản
35%= 1,050,000₫
Chờ duyệt Xem
22 Lê Trung Nguyên
Hiện là: Nam Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 9 Q.Bình Thạnh Hồ Chí Minh
Lương: 3,000,000đ - Đã đăng ký: 9 GS
46581 Chuyển khoản
35%= 1,050,000₫
Chờ duyệt Xem
23 Hoàng Thụy Thanh Tâm
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Ôn Đại Học Q.Bình Thạnh Hồ Chí Minh
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 5 GS
46540 Chuyển khoản
20%= 400,000₫
Chờ duyệt Xem
24 Nguyễn Lưu Hồng Đức
Hiện là: Nam Cử nhân sư phạm
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 9 Q.Bình Tân Hồ Chí Minh
Lương: 3,200,000đ - Đã đăng ký: 5 GS
46503 Chuyển khoản
35%= 1,120,000₫
Chờ duyệt Xem
25 Nguyễn Lưu Hồng Đức
Hiện là: Nam Cử nhân sư phạm
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 9 Q.Bình Thạnh Hồ Chí Minh
Lương: 3,000,000đ - Đã đăng ký: 9 GS
46581 Chuyển khoản
35%= 1,050,000₫
Chờ duyệt Xem
26 Hoàng Thị Mai Châm
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 5 Q.Cầu Giấy Hà Nội
Lương: 4,800,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
46594 Chuyển khoản
15%= 720,000₫
Chờ duyệt Xem
27 Phạm Thị Lụa
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 8 Tx.Thuận An Bình Dương
Lương: 1,800,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
46574 Chuyển khoản
35%= 630,000₫
Chờ duyệt Xem