• Slide1
  • Slider 2
  • Slider 3

Thống kê nhận lớp

BẢNG THỐNG KÊ TRẠNG THÁI ĐĂNG KÝ NHẬN LỚP

Lọc:
STT Ảnh Họ tên Lớp dạy Mã lớp Maps Hình thức/Lệ phí Trạng thái View
1 Nguyễn Thị Thu Trang
Hiện là: Nữ Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Lý Lớp 8 Q.Tân Phú Hồ Chí Minh
Lương: 700,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
49100 Chuyển khoản
35%= 245,000₫
Đủ điều kiện Xem
2 Nguyễn Đình Bình
Hiện là: Nam Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 8 Q.Tân Phú Hồ Chí Minh
Lương: 1,200,000đ - Đã đăng ký: 4 GS
49099 Chuyển khoản
35%= 420,000₫
Chờ duyệt Xem
3 Nguyễn Đình Bình
Hiện là: Nam Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Hóa Lớp 10 Quận 8 Hồ Chí Minh
Lương: 2,400,000đ - Đã đăng ký: 14 GS
49083 Chuyển khoản
35%= 840,000₫
Chờ duyệt Xem
4 Trần Thị Sen
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng việt Lớp khác Q.Thanh Xuân Hà Nội
Lương: 3,600,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
49038 Chuyển khoản
25%= 900,000₫
Xem xét Xem
5 Văn Phú Đức
Hiện là: Nam Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Lý Lớp 8 Q.Tân Phú Hồ Chí Minh
Lương: 700,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
49100 Chuyển khoản
35%= 245,000₫
Đủ điều kiện Xem
6 Lê Minh Tú
Hiện là: Nam Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 8 Q.Tân Phú Hồ Chí Minh
Lương: 1,200,000đ - Đã đăng ký: 4 GS
49099 Chuyển khoản
35%= 420,000₫
Đủ điều kiện Xem
7 Lâm Quốc Trình
Hiện là: Nam Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 8 Q.Tân Phú Hồ Chí Minh
Lương: 1,200,000đ - Đã đăng ký: 4 GS
49099 Chuyển khoản
35%= 420,000₫
Đủ điều kiện Xem
8 Lê Minh Tú
Hiện là: Nam Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 10 Quận 12 Hồ Chí Minh
Lương: 2,400,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
48976 Chuyển khoản
30%= 720,000₫
Đủ điều kiện Xem
9 Lê Minh Tú
Hiện là: Nam Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 9 Quận 7 Hồ Chí Minh
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 7 GS
48697 Chuyển khoản
35%= 700,000₫
Xem xét Xem
10 Mai Tấn Tài
Hiện là: Nam Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 9 Quận 7 Hồ Chí Minh
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 7 GS
48697 Chuyển khoản
35%= 700,000₫
Xem xét Xem
11 Văn Phú Đức
Hiện là: Nam Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Hóa Lớp 8 Q.Tân Phú Hồ Chí Minh
Lương: 700,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
49101 Chuyển khoản
35%= 245,000₫
Đã nhận lớp Xem
12 Phùng Ngọc Bích Vân
Hiện là: Nữ Cử nhân sư phạm
Việc làm cần gia sư dạy môn Báo bài Lớp 2 Quận 5 Hồ Chí Minh
Lương: 2,400,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
49094 Chuyển khoản
35%= 840,000₫
Xem xét Xem
13 Lê Anh Phong
Hiện là: Nam Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 9 Q.Bình Thạnh Hồ Chí Minh
Lương: 1,400,000đ - Đã đăng ký: 13 GS
49040 Chuyển khoản
35%= 490,000₫
Đủ điều kiện Xem
14 Võ Thị Ý Nhi
Hiện là: Nữ Cử nhân sư phạm
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng việt Lớp 3 Q.Thủ Đức Hồ Chí Minh
Lương: 2,400,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
49091 Chuyển khoản
35%= 840,000₫
Đủ điều kiện Xem
15 Lê Anh Phong
Hiện là: Nam Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 8 Q.Tân Phú Hồ Chí Minh
Lương: 1,200,000đ - Đã đăng ký: 4 GS
49099 Chuyển khoản
35%= 420,000₫
Đủ điều kiện Xem
16 Phùng Ngọc Bích Vân
Hiện là: Nữ Cử nhân sư phạm
Việc làm cần gia sư dạy môn Văn Lớp 5 Quận 4 Hồ Chí Minh
Lương: 5,000,000đ - Đã đăng ký: 6 GS
49064 Chuyển khoản
20%= 1,000,000₫
Đủ điều kiện Xem
17 Trang Thanh Tú
Hiện là: Nam Sinh viên sư phạm
Việc làm cần gia sư dạy môn Hóa Lớp 10 Quận 8 Hồ Chí Minh
Lương: 2,400,000đ - Đã đăng ký: 14 GS
49083 Chuyển khoản
35%= 840,000₫
Xem xét Xem
18 Võ Thanh Thủy
Hiện là: Nữ Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Luyện chữ đẹp Lớp 4 Quận 11 Hồ Chí Minh
Lương: 800,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
49092 Chuyển khoản
35%= 280,000₫
Đủ điều kiện Xem
19 Hồ Thị Ngọc Vân
Hiện là: Nữ Cử nhân sư phạm
Việc làm cần gia sư dạy môn Báo bài Lớp 2 Quận 5 Hồ Chí Minh
Lương: 2,400,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
49094 Chuyển khoản
35%= 840,000₫
Đủ điều kiện Xem
20 Nguyển Thị Phượng
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 1 Q.Thanh Khê Đà Nẵng
Lương: 1,000,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
49061 Chuyển khoản
30%= 300,000₫
Đủ điều kiện Xem
21 Đào Văn Lập
Hiện là: Nam Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Hóa Lớp 10 Quận 8 Hồ Chí Minh
Lương: 2,400,000đ - Đã đăng ký: 14 GS
49083 Chuyển khoản
35%= 840,000₫
Đủ điều kiện Xem
22 Nguyễn Thị Hà Diễm
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Văn Lớp 9 Quận 12 Hồ Chí Minh
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
49089 Chuyển khoản
35%= 700,000₫
Đủ điều kiện Xem
23 Trịnh Mai Phương Anh
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Luyện chữ đẹp Lớp 4 Quận 11 Hồ Chí Minh
Lương: 800,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
49092 Chuyển khoản
35%= 280,000₫
Đủ điều kiện Xem
24 Hoàng Thanh Thúy
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Văn Lớp 9 Quận 12 Hồ Chí Minh
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
49089 Chuyển khoản
35%= 700,000₫
Đủ điều kiện Xem
25 Tạ Duy Long
Hiện là: Nam Thạc Sỹ
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 7 Q.Nam Từ Liêm Hà Nội
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
49088 Chuyển khoản
30%= 600,000₫
Đủ điều kiện Xem
26 Nguyễn Văn Tuấn
Hiện là: Nam Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Hóa Lớp 9 H.Hóc Môn Hồ Chí Minh
Lương: 1,400,000đ - Đã đăng ký: 4 GS
49085 Chuyển khoản
30%= 420,000₫
Xem xét Xem
27 Trương Thị Lựu
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Báo bài Lớp 3 Quận 9 Hồ Chí Minh
Lương: 1,200,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
49087 Chuyển khoản
35%= 420,000₫
Đủ điều kiện Xem