• Slide1
  • Slider 2
  • Slider 3

Thống kê nhận lớp

BẢNG THỐNG KÊ TRẠNG THÁI ĐĂNG KÝ NHẬN LỚP

Lọc:
STT Ảnh Họ tên Lớp dạy Mã lớp Maps Hình thức/Lệ phí Trạng thái View
1 Mai Thị Thanh Hoa
Hiện là: Nữ Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Lý Lớp 10 Quận 2 Hồ Chí Minh
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
55960 Chuyển khoản
35%= 700,000₫
Xem xét Xem
2 Nguyễn Thị Mai Ngọc
Hiện là: Nữ Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Anh văn giao tiếp Lớp ngoại ngữ Quận 8 Hồ Chí Minh
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
56082 Chuyển khoản
30%= 600,000₫
Đủ điều kiện Xem
3 Nguyễn Thị Thanh Vân
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 1 Q.Bình Tân Hồ Chí Minh
Lương: 1,200,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
56043 Chuyển khoản
35%= 420,000₫
Đủ điều kiện Xem
4 An Thị Thúy
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Lý Lớp 12 Q.Hai Bà Trưng Hà Nội
Lương: 1,600,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
56083 Chuyển khoản
30%= 480,000₫
Đủ điều kiện Xem
5 Trương Thị Thu Thảo
Hiện là: Nữ Cử nhân sư phạm
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 2 Quận 8 Hồ Chí Minh
Lương: 1,800,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
55947 Chuyển khoản
35%= 630,000₫
Đủ điều kiện Xem
6 Le Thanh Toan
Hiện là: Nam Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 1 Tp.Mỹ Tho Tiền Giang
Lương: 1,600,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
55404 Tới trung tâm
15%= 240,000₫
Xem xét Xem
7 Le Thanh Toan
Hiện là: Nam Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 8 Tp.Mỹ Tho Tiền Giang
Lương: 2,400,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
54603 Chuyển khoản
10%= 240,000₫
Xem xét Xem
8 Nguyễn Thị Minh Ngoa
Hiện là: Nữ Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 9 Quận 2 Hồ Chí Minh
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 4 GS
55469 Chuyển khoản
35%= 700,000₫
Đã nhận lớp Xem
9 Nguyễn Thị Minh Ngoa
Hiện là: Nữ Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 9 Quận 2 Hồ Chí Minh
Lương: 1,000,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
53401 Chuyển khoản
20%= 200,000₫
Đủ điều kiện Xem
10 Bùi Thị Trúc Ly
Hiện là: Nữ Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 9 Quận 8 Hồ Chí Minh
Lương: 1,000,000đ - Đã đăng ký: 3 GS
56044 Chuyển khoản
35%= 350,000₫
Đủ điều kiện Xem
11 Đỗ thị minh thuỷ
Hiện là: Nữ Thạc Sỹ
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 1 Q.Cẩm Lệ Đà Nẵng
Lương: 1,500,000đ - Đã đăng ký: 4 GS
55483 Chuyển khoản
30%= 450,000₫
Đủ điều kiện Xem
12 Phạm Thị Chi Hoa
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng việt Lớp khác Quận 5 Hồ Chí Minh
Lương: 1,400,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
56078 Chuyển khoản
35%= 490,000₫
Đủ điều kiện Xem
13 Nguyễn Khánh Trinh
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 3 Quận 12 Hồ Chí Minh
Lương: 1,800,000đ - Đã đăng ký: 3 GS
56021 Chuyển khoản
35%= 630,000₫
Đủ điều kiện Xem
14 Hồ Thị Ngọc Vân
Hiện là: Nữ Cử nhân sư phạm
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng việt Lớp khác Quận 5 Hồ Chí Minh
Lương: 1,400,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
56078 Chuyển khoản
35%= 490,000₫
Đủ điều kiện Xem
15 Nguyễn Khánh Trinh
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 5 Q.Tân Bình Hồ Chí Minh
Lương: 1,200,000đ - Đã đăng ký: 3 GS
55946 Chuyển khoản
35%= 420,000₫
Đủ điều kiện Xem
16 Nguyễn Thị Minh Thư
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 2 Quận 8 Hồ Chí Minh
Lương: 1,100,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
56055 Chuyển khoản
35%= 385,000₫
Đủ điều kiện Xem
17 Nguyễn Thị Minh Thư
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 1 H.Nhà Bè Hồ Chí Minh
Lương: 1,000,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
56029 Chuyển khoản
35%= 350,000₫
Đủ điều kiện Xem
18 Nguyễn Văn Quý
Hiện là: Nam Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 7 Quận 2 Hồ Chí Minh
Lương: 2,500,000đ - Đã đăng ký: 4 GS
56065 Chuyển khoản
35%= 875,000₫
Đủ điều kiện Xem
19 Hoàng Thị Nhung
Hiện là: Nữ Thạc Sỹ
Việc làm cần gia sư dạy môn Anh văn giao tiếp Lớp ngoại ngữ Quận 1 Hồ Chí Minh
Lương: 3,000,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
56069 Chuyển khoản
30%= 900,000₫
Đủ điều kiện Xem
20 Trần Thị Mỹ Linh
Hiện là: Nữ Cử nhân sư phạm
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 3 Quận 12 Hồ Chí Minh
Lương: 1,800,000đ - Đã đăng ký: 3 GS
56021 Chuyển khoản
35%= 630,000₫
Đủ điều kiện Xem
21 Phạm Thị Hiền
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 6 Q.Tân Bình Hồ Chí Minh
Lương: 1,600,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
56077 Chuyển khoản
35%= 560,000₫
Đủ điều kiện Xem
22 Nguyễn Lan Phương
Hiện là: Nữ Thạc Sỹ
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 7 Q.Phú Nhuận Hồ Chí Minh
Lương: 2,400,000đ - Đã đăng ký: 6 GS
55809 Chuyển khoản
35%= 840,000₫
Đủ điều kiện Xem
23 Nguyễn Khánh Quốc
Hiện là: Nam Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp ngoại ngữ Q.Tân Bình Hồ Chí Minh
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
56073 Chuyển khoản
30%= 600,000₫
Không đạt Xem
24 Nguyễn Thị Ngân
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 7 Quận 2 Hồ Chí Minh
Lương: 2,500,000đ - Đã đăng ký: 4 GS
56065 Chuyển khoản
35%= 875,000₫
Đủ điều kiện Xem
25 Nguyễn Phan Quỳnh Như
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 1 Quận 7 Hồ Chí Minh
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 4 GS
55898 Chuyển khoản
35%= 700,000₫
Đủ điều kiện Xem
26 Đỗ Đặng Ái Phương
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 3 Q.Tân Phú Hồ Chí Minh
Lương: 800,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
56001 Chuyển khoản
35%= 280,000₫
Đủ điều kiện Xem
27 Võ Thị Hoài Thương
Hiện là: Nữ Cử nhân sư phạm
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp lá Quận 8 Hồ Chí Minh
Lương: 2,400,000đ - Đã đăng ký: 5 GS
54984 Chuyển khoản
35%= 840,000₫
Đủ điều kiện Xem