• Slide1
  • Slider 2
  • Slider 3

Thống kê nhận lớp

BẢNG THỐNG KÊ TRẠNG THÁI ĐĂNG KÝ NHẬN LỚP

Lọc:
STT Ảnh Họ tên Lớp dạy Mã lớp Maps Hình thức/Lệ phí Trạng thái View
1 Võ Thị Nhẫn
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp lá Q.Bình Thạnh Hồ Chí Minh
Lương: 1,600,000đ - Đã đăng ký: 6 GS
76434 Chuyển khoản
35%= 560,000₫
Chờ duyệt Xem
2 Nguyễn Quốc Khánh
Hiện là: Nam Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 8 Quận 2 Hồ Chí Minh
Lương: 1,800,000đ - Đã đăng ký: 4 GS
76465 Chuyển khoản
35%= 630,000₫
Chờ duyệt Xem
3 Tô Phương Lam
Hiện là: Nữ Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 10 Q.Tân Phú Hồ Chí Minh
Lương: 3,000,000đ - Đã đăng ký: 5 GS
76372 Chuyển khoản
35%= 1,050,000₫
Chờ duyệt Xem
4 Tô Phương Lam
Hiện là: Nữ Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 9 Q.Thủ Đức Hồ Chí Minh
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 5 GS
76444 Chuyển khoản
35%= 700,000₫
Chờ duyệt Xem
5 Huỳnh Thu Tiến
Hiện là: Nữ Sinh viên sư phạm
Việc làm cần gia sư dạy môn Báo bài Lớp 5 Q.Gò Vấp Hồ Chí Minh
Lương: 2,200,000đ - Đã đăng ký: 3 GS
76451 Chuyển khoản
35%= 770,000₫
Chờ duyệt Xem
6 Nguyễn Thị Mỷ Hương
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 9 Q.Thủ Đức Hồ Chí Minh
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 5 GS
76444 Chuyển khoản
35%= 700,000₫
Chờ duyệt Xem
7 Trần Thị Mỹ Kiều
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Báo bài Lớp 6 Quận 12 Hồ Chí Minh
Lương: 3,000,000đ - Đã đăng ký: 8 GS
76221 Chuyển khoản
30%= 900,000₫
Chờ duyệt Xem
8 Nguyễn Thị Hoàng
Hiện là: Nữ Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 10 Quận 1 Hồ Chí Minh
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
76274 Chuyển khoản
35%= 700,000₫
Chờ duyệt Xem
9 Nguyễn Thị Hoàng
Hiện là: Nữ Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 12 Q.Bình Thạnh Hồ Chí Minh
Lương: 2,400,000đ - Đã đăng ký: 6 GS
76263 Chuyển khoản
35%= 840,000₫
Chờ duyệt Xem
10 Nguyễn Thị Thanh Thủy
Hiện là: Nữ Cử nhân sư phạm
Việc làm cần gia sư dạy môn Lý Lớp 11 H.Hóc Môn Hồ Chí Minh
Lương: 1,200,000đ - Đã đăng ký: 3 GS
76467 Chuyển khoản
30%= 360,000₫
Chờ duyệt Xem
11 Nguyễn Thị Diễm My
Hiện là: Nữ Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng việt Lớp 1 Quận 8 Hồ Chí Minh
Lương: 2,200,000đ - Đã đăng ký: 4 GS
76428 Chuyển khoản
35%= 770,000₫
Chờ duyệt Xem
12 Ngô Thị Ái Sương
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 1 Quận 12 Hồ Chí Minh
Lương: 1,400,000đ - Đã đăng ký: 4 GS
76468 Tới trung tâm
40%= 560,000₫
Chờ duyệt Xem
13 Lý Thị Minh Nguyệt
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 3 Quận 11 Hồ Chí Minh
Lương: 900,000đ - Đã đăng ký: 3 GS
76464 Chuyển khoản
35%= 315,000₫
Chờ duyệt Xem
14 Đinh Thị Thúy An
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 12 Quận 12 Hồ Chí Minh
Lương: 1,500,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
75924 Chuyển khoản
35%= 525,000₫
Chờ duyệt Xem
15 Vi Văn Bẩy
Hiện là: Nam Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 11 Q.Gò Vấp Hồ Chí Minh
Lương: 3,000,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
76455 Chuyển khoản
35%= 1,050,000₫
Chờ duyệt Xem
16 Lâm Hùynh Khang
Hiện là: Nam Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 8 Quận 2 Hồ Chí Minh
Lương: 1,800,000đ - Đã đăng ký: 4 GS
76465 Chuyển khoản
35%= 630,000₫
Chờ duyệt Xem
17 Lê Mạnh Của
Hiện là: Nam Thạc Sỹ
Việc làm cần gia sư dạy môn Lý Lớp 12 Quận 11 Hồ Chí Minh
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
76414 Chuyển khoản
35%= 700,000₫
Chờ duyệt Xem
18 Nguyễn Hữu Lộc
Hiện là: Nam Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Lý Lớp 11 H.Hóc Môn Hồ Chí Minh
Lương: 1,200,000đ - Đã đăng ký: 3 GS
76467 Chuyển khoản
30%= 360,000₫
Chờ duyệt Xem
19 Bùi Ngọc Linh
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp ngoại ngữ Q.Gò Vấp Hồ Chí Minh
Lương: 2,200,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
76458 Chuyển khoản
30%= 660,000₫
Chờ duyệt Xem
20 Vũ Nguyệt Hà
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Hóa Lớp 10 Q.Gò Vấp Hồ Chí Minh
Lương: 1,500,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
76470 Chuyển khoản
35%= 525,000₫
Chờ duyệt Xem
21 Vũ Nguyệt Hà
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Hóa Lớp 12 Q.Gò Vấp Hồ Chí Minh
Lương: 1,200,000đ - Đã đăng ký: 3 GS
75881 Chuyển khoản
35%= 420,000₫
Chờ duyệt Xem
22 Trương Thị Dạ Lài
Hiện là: Nữ Cử nhân sư phạm
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 1 Quận 12 Hồ Chí Minh
Lương: 1,400,000đ - Đã đăng ký: 4 GS
76468 Chuyển khoản
35%= 490,000₫
Chờ duyệt Xem
23 Nguyễn Thị Hoài Phương
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 9 Quận 4 Hồ Chí Minh
Lương: 1,200,000đ - Đã đăng ký: 3 GS
76332 Chuyển khoản
35%= 420,000₫
Chờ duyệt Xem
24 Thái Hồng Điệp
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Lý Lớp 11 H.Hóc Môn Hồ Chí Minh
Lương: 1,200,000đ - Đã đăng ký: 3 GS
76467 Chuyển khoản
30%= 360,000₫
Chờ duyệt Xem
25 Lê Thị Tuyết Anh
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 3 H.Hóc Môn Hồ Chí Minh
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 4 GS
76456 Chuyển khoản
30%= 600,000₫
Chờ duyệt Xem
26 Nguyễn Yến Vy
Hiện là: Nữ Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp ngoại ngữ Q.Gò Vấp Hồ Chí Minh
Lương: 2,200,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
76458 Chuyển khoản
30%= 660,000₫
Chờ duyệt Xem
27 Khưu Kim Phụng
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 3 Quận 11 Hồ Chí Minh
Lương: 900,000đ - Đã đăng ký: 3 GS
76464 Chuyển khoản
35%= 315,000₫
Chờ duyệt Xem
Vay tiền online