• Slide1
  • Slider 2
  • Slider 3

Thống kê nhận lớp

BẢNG THỐNG KÊ TRẠNG THÁI ĐĂNG KÝ NHẬN LỚP

Lọc:
STT Ảnh Họ tên Lớp dạy Mã lớp Maps Hình thức/Lệ phí Trạng thái View
1 Vũ Thị Quyên
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 8 Q.Tân Bình Hồ Chí Minh
Lương: 2,500,000đ - Đã đăng ký: 6 GS
67861 Chuyển khoản
35%= 875,000₫
Chờ duyệt Xem
2 Lê Thị Huyền Trang
Hiện là: Nữ Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 12 H.Bình Chánh Hồ Chí Minh
Lương: 1,200,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
66670 Chuyển khoản
30%= 360,000₫
Chờ duyệt Xem
3 Nguyễn Thị Kim Chi
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Văn Lớp 9 Quận 4 Hồ Chí Minh
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
67862 Chuyển khoản
35%= 700,000₫
Chờ duyệt Xem
4 Nguyễn Đức Thạnh
Hiện là: Nam Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Lý Lớp 11 Quận 9 Hồ Chí Minh
Lương: 1,100,000đ - Đã đăng ký: 4 GS
67107 Chuyển khoản
35%= 385,000₫
Chờ duyệt Xem
5 Võ Thị Mộng Kha
Hiện là: Nữ Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Báo bài Lớp 6 Q.Thủ Đức Hồ Chí Minh
Lương: 2,500,000đ - Đã đăng ký: 6 GS
67760 Tới trung tâm
40%= 1,000,000₫
Chờ duyệt Xem
6 Nguyễn Đức Thạnh
Hiện là: Nam Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 11 Quận 9 Hồ Chí Minh
Lương: 1,600,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
66846 Chuyển khoản
35%= 560,000₫
Chờ duyệt Xem
7 Tôn Kim Ái
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Đàn nhạc Lớp năng khiếu Quận 7 Hồ Chí Minh
Lương: 2,400,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
67883 Chuyển khoản
30%= 720,000₫
Chờ duyệt Xem
8 Nguyễn Phương Trang
Hiện là: Nam Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Hóa Lớp 11 Q.Thủ Đức Hồ Chí Minh
Lương: 1,000,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
67538 Chuyển khoản
30%= 300,000₫
Chờ duyệt Xem
9 Nguyễn Phương Trang
Hiện là: Nam Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Lý Lớp 9 Quận 9 Hồ Chí Minh
Lương: 1,800,000đ - Đã đăng ký: 3 GS
67459 Chuyển khoản
35%= 630,000₫
Chờ duyệt Xem
10 Nguyễn Thị Ngọc Châu
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 4 Tx.Thuận An Bình Dương
Lương: 1,800,000đ - Đã đăng ký: 6 GS
65127 Chuyển khoản
25%= 450,000₫
Chờ duyệt Xem
11 Nguyễn Bá Tước
Hiện là: Nam Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 12 Quận 8 Hồ Chí Minh
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 3 GS
67547 Chuyển khoản
35%= 700,000₫
Chờ duyệt Xem
12 Võ Thị Kiều Tiên
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Báo bài Lớp 6 Quận 7 Hồ Chí Minh
Lương: 1,800,000đ - Đã đăng ký: 3 GS
67740 Chuyển khoản
35%= 630,000₫
Chờ duyệt Xem
13 Dương Thị Cẩm Nhung
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 6 Quận 10 Hồ Chí Minh
Lương: 1,800,000đ - Đã đăng ký: 3 GS
67887 Chuyển khoản
35%= 630,000₫
Chờ duyệt Xem
14 Nguyễn Đức Anh Tuấn
Hiện là: Nam Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Báo bài Lớp 8 Quận 10 Hồ Chí Minh
Lương: 3,000,000đ - Đã đăng ký: 11 GS
67556 Chuyển khoản
35%= 1,050,000₫
Chờ duyệt Xem
15 Nguyễn Đức Anh Tuấn
Hiện là: Nam Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 8 Quận 7 Hồ Chí Minh
Lương: 1,000,000đ - Đã đăng ký: 4 GS
67829 Chuyển khoản
35%= 350,000₫
Chờ duyệt Xem
16 Nguyễn Trọng Nhân
Hiện là: Nam Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Hóa Lớp 8 Q.Thanh Khê Đà Nẵng
Lương: 2,400,000đ - Đã đăng ký: 6 GS
67777 Chuyển khoản
25%= 600,000₫
Chờ duyệt Xem
17 Nguyễn Trọng Nhân
Hiện là: Nam Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 4 Q.Thanh Khê Đà Nẵng
Lương: 1,700,000đ - Đã đăng ký: 5 GS
67868 Chuyển khoản
25%= 425,000₫
Chờ duyệt Xem
18 Nguyễn Thị Trang
Hiện là: Nữ Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Hóa Lớp 12 H.Đan Phượng Hà Nội
Lương: 700,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
67455 Chuyển khoản
20%= 140,000₫
Chờ duyệt Xem
19 Trần Văn Tới
Hiện là: Nam Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 8 Q.Bình Tân Hồ Chí Minh
Lương: 2,400,000đ - Đã đăng ký: 3 GS
67873 Chuyển khoản
35%= 840,000₫
Chờ duyệt Xem
20 Võ Lê Bảo Ngọc
Hiện là: Nữ Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng việt Lớp 3 Tx.Dĩ An Bình Dương
Lương: 2,600,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
67846 Chuyển khoản
20%= 520,000₫
Chờ duyệt Xem
21 Hồ Trọng Châu
Hiện là: Nam Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 8 Quận 7 Hồ Chí Minh
Lương: 1,000,000đ - Đã đăng ký: 4 GS
67829 Chuyển khoản
35%= 350,000₫
Chờ duyệt Xem
22 Hà Thu Uyên
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Lý Lớp 9 Q.Bình Thạnh Hồ Chí Minh
Lương: 1,600,000đ - Đã đăng ký: 3 GS
67552 Chuyển khoản
35%= 560,000₫
Chờ duyệt Xem
23 Hà Thu Uyên
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 6 Q.Bình Tân Hồ Chí Minh
Lương: 2,500,000đ - Đã đăng ký: 7 GS
67732 Chuyển khoản
35%= 875,000₫
Chờ duyệt Xem
24 Nguyễn Thị Thuý
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 1 Q.Hoàn Kiếm Hà Nội
Lương: 2,500,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
67641 Chuyển khoản
25%= 625,000₫
Chờ duyệt Xem
25 Trinh Quốc Thắng
Hiện là: Nam Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Báo bài Lớp 1 Tx.Tân Uyên Bình Dương
Lương: 2,100,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
66517 Chuyển khoản
25%= 525,000₫
Chờ duyệt Xem
26 Trần Như Huy
Hiện là: Nam Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Đàn nhạc Lớp lá Q.Ba Đình Hà Nội
Lương: 1,800,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
67341 Chuyển khoản
20%= 360,000₫
Chờ duyệt Xem
27 Nguyễn Thị Thanh Kim Huệ
Hiện là: Nữ Thạc Sỹ
Việc làm cần gia sư dạy môn Hóa Lớp 11 Quận 12 Hồ Chí Minh
Lương: 800,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
67874 Chuyển khoản
35%= 280,000₫
Chờ duyệt Xem