• Slide1
  • Slider 2
  • Slider 3

Thống kê nhận lớp

BẢNG THỐNG KÊ TRẠNG THÁI ĐĂNG KÝ NHẬN LỚP

Lọc:
STT Ảnh Họ tên Lớp dạy Mã lớp Maps Hình thức/Lệ phí Trạng thái View
1 Nguyễn Minh Vương
Hiện là: Nam Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 12 Q.Bình Thạnh Hồ Chí Minh
Lương: 1,600,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
43930 Chuyển khoản
35%= 560,000₫
Chờ duyệt Xem
2 Nguyễn Hà Thanh
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 10 Quận 12 Hồ Chí Minh
Lương: 800,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
43804 Chuyển khoản
35%= 280,000₫
Chờ duyệt Xem
3 Phạm Thị Thanh
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 10 Quận 8 Hồ Chí Minh
Lương: 1,500,000đ - Đã đăng ký: 3 GS
43905 Chuyển khoản
35%= 525,000₫
Chờ duyệt Xem
4 Lê Huỳnh Trang
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 6 Q.Bình Thạnh Hồ Chí Minh
Lương: 1,600,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
43892 Chuyển khoản
35%= 560,000₫
Chờ duyệt Xem
5 Lê Văn Nam
Hiện là: Nam Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Anh văn giao tiếp Lớp ngoại ngữ Q.Bình Thạnh Hồ Chí Minh
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 3 GS
43867 Chuyển khoản
30%= 600,000₫
Chờ duyệt Xem
6 Trần Thị Cát
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Anh văn giao tiếp Lớp ngoại ngữ Quận 8 Hồ Chí Minh
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
43865 Chuyển khoản
30%= 600,000₫
Chờ duyệt Xem
7 Hoàng thị hằng
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 11 Q.Bình Thạnh Hồ Chí Minh
Lương: 1,500,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
43234 Chuyển khoản
35%= 525,000₫
Chờ duyệt Xem
8 Lê Thị Huỳnh Như
Hiện là: Nữ Sinh viên sư phạm
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 4 Q.Phú Nhuận Hồ Chí Minh
Lương: 1,600,000đ - Đã đăng ký: 4 GS
43811 Chuyển khoản
35%= 560,000₫
Chờ duyệt Xem
9 Hoàng thị hằng
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 9 Q.Bình Thạnh Hồ Chí Minh
Lương: 1,500,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
43890 Chuyển khoản
35%= 525,000₫
Chờ duyệt Xem
10 Nguyễn Thị Kim Ngân
Hiện là: Nữ Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 5 Tp.Biên Hòa Đồng Nai
Lương: 1,200,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
43829 Chuyển khoản
25%= 300,000₫
Chờ duyệt Xem
11 Phạm Thị Lụa
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 4 Tx.Thuận An Bình Dương
Lương: 2,200,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
43903 Chuyển khoản
30%= 660,000₫
Chờ duyệt Xem
12 Nguyễn Hoàng Kim Thảo
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tin học Lớp khác Quận 12 Hồ Chí Minh
Lương: 800,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
43934 Chuyển khoản
30%= 240,000₫
Chờ duyệt Xem
13 Nguyễn Thị Kim Ngân
Hiện là: Nữ Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 5 Tp.Biên Hòa Đồng Nai
Lương: 1,200,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
43883 Chuyển khoản
30%= 360,000₫
Chờ duyệt Xem
14 Đào Trịnh Diệu Thúy
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Anh văn giao tiếp Lớp ngoại ngữ Q.Bình Thạnh Hồ Chí Minh
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 3 GS
43867 Chuyển khoản
30%= 600,000₫
Chờ duyệt Xem
15 Nguyễn Phúc Mai Hương
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp ngoại ngữ Quận 2 Hồ Chí Minh
Lương: 3,000,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
43886 Chuyển khoản
30%= 900,000₫
Chờ duyệt Xem
16 Lê Thị Thu Hằng
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Anh văn giao tiếp Lớp ngoại ngữ Q.Bình Thạnh Hồ Chí Minh
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 3 GS
43867 Chuyển khoản
30%= 600,000₫
Chờ duyệt Xem
17 Trần Văn Tập
Hiện là: Nam Cử nhân sư phạm
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 9 Quận 2 Hồ Chí Minh
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
43889 Chuyển khoản
35%= 700,000₫
Chờ duyệt Xem
18 Nguyễn Ngọc Quý
Hiện là: Nam Thạc Sỹ
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 9 H.Bình Chánh Hồ Chí Minh
Lương: 1,600,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
43588 Chuyển khoản
30%= 480,000₫
Chờ duyệt Xem
19 Nguyễn Thị Mai Liên
Hiện là: Nữ Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Văn Lớp 9 Q.Đống Đa Hà Nội
Lương: 800,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
42973 Chuyển khoản
30%= 240,000₫
Chờ duyệt Xem
20 Nguyễn Thị Thảo
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp lá Tx.Dĩ An Bình Dương
Lương: 2,400,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
43223 Chuyển khoản
30%= 720,000₫
Chờ duyệt Xem
21 Trần Thị Thu Thủy
Hiện là: Nữ Cử nhân sư phạm
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng việt Lớp 2 Quận 1 Hồ Chí Minh
Lương: 1,600,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
43828 Chuyển khoản
35%= 560,000₫
Chờ duyệt Xem
22 Võ Thị Thanh Tuyền
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 6 Quận 6 Hồ Chí Minh
Lương: 4,000,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
43871 Chuyển khoản
35%= 1,400,000₫
Chờ duyệt Xem
23 Phương Thắng
Hiện là: Nam Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp ngoại ngữ Quận 2 Hồ Chí Minh
Lương: 3,000,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
43886 Chuyển khoản
30%= 900,000₫
Chờ duyệt Xem
24 Võ Đại Bửu
Hiện là: Nam Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 8 Tx.Tân Uyên Bình Dương
Lương: 800,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
42945 Chuyển khoản
30%= 240,000₫
Chờ duyệt Xem
25 Võ Đại Bửu
Hiện là: Nam Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 3 Tx.Tân Uyên Bình Dương
Lương: 4,000,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
43850 Chuyển khoản
30%= 1,200,000₫
Chờ duyệt Xem
26 Trần Cảnh Dương
Hiện là: Nữ Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 10 Q.Bình Tân Hồ Chí Minh
Lương: 2,600,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
43901 Chuyển khoản
35%= 910,000₫
Chờ duyệt Xem
27 Nguyễn Thị Hồng Nhung
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 9 Q.Bình Tân Hồ Chí Minh
Lương: 1,600,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
43921 Chuyển khoản
35%= 560,000₫
Chờ duyệt Xem