• Slide1
  • Slider 2
  • Slider 3

Thống kê nhận lớp

BẢNG THỐNG KÊ TRẠNG THÁI ĐĂNG KÝ NHẬN LỚP

Lọc:
STT Ảnh Họ tên Lớp dạy Mã lớp Maps Hình thức/Lệ phí Trạng thái View
1 Lê Đình Mẫn
Hiện là: Nam Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Lý Lớp 10 Q.Thủ Đức Hồ Chí Minh
Lương: 1,000,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
41275 Chuyển khoản
35%= 350,000₫
Chờ duyệt Xem
2 Trịnh Thị Hoài Diễm
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 5 Q.Gò Vấp Hồ Chí Minh
Lương: 4,000,000đ - Đã đăng ký: 6 GS
41218 Chuyển khoản
35%= 1,400,000₫
Chờ duyệt Xem
3 Dương Văn Hậu
Hiện là: Nam Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 7 Tx.Thuận An Bình Dương
Lương: 2,400,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
41334 Chuyển khoản
30%= 720,000₫
Chờ duyệt Xem
4 Doãn Anh Thư
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 1 Q.Long Biên Hà Nội
Lương: 400,000đ - Đã đăng ký: 3 GS
40074 Tới trung tâm
25%= 100,000₫
Chờ duyệt Xem
5 Nguyễn Phú Sang
Hiện là: Nam Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Lý Lớp 12 Quận 4 Hồ Chí Minh
Lương: 600,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
40158 Chuyển khoản
25%= 150,000₫
Chờ duyệt Xem
6 Vũ qùynh như
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 5 Q.Đống Đa Hà Nội
Lương: 1,600,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
41246 Chuyển khoản
30%= 480,000₫
Chờ duyệt Xem
7 Lê Thị Khả Như
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 8 Tx.Dĩ An Bình Dương
Lương: 1,400,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
41336 Chuyển khoản
35%= 490,000₫
Chờ duyệt Xem
8 Nguyễn Thu Trang
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 5 Q.Thanh Xuân Hà Nội
Lương: 800,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
40311 Chuyển khoản
25%= 200,000₫
Chờ duyệt Xem
9 Viên Ngọc Bạch
Hiện là: Nam Thạc Sỹ
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 4 Quận 2 Hồ Chí Minh
Lương: 2,600,000đ - Đã đăng ký: 5 GS
39455 Chuyển khoản
15%= 390,000₫
Chờ duyệt Xem
10 Phạm Văn Mỹ
Hiện là: Nam Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 9 Q.Gò Vấp Hồ Chí Minh
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
41296 Chuyển khoản
35%= 700,000₫
Chờ duyệt Xem
11 Lê Ngọc Thắng
Hiện là: Nam Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 7 Q.Hà Đông Hà Nội
Lương: 1,000,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
41083 Tới trung tâm
35%= 350,000₫
Chờ duyệt Xem
12 Nguyễn Thị Minh Tuyên
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 8 Q.Gò Vấp Hồ Chí Minh
Lương: 2,400,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
41327 Chuyển khoản
35%= 840,000₫
Chờ duyệt Xem
13 Đào Thị Minh Trang
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 7 Q.Hà Đông Hà Nội
Lương: 960,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
40790 Chuyển khoản
30%= 288,000₫
Chờ duyệt Xem
14 Huỳnh Nguyễn Thu Thảo
Hiện là: Nữ Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Báo bài Lớp 7 Quận 8 Hồ Chí Minh
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
40725 Chuyển khoản
35%= 700,000₫
Chờ duyệt Xem
15 Huỳnh Thị Thủy Hồng
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 9 Quận 8 Hồ Chí Minh
Lương: 1,600,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
40977 Chuyển khoản
35%= 560,000₫
Chờ duyệt Xem
16 Nguyễn Ngọc Châu
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 2 H.Hóc Môn Hồ Chí Minh
Lương: 1,000,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
41214 Chuyển khoản
30%= 300,000₫
Chờ duyệt Xem
17 Nguyễn Văn Thắng
Hiện là: Nam Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Văn Lớp 7 Quận 4 Hồ Chí Minh
Lương: 800,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
41276 Chuyển khoản
35%= 280,000₫
Chờ duyệt Xem
18 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Hóa Lớp 11 H.Nhà Bè Hồ Chí Minh
Lương: 1,000,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
40983 Tới trung tâm
40%= 400,000₫
Chờ duyệt Xem
19 Nguyễn Thanh Loan
Hiện là: Nữ Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 9 Q.Gò Vấp Hồ Chí Minh
Lương: 1,600,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
41317 Chuyển khoản
35%= 560,000₫
Chờ duyệt Xem
20 Nguyễn Thanh Loan
Hiện là: Nữ Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 8 Q.Gò Vấp Hồ Chí Minh
Lương: 800,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
41329 Chuyển khoản
35%= 280,000₫
Chờ duyệt Xem
21 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 10 Quận 7 Hồ Chí Minh
Lương: 2,200,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
41047 Tới trung tâm
40%= 880,000₫
Chờ duyệt Xem
22 Phạm Thị Thu
Hiện là: Nữ Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 3 Quận 12 Hồ Chí Minh
Lương: 2,400,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
41091 Chuyển khoản
35%= 840,000₫
Chờ duyệt Xem
23 Phạm Thị Thịnh
Hiện là: Nữ Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp ngoại ngữ Q.Phú Nhuận Hồ Chí Minh
Lương: 1,700,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
41308 Chuyển khoản
35%= 595,000₫
Chờ duyệt Xem
24 Lý Đình Nguyên
Hiện là: Nam Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Trung Lớp ngoại ngữ Quận 7 Hồ Chí Minh
Lương: 3,000,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
41335 Chuyển khoản
30%= 900,000₫
Chờ duyệt Xem
25 Hoàng Quốc Bảo
Hiện là: Nam Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 1 Quận 8 Hồ Chí Minh
Lương: 2,400,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
41020 Tới trung tâm
40%= 960,000₫
Chờ duyệt Xem
26 Hoàng Quốc Bảo
Hiện là: Nam Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 9 Quận 8 Hồ Chí Minh
Lương: 800,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
40715 Tới trung tâm
40%= 320,000₫
Chờ duyệt Xem
27 Đỗ Thị Thuỷ Tiên
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Văn Lớp 7 Q.Bình Thạnh Hồ Chí Minh
Lương: 1,200,000đ - Đã đăng ký: 3 GS
41123 Chuyển khoản
35%= 420,000₫
Chờ duyệt Xem