• Slide1
  • Slider 2
  • Slider 3

Thống kê nhận lớp

BẢNG THỐNG KÊ TRẠNG THÁI ĐĂNG KÝ NHẬN LỚP

Lọc:
STT Ảnh Họ tên Lớp dạy Mã lớp Maps Hình thức/Lệ phí Trạng thái View
1 Đoàn Phúc
Hiện là: Nam Thạc Sỹ
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 10 Q.Thủ Đức Hồ Chí Minh
Lương: 1,800,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
71460 Chuyển khoản
35%= 630,000₫
Chờ duyệt Xem
2 Đoàn Phúc
Hiện là: Nam Thạc Sỹ
Việc làm cần gia sư dạy môn Lý Lớp 10 Q.Thủ Đức Hồ Chí Minh
Lương: 1,800,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
71458 Chuyển khoản
35%= 630,000₫
Chờ duyệt Xem
3 Nguyễn Hoàng Vĩnh Phước
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Đàn nhạc Lớp năng khiếu Quận 2 Hồ Chí Minh
Lương: 1,200,000đ - Đã đăng ký: 3 GS
71405 Chuyển khoản
30%= 360,000₫
Chờ duyệt Xem
4 Cao Ngọc Minh Thư
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 10 Q.Thủ Đức Hồ Chí Minh
Lương: 1,500,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
71303 Chuyển khoản
35%= 525,000₫
Chờ duyệt Xem
5 Le Huynh Ai Vy
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Đàn nhạc Lớp năng khiếu Quận 8 Hồ Chí Minh
Lương: 1,200,000đ - Đã đăng ký: 3 GS
70947 Chuyển khoản
30%= 360,000₫
Chờ duyệt Xem
6 Nguyễn Thị Linh
Hiện là: Nữ Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 7 Quận 12 Hồ Chí Minh
Lương: 1,500,000đ - Đã đăng ký: 6 GS
70921 Chuyển khoản
35%= 525,000₫
Chờ duyệt Xem
7 Nguyễn Thị Linh
Hiện là: Nữ Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 10 Q.Bình Thạnh Hồ Chí Minh
Lương: 1,500,000đ - Đã đăng ký: 3 GS
71397 Chuyển khoản
35%= 525,000₫
Chờ duyệt Xem
8 Đạo Thị Diễm Ly
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 3 Q.Tân Phú Hồ Chí Minh
Lương: 1,300,000đ - Đã đăng ký: 3 GS
71483 Chuyển khoản
35%= 455,000₫
Chờ duyệt Xem
9 Phạm Thị Linh Chi
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 2 Q.Gò Vấp Hồ Chí Minh
Lương: 1,100,000đ - Đã đăng ký: 11 GS
71413 Chuyển khoản
35%= 385,000₫
Chờ duyệt Xem
10 Phạm Ngọc Trang
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Báo bài Lớp 3 Quận 12 Hồ Chí Minh
Lương: 2,500,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
71380 Chuyển khoản
35%= 875,000₫
Chờ duyệt Xem
11 Nguyễn Trần Ngọc Quỳnh
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 5 Q.Tân Bình Hồ Chí Minh
Lương: 1,500,000đ - Đã đăng ký: 4 GS
71293 Chuyển khoản
35%= 525,000₫
Chờ duyệt Xem
12 Nguyễn Hữu Thành
Hiện là: Nam Cử nhân sư phạm
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 4 Tp.Biên Hòa Đồng Nai
Lương: 2,400,000đ - Đã đăng ký: 4 GS
71395 Chuyển khoản
25%= 600,000₫
Chờ duyệt Xem
13 Trần Trí Thịnh
Hiện là: Nam Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 8 Q.Bình Thạnh Hồ Chí Minh
Lương: 1,000,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
71468 Chuyển khoản
35%= 350,000₫
Chờ duyệt Xem
14 Lê Phan Kiều Thanh
Hiện là: Nữ Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Trung Lớp ngoại ngữ Tp.Rạch Giá Kiên Giang
Lương: 3,000,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
71443 Chuyển khoản
5%= 150,000₫
Chờ duyệt Xem
15 Hoàng Thị Mai
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 5 H.Thống Nhất Đồng Nai
Lương: 1,400,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
71386 Chuyển khoản
20%= 280,000₫
Chờ duyệt Xem
16 Huỳnh Phát Ngươn
Hiện là: Nam Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 8 Q.Bình Thạnh Hồ Chí Minh
Lương: 1,000,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
71468 Chuyển khoản
35%= 350,000₫
Chờ duyệt Xem
17 Đặng Thị Mai Hương
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 2 H.Bình Chánh Hồ Chí Minh
Lương: 1,600,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
71111 Chuyển khoản
25%= 400,000₫
Chờ duyệt Xem
18 Đinh Thi Diệu Uyên
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 7 Tp.Biên Hòa Đồng Nai
Lương: 1,500,000đ - Đã đăng ký: 4 GS
71008 Chuyển khoản
25%= 375,000₫
Chờ duyệt Xem
19 Trần Anh Tú
Hiện là: Nam Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 11 Quận 9 Hồ Chí Minh
Lương: 1,100,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
71415 Chuyển khoản
35%= 385,000₫
Chờ duyệt Xem
20 Trần Thị Minh Thu
Hiện là: Nữ Cử nhân sư phạm
Việc làm cần gia sư dạy môn Văn Lớp 9 Q.Hà Đông Hà Nội
Lương: 700,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
70928 Chuyển khoản
25%= 175,000₫
Chờ duyệt Xem
21 Trần Thị Bích Hòa
Hiện là: Nữ Sinh viên sư phạm
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 2 Q.Gò Vấp Hồ Chí Minh
Lương: 1,100,000đ - Đã đăng ký: 11 GS
71413 Chuyển khoản
35%= 385,000₫
Chờ duyệt Xem
22 Lê Thị Hương
Hiện là: Nữ Cử nhân sư phạm
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 9 Q.Tân Phú Hồ Chí Minh
Lương: 1,400,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
71355 Chuyển khoản
35%= 490,000₫
Chờ duyệt Xem
23 Vũ Thị Thủy
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 3 Q.Tân Bình Hồ Chí Minh
Lương: 2,500,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
71389 Chuyển khoản
35%= 875,000₫
Chờ duyệt Xem
24 Phạm Bình
Hiện là: Nữ Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 3 Q.Tân Phú Hồ Chí Minh
Lương: 1,300,000đ - Đã đăng ký: 3 GS
71483 Chuyển khoản
35%= 455,000₫
Chờ duyệt Xem
25 Nguyễn Bá Tước
Hiện là: Nam Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 12 Q.Bình Thạnh Hồ Chí Minh
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
71396 Chuyển khoản
35%= 700,000₫
Chờ duyệt Xem
26 Hoàng Thị Ánh Tuyết
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 3 Tp.Biên Hòa Đồng Nai
Lương: 2,400,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
69663 Chuyển khoản
25%= 600,000₫
Chờ duyệt Xem
27 Phamn Thị Ngọc Anh
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 5 Q.Bình Thạnh Hồ Chí Minh
Lương: 1,200,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
71474 Chuyển khoản
35%= 420,000₫
Chờ duyệt Xem