• Slide1
  • Slider 2
  • Slider 3

Thống kê nhận lớp

BẢNG THỐNG KÊ TRẠNG THÁI ĐĂNG KÝ NHẬN LỚP

Lọc:
STT Ảnh Họ tên Lớp dạy Mã lớp Maps Hình thức/Lệ phí Trạng thái View
1 Nguyễn Phạm Bích Phương
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 6 Q.Phú Nhuận Hồ Chí Minh
Lương: 2,100,000đ - Đã đăng ký: 18 GS
81471 Chuyển khoản
35%= 735,000₫
Chờ duyệt Xem
2 Huỳnh Công Thành
Hiện là: Nam Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 8 Quận 7 Hồ Chí Minh
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 16 GS
81228 Chuyển khoản
35%= 700,000₫
Chờ duyệt Xem
3 Huỳnh Công Thành
Hiện là: Nam Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 10 Quận 7 Hồ Chí Minh
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 15 GS
81448 Chuyển khoản
35%= 700,000₫
Chờ duyệt Xem
4 Huỳnh Công Thành
Hiện là: Nam Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 11 Quận 7 Hồ Chí Minh
Lương: 3,300,000đ - Đã đăng ký: 11 GS
81248 Chuyển khoản
35%= 1,155,000₫
Chờ duyệt Xem
5 Nguyễn Văn Sơn
Hiện là: Nam Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 5 Q.Gò Vấp Hồ Chí Minh
Lương: 3,000,000đ - Đã đăng ký: 17 GS
81481 Chuyển khoản
35%= 1,050,000₫
Chờ duyệt Xem
6 Nguyễn Phương Linh
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 5 Q.Gò Vấp Hồ Chí Minh
Lương: 3,000,000đ - Đã đăng ký: 17 GS
81481 Chuyển khoản
35%= 1,050,000₫
Chờ duyệt Xem
7 Hồ Kiều Anh
Hiện là: Nữ Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 9 Quận 5 Hồ Chí Minh
Lương: 1,600,000đ - Đã đăng ký: 9 GS
81442 Chuyển khoản
35%= 560,000₫
Chờ duyệt Xem
8 Nguyễn Trọng Mùa
Hiện là: Nam Cử nhân sư phạm
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 5 Quận 10 Hồ Chí Minh
Lương: 2,400,000đ - Đã đăng ký: 19 GS
81331 Chuyển khoản
35%= 840,000₫
Chờ duyệt Xem
9 Đỗ Đức Tài
Hiện là: Nam Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 6 Quận 12 Hồ Chí Minh
Lương: 7,200,000đ - Đã đăng ký: 8 GS
81441 Chuyển khoản
35%= 2,520,000₫
Chờ duyệt Xem
10 Nguyễn Thị Tường Vy
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 6 Q.Phú Nhuận Hồ Chí Minh
Lương: 2,100,000đ - Đã đăng ký: 18 GS
81471 Chuyển khoản
35%= 735,000₫
Chờ duyệt Xem
11 Nguyễn Thị Tường Vy
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 3 Q.Bình Thạnh Hồ Chí Minh
Lương: 1,800,000đ - Đã đăng ký: 10 GS
81479 Chuyển khoản
35%= 630,000₫
Chờ duyệt Xem
12 Lê Thị Thanh Xuân
Hiện là: Nữ Cử nhân sư phạm
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng việt Lớp lá Quận 12 Hồ Chí Minh
Lương: 3,000,000đ - Đã đăng ký: 14 GS
81475 Chuyển khoản
35%= 1,050,000₫
Chờ duyệt Xem
13 Trần Phạm Phi Oanh
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 9 Quận 5 Hồ Chí Minh
Lương: 1,600,000đ - Đã đăng ký: 9 GS
81442 Chuyển khoản
35%= 560,000₫
Chờ duyệt Xem
14 Cao Thanh Phúc
Hiện là: Nam Cử nhân sư phạm
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 10 Quận 9 Hồ Chí Minh
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 15 GS
81375 Chuyển khoản
35%= 700,000₫
Chờ duyệt Xem
15 LÊ HÀ KIM ĐOAN
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 5 Q.Phú Nhuận Hồ Chí Minh
Lương: 1,200,000đ - Đã đăng ký: 13 GS
81476 Chuyển khoản
35%= 420,000₫
Chờ duyệt Xem
16 Dương Thị Chung Thủy
Hiện là: Nữ Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 10 Quận 9 Hồ Chí Minh
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 15 GS
81375 Chuyển khoản
35%= 700,000₫
Chờ duyệt Xem
17 Trần Hồ Khánh Linh
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 3 Q.Bình Thạnh Hồ Chí Minh
Lương: 1,800,000đ - Đã đăng ký: 10 GS
81479 Chuyển khoản
35%= 630,000₫
Chờ duyệt Xem
18 Lai Xuân Thư
Hiện là: Nam Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 10 Quận 7 Hồ Chí Minh
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 15 GS
81448 Chuyển khoản
35%= 700,000₫
Chờ duyệt Xem
19 Lai Xuân Thư
Hiện là: Nam Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Lý Lớp 10 H.Nhà Bè Hồ Chí Minh
Lương: 1,200,000đ - Đã đăng ký: 6 GS
81472 Chuyển khoản
35%= 420,000₫
Chờ duyệt Xem
20 Nguyễn Hoàng Nguyên
Hiện là: Nam Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 11 Q.Gò Vấp Hồ Chí Minh
Lương: 1,600,000đ - Đã đăng ký: 5 GS
81332 Chuyển khoản
35%= 560,000₫
Chờ duyệt Xem
21 Nguyễn Hoàng Nguyên
Hiện là: Nam Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Lý Lớp 9 Quận 2 Hồ Chí Minh
Lương: 1,400,000đ - Đã đăng ký: 3 GS
81341 Chuyển khoản
35%= 490,000₫
Chờ duyệt Xem
22 Nguyễn Hoàng Nguyên
Hiện là: Nam Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 9 Q.Tân Bình Hồ Chí Minh
Lương: 3,000,000đ - Đã đăng ký: 30 GS
81428 Chuyển khoản
35%= 1,050,000₫
Chờ duyệt Xem
23 Đặng Tâm Giang
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Báo bài Lớp 4 Quận 5 Hồ Chí Minh
Lương: 2,100,000đ - Đã đăng ký: 21 GS
81477 Chuyển khoản
30%= 630,000₫
Chờ duyệt Xem
24 Hồng Ngọc Minh Trang
Hiện là: Nữ Thạc Sỹ
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 9 Q.Tân Bình Hồ Chí Minh
Lương: 3,000,000đ - Đã đăng ký: 30 GS
81428 Chuyển khoản
35%= 1,050,000₫
Chờ duyệt Xem
25 Lê Bích Ngân
Hiện là: Nữ Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 8 Q.Bình Tân Hồ Chí Minh
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 20 GS
81339 Chuyển khoản
35%= 700,000₫
Chờ duyệt Xem
26 Phạm Kim Khánh
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng việt Lớp lá Quận 12 Hồ Chí Minh
Lương: 3,000,000đ - Đã đăng ký: 14 GS
81475 Chuyển khoản
35%= 1,050,000₫
Chờ duyệt Xem
27 Nguyễn Thị Diễm Nương
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 1 Quận 3 Hồ Chí Minh
Lương: 3,600,000đ - Đã đăng ký: 29 GS
81424 Chuyển khoản
35%= 1,260,000₫
Chờ duyệt Xem