• Slide1
  • Slider 2
  • Slider 3

Thống kê nhận lớp

BẢNG THỐNG KÊ TRẠNG THÁI ĐĂNG KÝ NHẬN LỚP

Lọc:
STT Ảnh Họ tên Lớp dạy Mã lớp Maps Hình thức/Lệ phí Trạng thái View
1 Nguyễn Thị Phương Nam
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Báo bài Lớp 6 Quận 10 Hồ Chí Minh
Lương: 1,200,000đ - Đã đăng ký: 4 GS
57733 Chuyển khoản
35%= 420,000₫
Chờ duyệt Xem
2 Hoàng Thị Ly Ly
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 4 Q.Tân Bình Hồ Chí Minh
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
57849 Chuyển khoản
35%= 700,000₫
Chờ duyệt Xem
3 Thái Thị Ngọc Trúc
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 7 Quận 8 Hồ Chí Minh
Lương: 1,400,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
57802 Chuyển khoản
35%= 490,000₫
Chờ duyệt Xem
4 Lâm Quốc Trình
Hiện là: Nam Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 8 Quận 12 Hồ Chí Minh
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
57865 Chuyển khoản
30%= 600,000₫
Chờ duyệt Xem
5 Nguyễn Thị Phương Thảo
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Báo bài Lớp 6 Quận 7 Hồ Chí Minh
Lương: 1,200,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
57764 Chuyển khoản
35%= 420,000₫
Chờ duyệt Xem
6 Nguyễn Thị Phương Thảo
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Văn Lớp 6 Quận 7 Hồ Chí Minh
Lương: 1,000,000đ - Đã đăng ký: 3 GS
57794 Chuyển khoản
30%= 300,000₫
Chờ duyệt Xem
7 Nguyễn Mai Xuân Hà
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 4 Q.Thủ Đức Hồ Chí Minh
Lương: 800,000đ - Đã đăng ký: 8 GS
56969 Chuyển khoản
30%= 240,000₫
Chờ duyệt Xem
8 Nguyễn Thị Phương Thảo
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng việt Lớp 3 Quận 7 Hồ Chí Minh
Lương: 1,200,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
57821 Chuyển khoản
35%= 420,000₫
Chờ duyệt Xem
9 Nguyễn Thị Phương Thảo
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Luyện chữ đẹp Lớp lá Quận 7 Hồ Chí Minh
Lương: 1,200,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
57808 Chuyển khoản
35%= 420,000₫
Chờ duyệt Xem
10 Nguyễn Thị Hoài
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Văn Lớp 8 Quận 7 Hồ Chí Minh
Lương: 1,500,000đ - Đã đăng ký: 3 GS
57711 Chuyển khoản
25%= 375,000₫
Chờ duyệt Xem
11 Nguyễn Thị Hoài
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Văn Lớp 6 Quận 7 Hồ Chí Minh
Lương: 1,000,000đ - Đã đăng ký: 3 GS
57794 Chuyển khoản
30%= 300,000₫
Chờ duyệt Xem
12 Nguyễn Anh Thư
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 2 Quận 7 Hồ Chí Minh
Lương: 3,600,000đ - Đã đăng ký: 4 GS
57761 Chuyển khoản
25%= 900,000₫
Chờ duyệt Xem
13 TRẦN THỊ KIỀU OANH
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Báo bài Lớp 6 Q.Bình Thạnh Hồ Chí Minh
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
57796 Chuyển khoản
35%= 700,000₫
Chờ duyệt Xem
14 Lê Mạnh Của
Hiện là: Nam Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 9 Quận 7 Hồ Chí Minh
Lương: 3,000,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
57857 Chuyển khoản
35%= 1,050,000₫
Chờ duyệt Xem
15 Trần Minh Hoàng
Hiện là: Nam Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 9 Q.Gò Vấp Hồ Chí Minh
Lương: 1,000,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
57811 Chuyển khoản
30%= 300,000₫
Chờ duyệt Xem
16 TRẦN THỊ KIỀU OANH
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 2 Q.Gò Vấp Hồ Chí Minh
Lương: 1,600,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
57851 Chuyển khoản
35%= 560,000₫
Chờ duyệt Xem
17 Nguyễn Thị Mỹ Duyên
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 3 Quận 1 Hồ Chí Minh
Lương: 1,800,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
57256 Chuyển khoản
35%= 630,000₫
Chờ duyệt Xem
18 TRẦN THỊ KIỀU OANH
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Báo bài Lớp 7 Q.Gò Vấp Hồ Chí Minh
Lương: 1,800,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
57571 Chuyển khoản
30%= 540,000₫
Chờ duyệt Xem
19 Phạm Thị Thanh Hà
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Báo bài Lớp 7 Q.Bình Thạnh Hồ Chí Minh
Lương: 3,000,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
57525 Chuyển khoản
35%= 1,050,000₫
Chờ duyệt Xem
20 Nguyễn Thị Mỹ Duyên
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 1 Quận 3 Hồ Chí Minh
Lương: 1,600,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
57864 Chuyển khoản
35%= 560,000₫
Chờ duyệt Xem
21 Nguyễn Thị Vĩnh Linh
Hiện là: Nữ Cử nhân sư phạm
Việc làm cần gia sư dạy môn Báo bài Lớp 6 Q.Tân Phú Hồ Chí Minh
Lương: 3,500,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
57644 Chuyển khoản
25%= 875,000₫
Chờ duyệt Xem
22 LE BAO
Hiện là: Nam Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 9 Quận 7 Hồ Chí Minh
Lương: 3,000,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
57857 Chuyển khoản
35%= 1,050,000₫
Chờ duyệt Xem
23 Nguyễn Thị Ái Trang
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 12 Tx.Dĩ An Bình Dương
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
57752 Chuyển khoản
30%= 600,000₫
Chờ duyệt Xem
24 Lê Thái Sơn
Hiện là: Nam Kỹ Sư
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 10 H.Nhà Bè Hồ Chí Minh
Lương: 3,300,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
57869 Chuyển khoản
35%= 1,155,000₫
Chờ duyệt Xem
25 Nguyễn Ngọc Châu
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 2 Quận 12 Hồ Chí Minh
Lương: 1,600,000đ - Đã đăng ký: 3 GS
57640 Chuyển khoản
35%= 560,000₫
Chờ duyệt Xem
26 Nguyễn Ngọc Châu
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Báo bài Lớp 1 H.Hóc Môn Hồ Chí Minh
Lương: 2,400,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
57672 Chuyển khoản
35%= 840,000₫
Chờ duyệt Xem
27 Dương Linh Nhâm
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Báo bài Lớp 6 Q.Thanh Khê Đà Nẵng
Lương: 3,400,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
57826 Chuyển khoản
30%= 1,020,000₫
Chờ duyệt Xem