• Slide1
  • Slider 2
  • Slider 3

Thống kê nhận lớp

BẢNG THỐNG KÊ TRẠNG THÁI ĐĂNG KÝ NHẬN LỚP

Lọc:
STT Ảnh Họ tên Lớp dạy Mã lớp Maps Hình thức/Lệ phí Trạng thái View
1 Phan Nguyễn Phương Linh
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 2 Quận 1 Hồ Chí Minh
Lương: 4,000,000đ - Đã đăng ký: 4 GS
83548 Chuyển khoản
35%= 1,400,000₫
Chờ duyệt Xem
2 Nguyễn Ngọc Phương
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 5 Quận 7 Hồ Chí Minh
Lương: 2,400,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
83551 Chuyển khoản
35%= 840,000₫
Đủ điều kiện Xem
3 Bùi Minh Trí
Hiện là: Nam Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 2 Quận 1 Hồ Chí Minh
Lương: 4,000,000đ - Đã đăng ký: 4 GS
83548 Chuyển khoản
35%= 1,400,000₫
Chờ duyệt Xem
4 Trương Thị Phương Thuỳ
Hiện là: Nữ Sinh viên sư phạm
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 5 Q.Tân Phú Hồ Chí Minh
Lương: 4,000,000đ - Đã đăng ký: 12 GS
83473 Chuyển khoản
30%= 1,200,000₫
Chờ duyệt Xem
5 Nguyễn Thị Trang
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng việt Lớp 1 Quận 2 Hồ Chí Minh
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 20 GS
83538 Chuyển khoản
35%= 700,000₫
Chờ duyệt Xem
6 Nguyễn Thị Hải Lý
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 12 Q.Bình Tân Hồ Chí Minh
Lương: 2,400,000đ - Đã đăng ký: 9 GS
83549 Chuyển khoản
35%= 840,000₫
Không đạt Xem
7 Huỳnh Thị Ánh Nguyên
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 12 Q.Bình Tân Hồ Chí Minh
Lương: 2,400,000đ - Đã đăng ký: 9 GS
83549 Chuyển khoản
35%= 840,000₫
Không đạt Xem
8 Huỳnh Dương Thảo Ngọc
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 12 Q.Bình Tân Hồ Chí Minh
Lương: 2,400,000đ - Đã đăng ký: 9 GS
83549 Chuyển khoản
35%= 840,000₫
Đủ điều kiện Xem
9 Nguyễn Kim Hoàng
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 12 Q.Bình Tân Hồ Chí Minh
Lương: 2,400,000đ - Đã đăng ký: 9 GS
83549 Chuyển khoản
35%= 840,000₫
Không đạt Xem
10 Nguyễn Thị Hồng
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 12 Q.Bình Tân Hồ Chí Minh
Lương: 2,400,000đ - Đã đăng ký: 9 GS
83549 Chuyển khoản
35%= 840,000₫
Không đạt Xem
11 Hồ Thị Nhựt Phương
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 12 Q.Bình Tân Hồ Chí Minh
Lương: 2,400,000đ - Đã đăng ký: 9 GS
83549 Chuyển khoản
35%= 840,000₫
Không đạt Xem
12 Trương Ngọc Hân
Hiện là: Nữ Kỹ Sư
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 6 Quận 7 Hồ Chí Minh
Lương: 3,200,000đ - Đã đăng ký: 4 GS
83542 Chuyển khoản
35%= 1,120,000₫
Không đạt Xem
13 Trương Ngọc Hân
Hiện là: Nữ Kỹ Sư
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng việt Lớp lá Quận 7 Hồ Chí Minh
Lương: 1,600,000đ - Đã đăng ký: 4 GS
83547 Chuyển khoản
35%= 560,000₫
Chờ duyệt Xem
14 Nguyễn Thế Hùng
Hiện là: Nam Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Trung Lớp 11 Q.Bình Tân Hồ Chí Minh
Lương: 1,600,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
83539 Chuyển khoản
35%= 560,000₫
Chờ duyệt Xem
15 PHẠM THỊ MỸ HẠNH
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 12 Q.Bình Tân Hồ Chí Minh
Lương: 2,400,000đ - Đã đăng ký: 9 GS
83549 Chuyển khoản
35%= 840,000₫
Đủ điều kiện Xem
16 Ngô Thị Nhã Trang
Hiện là: Nữ Thạc Sỹ
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 2 Quận 1 Hồ Chí Minh
Lương: 4,000,000đ - Đã đăng ký: 4 GS
83548 Chuyển khoản
35%= 1,400,000₫
Đủ điều kiện Xem
17 Trần Hoàng Vy
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 2 Quận 1 Hồ Chí Minh
Lương: 4,000,000đ - Đã đăng ký: 4 GS
83548 Chuyển khoản
35%= 1,400,000₫
Không đạt Xem
18 Nguyễn Ngọc Phương
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng việt Lớp lá Quận 7 Hồ Chí Minh
Lương: 1,600,000đ - Đã đăng ký: 4 GS
83547 Chuyển khoản
35%= 560,000₫
Chờ duyệt Xem
19 Lưu Phương Thảo
Hiện là: Nữ Sinh viên sư phạm
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng việt Lớp lá Quận 7 Hồ Chí Minh
Lương: 1,600,000đ - Đã đăng ký: 4 GS
83547 Chuyển khoản
35%= 560,000₫
Chờ duyệt Xem
20 Vũ Thị Liền
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 12 Q.Bình Tân Hồ Chí Minh
Lương: 2,400,000đ - Đã đăng ký: 9 GS
83549 Chuyển khoản
35%= 840,000₫
Đủ điều kiện Xem
21 Bùi Thị Khuyên
Hiện là: Nữ Thạc Sỹ
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 12 Q.Bình Tân Hồ Chí Minh
Lương: 2,400,000đ - Đã đăng ký: 9 GS
83549 Chuyển khoản
35%= 840,000₫
Không đạt Xem
22 Ngô Thị Minh Tâm
Hiện là: Nữ Thạc Sỹ
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 9 Q.Bình Tân Hồ Chí Minh
Lương: 2,400,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
83540 Chuyển khoản
35%= 840,000₫
Đủ điều kiện Xem
23 Nguyễn Hồng Hạnh
Hiện là: Nữ Sinh viên sư phạm
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 6 Tp.Biên Hòa Đồng Nai
Lương: 1,600,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
83544 Chuyển khoản
35%= 560,000₫
Đã nhận lớp Xem
24 Đỗ Trần Thanh
Hiện là: Nam Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Hóa Lớp 8 Quận 8 Hồ Chí Minh
Lương: 2,400,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
83546 Chuyển khoản
35%= 840,000₫
Đủ điều kiện Xem
25 Hồ Thị Nhựt Phương
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 9 Q.Bình Tân Hồ Chí Minh
Lương: 2,400,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
83540 Chuyển khoản
35%= 840,000₫
Không đạt Xem
26 Nguyễn Uyên Hoàng Vy
Hiện là: Nữ Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng việt Lớp lá Quận 7 Hồ Chí Minh
Lương: 1,600,000đ - Đã đăng ký: 4 GS
83547 Chuyển khoản
35%= 560,000₫
Đủ điều kiện Xem
27 Huỳnh Mỹ Nhi
Hiện là: Nữ Sinh viên sư phạm
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 9 Q.Bình Tân Hồ Chí Minh
Lương: 1,600,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
83541 Chuyển khoản
35%= 560,000₫
Đã nhận lớp Xem