• Slide1
  • Slider 2
  • Slider 3

Thống kê nhận lớp

BẢNG THỐNG KÊ TRẠNG THÁI ĐĂNG KÝ NHẬN LỚP

Lọc:
STT Ảnh Họ tên Lớp dạy Mã lớp Maps Hình thức/Lệ phí Trạng thái View
1 Nguyễn Thị Hạnh
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Luyện chữ đẹp Lớp lá Tp.Buôn Ma Thuột Đắk Lắk
Lương: 1,200,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
43702 Chuyển khoản
10%= 120,000₫
Chờ duyệt Xem
2 Tô Phương Lam
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 10 Quận 12 Hồ Chí Minh
Lương: 1,400,000đ - Đã đăng ký: 5 GS
85009 Chuyển khoản
35%= 490,000₫
Chờ duyệt Xem
3 Triệu Thị Thu Hương
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 10 Q.Thủ Đức Hồ Chí Minh
Lương: 6,000,000đ - Đã đăng ký: 9 GS
84975 Chuyển khoản
35%= 2,100,000₫
Chờ duyệt Xem
4 Trần Kim Ý Phương
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Lý Lớp 10 Quận 12 Hồ Chí Minh
Lương: 1,400,000đ - Đã đăng ký: 9 GS
85011 Chuyển khoản
35%= 490,000₫
Chờ duyệt Xem
5 Nguyễn Thị Tuyết
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Lý Lớp 10 Quận 12 Hồ Chí Minh
Lương: 1,400,000đ - Đã đăng ký: 9 GS
85011 Chuyển khoản
35%= 490,000₫
Chờ duyệt Xem
6 Nguyễn Thị Tuyết
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 10 Quận 12 Hồ Chí Minh
Lương: 1,400,000đ - Đã đăng ký: 5 GS
85009 Chuyển khoản
35%= 490,000₫
Chờ duyệt Xem
7 Trần Thị Kim Ngân
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Báo bài Lớp 5 Tx.Bến Cát Bình Dương
Lương: 2,400,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
84791 Chuyển khoản
35%= 840,000₫
Chờ duyệt Xem
8 Nguyen thi hong điệp
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Hóa Lớp 8 Quận 7 Hồ Chí Minh
Lương: 1,200,000đ - Đã đăng ký: 4 GS
85025 Chuyển khoản
35%= 420,000₫
Chờ duyệt Xem
9 Lê Hà Ái Quyên
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 9 Q.Thủ Đức Hồ Chí Minh
Lương: 3,000,000đ - Đã đăng ký: 31 GS
84663 Chuyển khoản
35%= 1,050,000₫
Chờ duyệt Xem
10 Tôn nữ thanh chung
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 1 Q.Bình Thạnh Hồ Chí Minh
Lương: 3,200,000đ - Đã đăng ký: 20 GS
84834 Chuyển khoản
35%= 1,120,000₫
Chờ duyệt Xem
11 PHAN XUÂN HƯNG
Hiện là: Nam Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 9 Q.Tân Phú Hồ Chí Minh
Lương: 2,400,000đ - Đã đăng ký: 7 GS
84993 Chuyển khoản
35%= 840,000₫
Chờ duyệt Xem
12 Trần Thị Hòa
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Lý Lớp 8 Quận 7 Hồ Chí Minh
Lương: 1,200,000đ - Đã đăng ký: 3 GS
85026 Chuyển khoản
35%= 420,000₫
Chờ duyệt Xem
13 Phan Thị Kiều Mộng
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 9 Quận 7 Hồ Chí Minh
Lương: 2,400,000đ - Đã đăng ký: 25 GS
84986 Chuyển khoản
35%= 840,000₫
Đủ điều kiện Xem
14 Nguyễn pha le
Hiện là: Nữ Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Nhật Lớp ngoại ngữ Quận 1 Hồ Chí Minh
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 15 GS
85027 Chuyển khoản
35%= 700,000₫
Không đạt Xem
15 Trần Trọng Bằng
Hiện là: Nam Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Nhật Lớp ngoại ngữ Quận 1 Hồ Chí Minh
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 15 GS
85027 Chuyển khoản
35%= 700,000₫
Đủ điều kiện Xem
16 Nguyễn Linh
Hiện là: Nữ Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Nhật Lớp ngoại ngữ Quận 1 Hồ Chí Minh
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 15 GS
85027 Chuyển khoản
35%= 700,000₫
Không đạt Xem
17 Võ Thị Các Linh
Hiện là: Nữ Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Nhật Lớp ngoại ngữ Quận 1 Hồ Chí Minh
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 15 GS
85027 Chuyển khoản
35%= 700,000₫
Đủ điều kiện Xem
18 Nguyễn Thị Thương
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 9 Quận 7 Hồ Chí Minh
Lương: 2,400,000đ - Đã đăng ký: 25 GS
84986 Chuyển khoản
35%= 840,000₫
Đủ điều kiện Xem
19 Trần Thị Thu Hương
Hiện là: Nữ Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Nhật Lớp ngoại ngữ Quận 1 Hồ Chí Minh
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 15 GS
85027 Chuyển khoản
35%= 700,000₫
Đủ điều kiện Xem
20 Huỳnh Đăng Huy
Hiện là: Nam Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Nhật Lớp ngoại ngữ Quận 1 Hồ Chí Minh
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 15 GS
85027 Chuyển khoản
35%= 700,000₫
Đủ điều kiện Xem
21 Lê Thị Thanh Trúc
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Nhật Lớp ngoại ngữ Quận 1 Hồ Chí Minh
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 15 GS
85027 Chuyển khoản
35%= 700,000₫
Không đạt Xem
22 Nguyễn Thị Thuý Hằng
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Nhật Lớp ngoại ngữ Quận 1 Hồ Chí Minh
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 15 GS
85027 Chuyển khoản
35%= 700,000₫
Không đạt Xem
23 Nguyễn Thị Hiền Duyên
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Nhật Lớp ngoại ngữ Quận 1 Hồ Chí Minh
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 15 GS
85027 Chuyển khoản
35%= 700,000₫
Chờ duyệt Xem
24 Phan Trần Hồng Phúc
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Nhật Lớp ngoại ngữ Quận 1 Hồ Chí Minh
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 15 GS
85027 Chuyển khoản
35%= 700,000₫
Đủ điều kiện Xem
25 Trần Thị Minh Mẫn
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 9 Quận 7 Hồ Chí Minh
Lương: 2,400,000đ - Đã đăng ký: 25 GS
84986 Chuyển khoản
35%= 840,000₫
Đủ điều kiện Xem
26 Lâm Phối Phối
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Nhật Lớp ngoại ngữ Quận 1 Hồ Chí Minh
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 15 GS
85027 Chuyển khoản
35%= 700,000₫
Đủ điều kiện Xem
27 Nguyễn Trúc Phương
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Nhật Lớp ngoại ngữ Quận 1 Hồ Chí Minh
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 15 GS
85027 Chuyển khoản
35%= 700,000₫
Đủ điều kiện Xem