• Slide1
  • Slider 2
  • Slider 3

Thống kê nhận lớp

BẢNG THỐNG KÊ TRẠNG THÁI ĐĂNG KÝ NHẬN LỚP

Lọc:
STT Ảnh Họ tên Lớp dạy Mã lớp Maps Hình thức/Lệ phí Trạng thái View
1 Nguyễn Thị Thu Thảo
Hiện là: Nữ Kỹ Sư
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 1 Q.Thủ Đức Hồ Chí Minh
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
70517 Chuyển khoản
35%= 700,000₫
Chờ duyệt Xem
2 Nguyễn Hồng Hải Yến
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 1 Q.Bình Thạnh Hồ Chí Minh
Lương: 1,500,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
70513 Chuyển khoản
35%= 525,000₫
Chờ duyệt Xem
3 Đinh Xuân Hoà
Hiện là: Nam Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 4 Quận 8 Hồ Chí Minh
Lương: 2,500,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
70511 Chuyển khoản
35%= 875,000₫
Chờ duyệt Xem
4 Cao Quốc Đông
Hiện là: Nam Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 8 Q.Tân Bình Hồ Chí Minh
Lương: 2,600,000đ - Đã đăng ký: 3 GS
70402 Chuyển khoản
35%= 910,000₫
Chờ duyệt Xem
5 Vũ Phương Thúy Ngân
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 7 Q.Bình Tân Hồ Chí Minh
Lương: 1,500,000đ - Đã đăng ký: 3 GS
70370 Chuyển khoản
35%= 525,000₫
Chờ duyệt Xem
6 Trần Văn Thái
Hiện là: Nam Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Lý Lớp 11 Q.Bình Thạnh Hồ Chí Minh
Lương: 1,400,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
70491 Chuyển khoản
35%= 490,000₫
Chờ duyệt Xem
7 Bùi Thị Thu Thúy
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 8 Quận 10 Hồ Chí Minh
Lương: 1,000,000đ - Đã đăng ký: 5 GS
70495 Chuyển khoản
35%= 350,000₫
Chờ duyệt Xem
8 Phạm Văn Dương
Hiện là: Nam Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 3 H.Bình Chánh Hồ Chí Minh
Lương: 2,200,000đ - Đã đăng ký: 6 GS
70301 Chuyển khoản
30%= 660,000₫
Chờ duyệt Xem
9 Nguyễn Thị Cẩm Nhung
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 1 Q.Bình Thạnh Hồ Chí Minh
Lương: 1,500,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
70513 Chuyển khoản
35%= 525,000₫
Chờ duyệt Xem
10 Viên Ngọc Bạch
Hiện là: Nam Thạc Sỹ
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 9 Quận 2 Hồ Chí Minh
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
69466 Chuyển khoản
35%= 700,000₫
Chờ duyệt Xem
11 Lê Thị Lý
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 2 Quận 7 Hồ Chí Minh
Lương: 2,400,000đ - Đã đăng ký: 5 GS
70178 Chuyển khoản
35%= 840,000₫
Chờ duyệt Xem
12 Phạm Thị Cúc
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Văn Lớp 8 Q.Thủ Đức Hồ Chí Minh
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 3 GS
70235 Chuyển khoản
35%= 700,000₫
Chờ duyệt Xem
13 Phạm Nguyễn Huyền Trang
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 8 Quận 10 Hồ Chí Minh
Lương: 1,000,000đ - Đã đăng ký: 5 GS
70495 Chuyển khoản
35%= 350,000₫
Chờ duyệt Xem
14 Hoàng Thị Bảo Vy
Hiện là: Nữ Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 9 Quận 5 Hồ Chí Minh
Lương: 2,400,000đ - Đã đăng ký: 5 GS
70479 Chuyển khoản
35%= 840,000₫
Chờ duyệt Xem
15 Võ Thị Mi Mi
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 8 Quận 10 Hồ Chí Minh
Lương: 1,000,000đ - Đã đăng ký: 5 GS
70495 Chuyển khoản
35%= 350,000₫
Chờ duyệt Xem
16 Nguyễn Thị Mỹ Phượng
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 8 Tx.Thuận An Bình Dương
Lương: 1,000,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
70502 Chuyển khoản
25%= 250,000₫
Chờ duyệt Xem
17 Nguyễn Thị Thủy Tiên
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 1 Quận 10 Hồ Chí Minh
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 3 GS
70490 Chuyển khoản
35%= 700,000₫
Chờ duyệt Xem
18 Nguyễn Thị Điều
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 9 Tx.Dĩ An Bình Dương
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
70482 Chuyển khoản
30%= 600,000₫
Chờ duyệt Xem
19 Võ Thị Hoa Phượng
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 8 Quận 10 Hồ Chí Minh
Lương: 1,000,000đ - Đã đăng ký: 5 GS
70495 Chuyển khoản
35%= 350,000₫
Chờ duyệt Xem
20 Dương Thế Toàn
Hiện là: Nam Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Lý Lớp 6 Q.Bình Tân Hồ Chí Minh
Lương: 1,500,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
70499 Chuyển khoản
35%= 525,000₫
Chờ duyệt Xem
21 Đỗ Trọng Diệm
Hiện là: Nam Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 4 Q.Cái Răng Cần Thơ
Lương: 2,200,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
70500 Chuyển khoản
25%= 550,000₫
Chờ duyệt Xem
22 NGUYỄN THỊ THÚY VY
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Văn Lớp 8 Q.Tân Phú Hồ Chí Minh
Lương: 2,600,000đ - Đã đăng ký: 7 GS
70487 Chuyển khoản
35%= 910,000₫
Đủ điều kiện Xem
23 Bùi Ngọc Linh
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp lá Q.Bình Thạnh Hồ Chí Minh
Lương: 3,300,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
70425 Chuyển khoản
35%= 1,155,000₫
Chờ duyệt Xem
24 Bùi Ngọc Linh
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 9 Quận 5 Hồ Chí Minh
Lương: 2,400,000đ - Đã đăng ký: 5 GS
70479 Chuyển khoản
35%= 840,000₫
Xem xét Xem
25 Mai Thị Yến Linh
Hiện là: Nữ Thạc Sỹ
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 9 Quận 5 Hồ Chí Minh
Lương: 2,400,000đ - Đã đăng ký: 5 GS
70479 Chuyển khoản
35%= 840,000₫
Đủ điều kiện Xem
26 Huỳnh Kim Thụy
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Lý Lớp 6 Q.Bình Tân Hồ Chí Minh
Lương: 1,500,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
70499 Chuyển khoản
35%= 525,000₫
Không đạt Xem
27 Đỗ Thị Vân
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 2 Q.Bình Thạnh Hồ Chí Minh
Lương: 1,500,000đ - Đã đăng ký: 3 GS
70476 Chuyển khoản
35%= 525,000₫
Đã nhận lớp Xem