• Slide1
  • Slider 2
  • Slider 3

Thống kê nhận lớp

BẢNG THỐNG KÊ TRẠNG THÁI ĐĂNG KÝ NHẬN LỚP

Lọc:
STT Họ tên Lớp dạy Mã lớp Hình thức/Lệ phí Trạng thái View
1 Nguyễn Ngọc Anh
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 5 Quận 8 Hồ Chí Minh
Lương: 1,500,000đ - Đã đăng ký: 4 GS
27692 Chuyển khoản
25%= 375,000₫
Chờ duyệt Xem
2 Nguyễn Hồ Diệu Thảo
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 3 Quận 11 Hồ Chí Minh
Lương: 1,200,000đ - Đã đăng ký: 7 GS
28136 Chuyển khoản
35%= 420,000₫
Chờ duyệt Xem
3 PHẠM THÀNH TÀI
Hiện là: Nam Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Hóa Ôn Đại Học Quận 2 Hồ Chí Minh
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
28091 Chuyển khoản
20%= 400,000₫
Chờ duyệt Xem
4 PHẠM THÀNH TÀI
Hiện là: Nam Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Hóa Ôn Đại Học Q.Bình Thạnh Hồ Chí Minh
Lương: 1,200,000đ - Đã đăng ký: 3 GS
28132 Chuyển khoản
20%= 240,000₫
Chờ duyệt Xem
5 Nguyễn Thị Tiểu Nhi
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 12 Quận 4 Hồ Chí Minh
Lương: 1,500,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
28109 Chuyển khoản
35%= 525,000₫
Chờ duyệt Xem
6 Nguyễn Hồng Nga
Hiện là: Nữ Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Anh văn giao tiếp Lớp ngoại ngữ Quận 6 Hồ Chí Minh
Lương: 2,600,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
28118 Chuyển khoản
30%= 780,000₫
Chờ duyệt Xem
7 Phạm Thị Thanh
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Trung Lớp ngoại ngữ Quận 1 Hồ Chí Minh
Lương: 2,400,000đ - Đã đăng ký: 3 GS
28129 Chuyển khoản
30%= 720,000₫
Chờ duyệt Xem
8 Nguyễn Hồng Nga
Hiện là: Nữ Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Anh văn giao tiếp Lớp ngoại ngữ Quận 11 Hồ Chí Minh
Lương: 2,400,000đ - Đã đăng ký: 3 GS
27960 Chuyển khoản
30%= 720,000₫
Chờ duyệt Xem
9 Nguyễn Hồng Nga
Hiện là: Nữ Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Anh văn giao tiếp Lớp ngoại ngữ Q.Tân Bình Hồ Chí Minh
Lương: 4,000,000đ - Đã đăng ký: 5 GS
28099 Chuyển khoản
30%= 1,200,000₫
Chờ duyệt Xem
10 Dương Dư Mai
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Trung Lớp ngoại ngữ Quận 5 Hồ Chí Minh
Lương: 3,000,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
28149 Chuyển khoản
30%= 900,000₫
Chờ duyệt Xem
11 Huỳnh Khánh Châu
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 1 Quận 11 Hồ Chí Minh
Lương: 1,500,000đ - Đã đăng ký: 4 GS
28011 Chuyển khoản
35%= 525,000₫
Chờ duyệt Xem
12 Huỳnh Khánh Châu
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 3 Quận 11 Hồ Chí Minh
Lương: 1,200,000đ - Đã đăng ký: 7 GS
28136 Chuyển khoản
35%= 420,000₫
Chờ duyệt Xem
13 Nguyễn Thị Ngọc Thạch
Hiện là: Nữ Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 3 Quận 11 Hồ Chí Minh
Lương: 1,200,000đ - Đã đăng ký: 7 GS
28136 Chuyển khoản
35%= 420,000₫
Chờ duyệt Xem
14 Nguyễn Thụy Tường Vi
Hiện là: Nữ Thạc Sỹ
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 10 Quận 9 Hồ Chí Minh
Lương: 1,200,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
27989 Tới trung tâm
25%= 300,000₫
Chờ duyệt Xem
15 Vũ Thị Ngọc Hiền
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 5 Q.Bình Tân Hồ Chí Minh
Lương: 1,800,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
28147 Chuyển khoản
35%= 630,000₫
Chờ duyệt Xem
16 Lê Thị Lam
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 1 Q.Thanh Khê Đà Nẵng
Lương: 1,100,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
27756 Chuyển khoản
25%= 275,000₫
Chờ duyệt Xem
17 Trần Anh Chi
Hiện là: Nam Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Ôn Đại Học Quận 12 Hồ Chí Minh
Lương: 3,600,000đ - Đã đăng ký: 5 GS
28115 Chuyển khoản
20%= 720,000₫
Chờ duyệt Xem
18 Vũ Thị Thái Linh
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 9 Quận 12 Hồ Chí Minh
Lương: 1,200,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
28146 Chuyển khoản
15%= 180,000₫
Chờ duyệt Xem
19 Nguyễn Thị Kiều Mộng Nhung
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 9 Q.Bình Thạnh Hồ Chí Minh
Lương: 1,200,000đ - Đã đăng ký: 3 GS
27799 Chuyển khoản
25%= 300,000₫
Chờ duyệt Xem
20 Phạm Thị Thu Trinh
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 3 Quận 11 Hồ Chí Minh
Lương: 1,200,000đ - Đã đăng ký: 7 GS
28136 Chuyển khoản
35%= 420,000₫
Chờ duyệt Xem
21 Đỗ Thị Thủy
Hiện là: Nữ Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Anh văn giao tiếp Lớp ngoại ngữ Q.Tân Bình Hồ Chí Minh
Lương: 4,000,000đ - Đã đăng ký: 5 GS
28099 Chuyển khoản
30%= 1,200,000₫
Chờ duyệt Xem
22 Nguyễn Thị Kiều Mộng Nhung
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Hóa Lớp 9 Q.Tân Phú Hồ Chí Minh
Lương: 1,200,000đ - Đã đăng ký: 4 GS
28135 Chuyển khoản
35%= 420,000₫
Chờ duyệt Xem
23 Nguyễn Thị Kiều Mộng Nhung
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Hóa Ôn Đại Học Q.Bình Thạnh Hồ Chí Minh
Lương: 1,200,000đ - Đã đăng ký: 3 GS
28132 Chuyển khoản
20%= 240,000₫
Chờ duyệt Xem
24 phạm thị hương
Hiện là: Nữ Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 3 Quận 11 Hồ Chí Minh
Lương: 1,200,000đ - Đã đăng ký: 7 GS
28136 Chuyển khoản
35%= 420,000₫
Chờ duyệt Xem
25 phạm thị hương
Hiện là: Nữ Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Hóa Lớp 9 Q.Tân Phú Hồ Chí Minh
Lương: 1,200,000đ - Đã đăng ký: 4 GS
28135 Chuyển khoản
35%= 420,000₫
Chờ duyệt Xem
26 Nguyễn phạm ánh xuân
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Hóa Lớp 9 Q.Tân Phú Hồ Chí Minh
Lương: 1,200,000đ - Đã đăng ký: 4 GS
28135 Chuyển khoản
35%= 420,000₫
Chờ duyệt Xem
27 Nguyễn Nhật Lệ
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Hóa Ôn Đại Học Q.Bình Thạnh Hồ Chí Minh
Lương: 1,200,000đ - Đã đăng ký: 3 GS
28132 Chuyển khoản
20%= 240,000₫
Chờ duyệt Xem