• Slide1
  • Slider 2
  • Slider 3

Thống kê nhận lớp

BẢNG THỐNG KÊ TRẠNG THÁI ĐĂNG KÝ NHẬN LỚP

Lọc:
STT Ảnh Họ tên Lớp dạy Mã lớp Maps Hình thức/Lệ phí Trạng thái View
1 Võ Minh Trí
Hiện là: Nam Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Anh văn giao tiếp Lớp ngoại ngữ Tp.Phan Thiết Bình Thuận
Lương: 1,600,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
79764 Chuyển khoản
5%= 80,000₫
Chờ duyệt Xem
2 Nguyễn Thị Hường
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 6 Q.Tân Bình Hồ Chí Minh
Lương: 3,000,000đ - Đã đăng ký: 7 GS
79890 Chuyển khoản
35%= 1,050,000₫
Chờ duyệt Xem
3 Nguyễn Thị Dung
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 12 Tp.Thủ Dầu Một Bình Dương
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
79595 Chuyển khoản
25%= 500,000₫
Chờ duyệt Xem
4 Nguyễn Công Thái
Hiện là: Nam Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 11 Tx.Thuận An Bình Dương
Lương: 3,000,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
79823 Chuyển khoản
25%= 750,000₫
Chờ duyệt Xem
5 Nguyễn Công Đắc
Hiện là: Nam Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Văn Lớp 12 Q.Tân Phú Hồ Chí Minh
Lương: 1,600,000đ - Đã đăng ký: 9 GS
79533 Tới trung tâm
35%= 560,000₫
Chờ duyệt Xem
6 Nguyễn Trương Thảo Uyên
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 1 Quận 7 Hồ Chí Minh
Lương: 2,500,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
79907 Chuyển khoản
35%= 875,000₫
Chờ duyệt Xem
7 Nguyễn Gia Hưng
Hiện là: Nam Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 3 H.Bình Chánh Hồ Chí Minh
Lương: 1,500,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
79347 Chuyển khoản
30%= 450,000₫
Chờ duyệt Xem
8 Nguyễn Vũ Khánh Ngân
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 12 Tx.Dĩ An Bình Dương
Lương: 1,600,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
79340 Chuyển khoản
30%= 480,000₫
Chờ duyệt Xem
9 Nguyễn Vũ Khánh Ngân
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 12 Q.Thủ Đức Hồ Chí Minh
Lương: 1,200,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
79777 Chuyển khoản
30%= 360,000₫
Chờ duyệt Xem
10 Nguyễn Lê Thanh Phương
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 12 Quận 8 Hồ Chí Minh
Lương: 1,300,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
79896 Chuyển khoản
35%= 455,000₫
Chờ duyệt Xem
11 Lê Ngọc Quỳnh Hương
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 9 Quận 9 Hồ Chí Minh
Lương: 1,200,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
79901 Chuyển khoản
35%= 420,000₫
Chờ duyệt Xem
12 Nguyễn Gia Hưng
Hiện là: Nam Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp ngoại ngữ H.Nhà Bè Hồ Chí Minh
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 3 GS
79806 Chuyển khoản
30%= 600,000₫
Chờ duyệt Xem
13 Nguyễn Gia Hưng
Hiện là: Nam Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 9 Quận 2 Hồ Chí Minh
Lương: 1,000,000đ - Đã đăng ký: 7 GS
79898 Chuyển khoản
35%= 350,000₫
Chờ duyệt Xem
14 Huỳnh Nguyễn Thiên Định
Hiện là: Nam Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 7 Quận 2 Hồ Chí Minh
Lương: 2,500,000đ - Đã đăng ký: 7 GS
79831 Chuyển khoản
35%= 875,000₫
Chờ duyệt Xem
15 Nguyễn Gia Hưng
Hiện là: Nam Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 5 H.Nhơn Trạch Đồng Nai
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
79815 Chuyển khoản
20%= 400,000₫
Chờ duyệt Xem
16 Quách Phương Đông
Hiện là: Nam Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Sinh Lớp 12 Q.Thủ Đức Hồ Chí Minh
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
79913 Chuyển khoản
35%= 700,000₫
Xem xét Xem
17 Nguyễn Thị Diệu Linh
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Lý Lớp 9 Quận 11 Hồ Chí Minh
Lương: 600,000đ - Đã đăng ký: 5 GS
79882 Chuyển khoản
30%= 180,000₫
Đủ điều kiện Xem
18 Nguyễn Văn Sơn
Hiện là: Nam Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Văn Lớp 12 Q.Tân Phú Hồ Chí Minh
Lương: 1,600,000đ - Đã đăng ký: 9 GS
79533 Chuyển khoản
30%= 480,000₫
Xem xét Xem
19 Nguyễn Minh Mẫn
Hiện là: Nam Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 9 Quận 3 Hồ Chí Minh
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
79909 Chuyển khoản
35%= 700,000₫
Đủ điều kiện Xem
20 Lê Thị Quỳnh
Hiện là: Nữ Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 1 Tx.Thuận An Bình Dương
Lương: 1,800,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
79153 Chuyển khoản
25%= 450,000₫
Đủ điều kiện Xem
21 Lê Thị Quỳnh
Hiện là: Nữ Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Văn Lớp 6 Tx.Thuận An Bình Dương
Lương: 2,400,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
79714 Chuyển khoản
25%= 600,000₫
Đủ điều kiện Xem
22 Lương Lệ Du
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 9 Quận 3 Hồ Chí Minh
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
79909 Chuyển khoản
35%= 700,000₫
Đủ điều kiện Xem
23 Võ Ngọc Thương Ngân
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 9 Quận 2 Hồ Chí Minh
Lương: 1,000,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
79895 Chuyển khoản
35%= 350,000₫
Đủ điều kiện Xem
24 Lê Sỹ Dương
Hiện là: Nam Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 7 Quận 2 Hồ Chí Minh
Lương: 2,500,000đ - Đã đăng ký: 7 GS
79831 Chuyển khoản
35%= 875,000₫
Không đạt Xem
25 Lê Nguyễn Quỳnh Chi
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 9 Quận 2 Hồ Chí Minh
Lương: 1,000,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
79895 Chuyển khoản
35%= 350,000₫
Đủ điều kiện Xem
26 Lê Nguyễn Quỳnh Chi
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 9 Quận 9 Hồ Chí Minh
Lương: 1,200,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
79901 Chuyển khoản
35%= 420,000₫
Đủ điều kiện Xem
27 Triệu Anh Quốc
Hiện là: Nam Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 6 Q.Tân Bình Hồ Chí Minh
Lương: 3,000,000đ - Đã đăng ký: 7 GS
79890 Chuyển khoản
35%= 1,050,000₫
Đủ điều kiện Xem
Vay tiền online