• Slide1
  • Slider 2
  • Slider 3

Thống kê nhận lớp

BẢNG THỐNG KÊ TRẠNG THÁI ĐĂNG KÝ NHẬN LỚP

Lọc:
STT Ảnh Họ tên Lớp dạy Mã lớp Maps Hình thức/Lệ phí Trạng thái View
1 Nguyễn Thị Ngọc Ân
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Ôn Đại Học Q.Thủ Đức Hồ Chí Minh
Lương: 2,800,000đ - Đã đăng ký: 15 GS
80266 Chuyển khoản
25%= 700,000₫
Chờ duyệt Xem
2 Nguyễn Thị Minh Thu
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 9 Quận 2 Hồ Chí Minh
Lương: 3,000,000đ - Đã đăng ký: 9 GS
80302 Chuyển khoản
35%= 1,050,000₫
Chờ duyệt Xem
3 Thái Hồng Điệp
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Lý Lớp 12 H.Hóc Môn Hồ Chí Minh
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 8 GS
80394 Chuyển khoản
30%= 600,000₫
Chờ duyệt Xem
4 Bùi Thị Kim Siêm
Hiện là: Nữ Thạc Sỹ
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 8 Tx.Thuận An Bình Dương
Lương: 1,700,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
80376 Chuyển khoản
25%= 425,000₫
Chờ duyệt Xem
5 Bùi Thị Kim Siêm
Hiện là: Nữ Thạc Sỹ
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 7 Q.Cẩm Lệ Đà Nẵng
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 3 GS
80392 Chuyển khoản
20%= 400,000₫
Chờ duyệt Xem
6 Bùi Thị Thu Thảo
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Văn Lớp 9 Q.Bình Tân Hồ Chí Minh
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 4 GS
79908 Chuyển khoản
30%= 600,000₫
Chờ duyệt Xem
7 Lê Thảo Nguyên
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 4 Quận 9 Hồ Chí Minh
Lương: 1,000,000đ - Đã đăng ký: 4 GS
80406 Chuyển khoản
35%= 350,000₫
Chờ duyệt Xem
8 Lê Thảo Nguyên
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng việt Lớp 4 Tp.Biên Hòa Đồng Nai
Lương: 1,500,000đ - Đã đăng ký: 5 GS
80413 Chuyển khoản
25%= 375,000₫
Chờ duyệt Xem
9 Lê Minh Trung
Hiện là: Nam Thạc Sỹ
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 9 H.Nhà Bè Hồ Chí Minh
Lương: 2,400,000đ - Đã đăng ký: 4 GS
80240 Chuyển khoản
20%= 480,000₫
Chờ duyệt Xem
10 nguyễn duy hậu
Hiện là: Nam Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 12 Q.Gò Vấp Hồ Chí Minh
Lương: 2,400,000đ - Đã đăng ký: 18 GS
80185 Chuyển khoản
35%= 840,000₫
Chờ duyệt Xem
11 Nguyễn Thị Ánh Tuyết
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 6 H.Bình Chánh Hồ Chí Minh
Lương: 1,500,000đ - Đã đăng ký: 7 GS
80017 Chuyển khoản
30%= 450,000₫
Chờ duyệt Xem
12 Nguyễn Thị Ánh Tuyết
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 6 Q.Tân Phú Hồ Chí Minh
Lương: 1,400,000đ - Đã đăng ký: 12 GS
80400 Chuyển khoản
35%= 490,000₫
Chờ duyệt Xem
13 Phan Thị Quỳnh Như
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Hóa Lớp 11 Quận 8 Hồ Chí Minh
Lương: 2,500,000đ - Đã đăng ký: 7 GS
80340 Chuyển khoản
35%= 875,000₫
Chờ duyệt Xem
14 Thân Thị Hoàng Yến
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 12 Quận 7 Hồ Chí Minh
Lương: 1,800,000đ - Đã đăng ký: 5 GS
80372 Chuyển khoản
35%= 630,000₫
Chờ duyệt Xem
15 Thân Thị Hoàng Yến
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 2 Tx.Thuận An Bình Dương
Lương: 2,400,000đ - Đã đăng ký: 10 GS
80407 Chuyển khoản
25%= 600,000₫
Chờ duyệt Xem
16 Thân Thị Hoàng Yến
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng việt Lớp 4 Tp.Biên Hòa Đồng Nai
Lương: 1,500,000đ - Đã đăng ký: 5 GS
80413 Chuyển khoản
25%= 375,000₫
Chờ duyệt Xem
17 Nguyễn Thị Thùy Trang
Hiện là: Nữ Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Nhật Lớp ngoại ngữ Tx.Thuận An Bình Dương
Lương: 1,800,000đ - Đã đăng ký: 3 GS
79868 Chuyển khoản
20%= 360,000₫
Chờ duyệt Xem
18 Lê Thị Thu Hường
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Lý Lớp 12 H.Hóc Môn Hồ Chí Minh
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 8 GS
80394 Chuyển khoản
30%= 600,000₫
Chờ duyệt Xem
19 Phạm Nguyễn Hải Quỳnh
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng việt Lớp 4 Tp.Biên Hòa Đồng Nai
Lương: 1,500,000đ - Đã đăng ký: 5 GS
80413 Chuyển khoản
25%= 375,000₫
Chờ duyệt Xem
20 Nguyễn Ngọc Hồng Nhung
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 9 Tx.Thuận An Bình Dương
Lương: 2,400,000đ - Đã đăng ký: 3 GS
79948 Chuyển khoản
25%= 600,000₫
Chờ duyệt Xem
21 Trần Vũ Thúy Ánh
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Anh văn giao tiếp Lớp ngoại ngữ H.Hoài Đức Hà Nội
Lương: 3,000,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
80317 Chuyển khoản
15%= 450,000₫
Chờ duyệt Xem
22 Trần Vũ Thúy Ánh
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp ngoại ngữ Tx.Thuận An Bình Dương
Lương: 2,200,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
79990 Chuyển khoản
20%= 440,000₫
Chờ duyệt Xem
23 Trần Vũ Thúy Ánh
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Anh văn giao tiếp Lớp ngoại ngữ Tx.Thuận An Bình Dương
Lương: 4,400,000đ - Đã đăng ký: 4 GS
80408 Chuyển khoản
20%= 880,000₫
Chờ duyệt Xem
24 Trần Vũ Thúy Ánh
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp ngoại ngữ Tx.Thuận An Bình Dương
Lương: 4,400,000đ - Đã đăng ký: 5 GS
80409 Chuyển khoản
20%= 880,000₫
Chờ duyệt Xem
25 Đào Trịnh Diệu Thúy
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Anh văn giao tiếp Lớp năng khiếu Q.Thủ Đức Hồ Chí Minh
Lương: 1,800,000đ - Đã đăng ký: 6 GS
80385 Chuyển khoản
30%= 540,000₫
Chờ duyệt Xem
26 Mai Nguyễn Quỳnh Trâm
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Anh văn giao tiếp Lớp ngoại ngữ Q.Thủ Đức Hồ Chí Minh
Lương: 1,200,000đ - Đã đăng ký: 6 GS
80370 Chuyển khoản
30%= 360,000₫
Chờ duyệt Xem
27 Mai Nguyễn Quỳnh Trâm
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Anh văn giao tiếp Lớp năng khiếu Q.Thủ Đức Hồ Chí Minh
Lương: 1,800,000đ - Đã đăng ký: 6 GS
80385 Chuyển khoản
30%= 540,000₫
Chờ duyệt Xem
Vay tiền online