• Slide1
  • Slider 2
  • Slider 3

Thống kê nhận lớp

BẢNG THỐNG KÊ TRẠNG THÁI ĐĂNG KÝ NHẬN LỚP

Lọc:
STT Ảnh Họ tên Lớp dạy Mã lớp Maps Hình thức/Lệ phí Trạng thái View
1 Nguyễn Ngọc Thy
Hiện là: Nữ Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 12 Q.Bình Thạnh Hồ Chí Minh
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
78606 Chuyển khoản
35%= 700,000₫
Chờ duyệt Xem
2 Hồ Trần Kiến Quân
Hiện là: Nam Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 12 Quận 12 Hồ Chí Minh
Lương: 6,000,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
78618 Chuyển khoản
35%= 2,100,000₫
Chờ duyệt Xem
3 Nguyễn Ngọc Thy
Hiện là: Nữ Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 6 Q.Bình Thạnh Hồ Chí Minh
Lương: 1,200,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
78610 Chuyển khoản
35%= 420,000₫
Chờ duyệt Xem
4 Đoàn Phúc
Hiện là: Nam Thạc Sỹ
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 9 Q.Tân Bình Hồ Chí Minh
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
78602 Chuyển khoản
35%= 700,000₫
Chờ duyệt Xem
5 Phạm Đàm Sơn Tùng
Hiện là: Nam Thạc Sỹ
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 9 Quận 2 Hồ Chí Minh
Lương: 3,000,000đ - Đã đăng ký: 9 GS
77569 Chuyển khoản
35%= 1,050,000₫
Chờ duyệt Xem
6 Nguyễn Đặng Bích Nga
Hiện là: Nữ Cử nhân sư phạm
Việc làm cần gia sư dạy môn Lý Lớp 12 Quận 7 Hồ Chí Minh
Lương: 700,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
78580 Chuyển khoản
35%= 245,000₫
Đủ điều kiện Xem
7 Đoàn Phúc
Hiện là: Nam Thạc Sỹ
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 12 H.Nhà Bè Hồ Chí Minh
Lương: 3,000,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
78337 Chuyển khoản
30%= 900,000₫
Đủ điều kiện Xem
8 Nguyễn Thị Thu Thảo
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 5 Q.Bình Thạnh Hồ Chí Minh
Lương: 1,800,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
78594 Chuyển khoản
35%= 630,000₫
Đủ điều kiện Xem
9 Nguyễn Thị Thu Thảo
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp lá Q.Bình Thạnh Hồ Chí Minh
Lương: 1,400,000đ - Đã đăng ký: 3 GS
78611 Chuyển khoản
35%= 490,000₫
Đủ điều kiện Xem
10 Hồ Trần Kiến Quân
Hiện là: Nam Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 7 Q.Bình Thạnh Hồ Chí Minh
Lương: 1,200,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
78601 Chuyển khoản
35%= 420,000₫
Đủ điều kiện Xem
11 Hồ Trần Kiến Quân
Hiện là: Nam Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 10 Q.Bình Thạnh Hồ Chí Minh
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
78563 Chuyển khoản
35%= 700,000₫
Đủ điều kiện Xem
12 Lê Thị Thuý Hằng
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp lá Q.Bình Thạnh Hồ Chí Minh
Lương: 1,400,000đ - Đã đăng ký: 3 GS
78611 Chuyển khoản
35%= 490,000₫
Đủ điều kiện Xem
13 Vũ Minh Đức
Hiện là: Nam Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 11 Q.Gò Vấp Hồ Chí Minh
Lương: 1,800,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
78504 Chuyển khoản
35%= 630,000₫
Không đạt Xem
14 Hoang Nguyễn Ngọc Dũng
Hiện là: Nam Sinh viên sư phạm
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 10 Quận 2 Hồ Chí Minh
Lương: 1,000,000đ - Đã đăng ký: 3 GS
77972 Chuyển khoản
35%= 350,000₫
Đủ điều kiện Xem
15 Đào Thị Kiều Oanh
Hiện là: Nữ Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp lá Q.Bình Thạnh Hồ Chí Minh
Lương: 1,400,000đ - Đã đăng ký: 3 GS
78611 Chuyển khoản
35%= 490,000₫
Xem xét Xem
16 Lưu Uyển Nghi
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 12 Quận 7 Hồ Chí Minh
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
78542 Chuyển khoản
35%= 700,000₫
Xem xét Xem
17 Lê Phan Kiều Thanh
Hiện là: Nữ Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 12 Quận 7 Hồ Chí Minh
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
78542 Chuyển khoản
35%= 700,000₫
Không đạt Xem
18 Huỳnh Thị Bảo Vân
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Báo bài Lớp 3 Q.Tân Bình Hồ Chí Minh
Lương: 2,400,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
78595 Chuyển khoản
35%= 840,000₫
Đủ điều kiện Xem
19 Trần Nhật Hoài
Hiện là: Nam Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 9 Quận 10 Hồ Chí Minh
Lương: 1,800,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
78599 Chuyển khoản
35%= 630,000₫
Không đạt Xem
20 Lê Uy
Hiện là: Nam Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 12 Q.Bình Thạnh Hồ Chí Minh
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
78606 Chuyển khoản
35%= 700,000₫
Không đạt Xem
21 Lý Thị Mỹ Kim
Hiện là: Nữ Sinh viên sư phạm
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 10 Quận 7 Hồ Chí Minh
Lương: 3,000,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
78560 Chuyển khoản
35%= 1,050,000₫
Không đạt Xem
22 Lương Ánh Trang
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Anh văn giao tiếp Lớp ngoại ngữ Quận 3 Hồ Chí Minh
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
78600 Chuyển khoản
30%= 600,000₫
Đủ điều kiện Xem
23 Nguyễn Hải Hoàng Sơn
Hiện là: Nam Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 5 Quận 9 Hồ Chí Minh
Lương: 1,600,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
78529 Chuyển khoản
35%= 560,000₫
Không đạt Xem
24 Nguyễn Xuân Long
Hiện là: Nam Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 9 Q.Tân Bình Hồ Chí Minh
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
78602 Chuyển khoản
35%= 700,000₫
Đủ điều kiện Xem
25 Lê Thị Hòa
Hiện là: Nữ Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Hóa Lớp 11 Tp.Biên Hòa Đồng Nai
Lương: 700,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
78575 Chuyển khoản
25%= 175,000₫
Đủ điều kiện Xem
26 Trần Lê Nam Trang
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 7 Q.Bình Thạnh Hồ Chí Minh
Lương: 1,200,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
78601 Chuyển khoản
35%= 420,000₫
Không đạt Xem
27 Nguyễn Thị Kim Oanh
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Báo bài Lớp 6 Q.Gò Vấp Hồ Chí Minh
Lương: 1,800,000đ - Đã đăng ký: 4 GS
78548 Chuyển khoản
35%= 630,000₫
Đủ điều kiện Xem
Vay tiền online