• Slide1
 • Slider 2
 • Slider 3
Quý phụ huynh - học viên có nhu cầu thuê gia sư liên hệ: 0938.226.599 - 0971.747.722

Lê Thị Lan
 • Mã số: 50985
 • Tên gia sư: Lê Thị Lan
 • Năm sinh: 13/09/1990
 • Hiện là: Giáo Viên
 • Trường: Giáo viên Trường THCS Võ Trường Toản
 • Chuyên ngành: Lý - Công nghệ
 • Năm TN: 2012
 • Nhận dạy: 
 • Các môn:  Toán, Lý, Báo bài, Tiếng Việt, Luyện chữ đẹp,
 • Khu vực:  Tp.Biên Hòa,
 • Yêu cầu lương tối thiểu:  200,000 VNĐ/buổi
 • Thông tin khác: Có 5 năm kinh nghiệm dạy kèm, luyện chữ học sinh tiểu học
 
Nguyễn Thị Thu Hằng
 • Mã số: 50943
 • Tên gia sư: Nguyễn Thị Thu Hằng
 • Năm sinh: 27/04/1993
 • Hiện là: Giáo Viên
 • Trường: Đại học Sư phạm TP.HCM
 • Chuyên ngành: Sư phạm Vật Lý
 • Năm TN: 2015
 • Nhận dạy:  Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11,
 • Các môn:  Toán, Lý, Hóa, Báo bài,
 • Khu vực:  Tp.Biên Hòa,
 • Yêu cầu lương tối thiểu:  200,000 VNĐ/buổi
 • Thông tin khác: Nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc
 
Đoàn Thị Thu Thảo
 • Mã số: 51715
 • Tên gia sư: Đoàn Thị Thu Thảo
 • Năm sinh: 21/02/1995
 • Hiện là: Cử nhân sư phạm
 • Trường: Đại Học Đồng Nai
 • Chuyên ngành: Sư Phạm Hoá
 • Năm TN: 2017
 • Nhận dạy:  Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12,
 • Các môn:  Toán, Hóa,
 • Khu vực:  Tp.Biên Hòa,
 • Yêu cầu lương tối thiểu:  150,000 VNĐ/buổi
 • Thông tin khác: 4 năm dạy gia sư
 
Ninh Thị Nhung Tuyết
 • Mã số: 52083
 • Tên gia sư: Ninh Thị Nhung Tuyết
 • Năm sinh: 22/01/1989
 • Hiện là: Cử Nhân
 • Trường: Giáo viên mầm non
 • Chuyên ngành: Sư phạm mầm non
 • Năm TN: 2011
 • Nhận dạy:  Lớp lá, Lớp 1, Lớp 2,
 • Các môn:  Toán, Văn, Tiếng Anh, Luyện chữ đẹp,
 • Khu vực:  Tp.Biên Hòa,
 • Yêu cầu lương tối thiểu:  150,000 VNĐ/buổi
 • Thông tin khác: Đã từng làm gia sư và có kinh nghiệm dạy trẻ
 
Lê Ngọc Khánh Linh
 • Mã số: 51772
 • Tên gia sư: Lê Ngọc Khánh Linh
 • Năm sinh: 05/11/1998
 • Hiện là: Cử Nhân
 • Trường: Đại học Ngân Hàng
 • Chuyên ngành: Tài Chính
 • Năm TN: 2020
 • Nhận dạy:  Lớp lá, Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp ngoại ngữ,
 • Các môn:  Toán, Lý, Tiếng Anh,
 • Khu vực:  Tp.Biên Hòa,
 • Yêu cầu lương tối thiểu:  150,000 VNĐ/buổi
 • Thông tin khác: có 1 năm kinh nghiệm dạy kèm, nhiệt tình, vui vẻ và thân thiện. Có bằng tiếng anh IELTS 6.0
 
Nguyễn Văn Sang
 • Mã số: 52217
 • Tên gia sư: Nguyễn Văn Sang
 • Năm sinh: 22/08/1996
 • Hiện là: Sinh Viên
 • Trường: Trường Đại Học Lạc hồng
 • Chuyên ngành: Cơ Điện Tử
 • Năm TN: 2018
 • Nhận dạy:  Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12, Ôn Đại Học,
 • Các môn:  Toán, Lý, Hóa, Tin học,
 • Khu vực:  Tp.Biên Hòa, H.Thống Nhất, H.Vĩnh Cửu, H.Xuân Lộc, H.Tân Phú,
 • Yêu cầu lương tối thiểu:  100,000 VNĐ/buổi
 • Thông tin khác: có kinh nghiệm dạy kèm Năng động, hòa đồng và trung thực
 
Trương Thị Mỹ Linh
 • Mã số: 53997
 • Tên gia sư: Trương Thị Mỹ Linh
 • Năm sinh: 14/05/1994
 • Hiện là: Cử nhân sư phạm
 • Trường: cử nhân đại học sư phạm tp Hồ Chí Minh
 • Chuyên ngành: sư phạm Vật lý
 • Năm TN: 2017
 • Nhận dạy:  Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11,
 • Các môn:  Toán, Lý, Hóa,
 • Khu vực:  Tp.Biên Hòa,
 • Yêu cầu lương tối thiểu:  160,000 VNĐ/buổi
 • Thông tin khác: nhiệt tình, kiên nhẫn, có kinh nghiệm dạy kèm 3 năm
 
Trần Văn Biên
 • Mã số: 53605
 • Tên gia sư: Trần Văn Biên
 • Năm sinh: 03/03/1986
 • Hiện là: Cử Nhân
 • Trường: Đại Học Nha Trang
 • Chuyên ngành: Kế Toán
 • Năm TN: 2011
 • Nhận dạy:  Lớp ngoại ngữ,
 • Các môn:  Tiếng Trung,
 • Khu vực:  Tp.Biên Hòa,
 • Yêu cầu lương tối thiểu:  150,000 VNĐ/buổi
 • Thông tin khác: Có 2 năm kinh nghiệm dạy kèm, nhiệt tình
 
Phùng Đào Mỹ Linh
 • Mã số: 48199
 • Tên gia sư: Phùng Đào Mỹ Linh
 • Năm sinh: 02/06/1997
 • Hiện là: Sinh Viên
 • Trường: Cao đẳng công nghệ và quản trị Sonadezi
 • Chuyên ngành: Anh văn thương mại
 • Năm TN: 2018
 • Nhận dạy:  Lớp lá, Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4,
 • Các môn:  Toán, Tiếng Anh, Báo bài, Tiếng Việt,
 • Khu vực:  Tp.Biên Hòa,
 • Yêu cầu lương tối thiểu:  90,000 VNĐ/buổi
 • Thông tin khác: Nhiệt tình, vui vẻ, thích tìm hiểu và học hỏi.
 
Phạm thùy linh
 • Mã số: 53258
 • Tên gia sư: Phạm thùy linh
 • Năm sinh: 07/05/1994
 • Hiện là: Sinh Viên
 • Trường: Sinh viên trường sonadezi
 • Chuyên ngành: Tiếng hoa thương mại
 • Năm TN: 6
 • Nhận dạy:  Lớp ngoại ngữ,
 • Các môn:  Tiếng Trung,
 • Khu vực:  Tp.Biên Hòa,
 • Yêu cầu lương tối thiểu:  170,000 VNĐ/buổi
 • Thông tin khác: Có 1 năm dạy trung tâm