• Slide1
 • Slider 2
 • Slider 3

Lớp bị hủy

Việc làm cần gia sư dạy môn Báo bài Lớp 5 Tp.Thủ Dầu Một Bình Dương

Mã lớp: 86427
Lớp dạy: Lớp 5.
Môn dạy: Báo bài.
Địa chỉ: tổ 86 khu phố 6 đường Nguyễn Đức Thuận, phường Hiệp Thành
Local: Bình Dương Detail: Tp.Thủ Dầu Một
Mức lương: 3,600,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần
Thời gian dạy: Dạy 90 phút/ buổi, T2,T4,T6: 18h
Yêu cầu: Nữ Giáo Viên
Người học: Nữ, học Trung bình
Liên hệ: 0974.502.420 - 0938.708.488

BÉ HỌC TRƯỜNG TIỂU HỌC PÉTRUS KÝ

Gia sư cần đọc kĩ "quy trình nhận lớp" trước khi đăng kí nhận dạy tại đây

 


Danh sách gia sư đã đăng ký

Ảnh Họ và tên Maps  Hình thức Trạng thái
   Nguyễn Thị Vân Anh
Hiện là: Nữ Giáo Viên
 Chuyển khoản
Lệ phí 35%= 1,260,000₫
Không đạt
   Phạm Thị Việt
Hiện là: Nữ Giáo Viên
 Chuyển khoản
Lệ phí 35%= 1,260,000₫
Đủ điều kiện
   Trần Thị Thủy
Hiện là: Nữ Giáo Viên
 Chuyển khoản
Lệ phí 35%= 1,260,000₫
Không đạt
   Dương Thị Bích
Hiện là: Nữ Giáo Viên
 Chuyển khoản
Lệ phí 35%= 1,260,000₫
Không đạt
   Dương Thị Mỹ Hà
Hiện là: Nữ Giáo Viên
 Chuyển khoản
Lệ phí 35%= 1,260,000₫
Không đạt
   NGUYỄN THỊ THANH SƯƠNG
Hiện là: Nữ Giáo Viên
 Chuyển khoản
Lệ phí 35%= 1,260,000₫
Không đạt
   Nguyễn Thị Hồng Thủy
Hiện là: Nữ Giáo Viên
 Chuyển khoản
Lệ phí 35%= 1,260,000₫
Không đạt
   Nguyễn Thị Ngọc Trang
Hiện là: Nữ Giáo Viên
 Chuyển khoản
Lệ phí 35%= 1,260,000₫
Không đạt
   CHU VĂN HOÀN
Hiện là: Nam Giáo Viên
 Chuyển khoản
Lệ phí 35%= 1,260,000₫
Không đạt
   Trần Quốc Quân
Hiện là: Nam Giáo Viên
 Chuyển khoản
Lệ phí 35%= 1,260,000₫
Không đạt
   Trần Thị Ngọc Mai
Hiện là: Nữ Giáo Viên
 Chuyển khoản
Lệ phí 35%= 1,260,000₫
Không đạt
   Lê Thị Lan Phương
Hiện là: Nữ Giáo Viên
 Chuyển khoản
Lệ phí 35%= 1,260,000₫
Không đạt
   Hà Thanh Thảo
Hiện là: Nữ Giáo Viên
 Chuyển khoản
Lệ phí 35%= 1,260,000₫
Không đạt
   Lại Thị Hương
Hiện là: Nữ Giáo Viên
 Chuyển khoản
Lệ phí 35%= 1,260,000₫
Không đạt
   Bùi Thị Thùy Dương
Hiện là: Nữ Giáo Viên
 Chuyển khoản
Lệ phí 35%= 1,260,000₫
Không đạt
   Trương Thị Cẩm Thoa
Hiện là: Nữ Giáo Viên
 Chuyển khoản
Lệ phí 35%= 1,260,000₫
Không đạt
   Lê Trần Kim Ngọc
Hiện là: Nữ Giáo Viên
 Chuyển khoản
Lệ phí 35%= 1,260,000₫
Không đạt
   Nguyễn Thị Hồng Lắm
Hiện là: Nữ Giáo Viên
 Chuyển khoản
Lệ phí 35%= 1,260,000₫
Không đạt
   Trần Thị Thuý Loan
Hiện là: Nữ Giáo Viên
 Chuyển khoản
Lệ phí 35%= 1,260,000₫
Đủ điều kiện
   Trần Thị Cẩm Trang
Hiện là: Nữ Giáo Viên
 Chuyển khoản
Lệ phí 35%= 1,260,000₫
Không đạt
   Đặng Thị Hằng
Hiện là: Nữ Giáo Viên
 Chuyển khoản
Lệ phí 35%= 1,260,000₫
Không đạt
   Lê Thị Thủy
Hiện là: Nữ Giáo Viên
 Chuyển khoản
Lệ phí 35%= 1,260,000₫
Không đạt
   Duong Thị Thúy Hiền
Hiện là: Nữ Giáo Viên
 Chuyển khoản
Lệ phí 35%= 1,260,000₫
Không đạt
   Đỗ Thị Thị
Hiện là: Nữ Giáo Viên
 Chuyển khoản
Lệ phí 35%= 1,260,000₫
Không đạt
   Trần Thị Minh Trâm
Hiện là: Nữ Giáo Viên
 Chuyển khoản
Lệ phí 35%= 1,260,000₫
Không đạt
   Chu Thị Húê
Hiện là: Nữ Giáo Viên
 Chuyển khoản
Lệ phí 35%= 1,260,000₫
Không đạt
   Vũ Thị Oanh
Hiện là: Nữ Giáo Viên
 Chuyển khoản
Lệ phí 35%= 1,260,000₫
Không đạt
   Duong thị thúy hang
Hiện là: Nữ Giáo Viên
 Chuyển khoản
Lệ phí 35%= 1,260,000₫
Không đạt
   Võ Thị Minh Dung
Hiện là: Nữ Giáo Viên
 Chuyển khoản
Lệ phí 35%= 1,260,000₫
Không đạt
   TRẦN THỊ THANH NGỌC
Hiện là: Nữ Sinh viên sư phạm
 Chuyển khoản
Lệ phí 35%= 1,260,000₫
Không đạt
   Võ Thị Hằng
Hiện là: Nữ Sinh viên sư phạm
 Chuyển khoản
Lệ phí 35%= 1,260,000₫
Không đạt
   Nguyễn Ngọc Tuyền
Hiện là: Nữ Giáo Viên
 Chuyển khoản
Lệ phí 35%= 1,260,000₫
Không đạt
   Nguyễn Phạm Thanh Vân
Hiện là: Nữ Giáo Viên
 Chuyển khoản
Lệ phí 35%= 1,260,000₫
Không đạt
   Lê thị Đức
Hiện là: Nữ Giáo Viên
 Chuyển khoản
Lệ phí 35%= 1,260,000₫
Không đạt
   Huỳnh Thị Phương Thảo
Hiện là: Nữ Giáo Viên
 Chuyển khoản
Lệ phí 35%= 1,260,000₫
Không đạt
   Hà Thị Long
Hiện là: Nữ Giáo Viên
 Chuyển khoản
Lệ phí 35%= 1,260,000₫
Đủ điều kiện
   Nguyễn hồng loan
Hiện là: Nữ Giáo Viên
 Chuyển khoản
Lệ phí 35%= 1,260,000₫
Không đạt
   Nguyễn Thị Vân
Hiện là: Nữ Giáo Viên
 Chuyển khoản
Lệ phí 35%= 1,260,000₫
Không đạt
   Trần thi thu hà
Hiện là: Nữ Giáo Viên
 Chuyển khoản
Lệ phí 35%= 1,260,000₫
Không đạt
   Vũ Thị Vaba
Hiện là: Nữ Giáo Viên
 Chuyển khoản
Lệ phí 35%= 1,260,000₫
Đủ điều kiện
   Nguyễn Thị Ngọc Dung
Hiện là: Nữ Giáo Viên
 Chuyển khoản
Lệ phí 35%= 1,260,000₫
Không đạt
   Thạch Thị Sa My
Hiện là: Nữ Giáo Viên
 Chuyển khoản
Lệ phí 35%= 1,260,000₫
Không đạt
   Phạm thị thanh viên
Hiện là: Nữ Giáo Viên
 Chuyển khoản
Lệ phí 35%= 1,260,000₫
Đủ điều kiện
   Phạm Thị Hiền
Hiện là: Nữ Giáo Viên
 Chuyển khoản
Lệ phí 35%= 1,260,000₫
Không đạt
   Phạm thị đỗ
Hiện là: Nữ Giáo Viên
 Chuyển khoản
Lệ phí 35%= 1,260,000₫
Đủ điều kiện
   Khưu Thanh Trúc
Hiện là: Nữ Giáo Viên
 Chuyển khoản
Lệ phí 35%= 1,260,000₫
Không đạt
   Đỗ Thị Nhung
Hiện là: Nữ Giáo Viên
 Chuyển khoản
Lệ phí 35%= 1,260,000₫
Đủ điều kiện
   Phạm Thị Huy
Hiện là: Nữ Giáo Viên
 Chuyển khoản
Lệ phí 35%= 1,260,000₫
Không đạt
   Vũ Thị Minh Ngọc
Hiện là: Nữ Giáo Viên
 Chuyển khoản
Lệ phí 35%= 1,260,000₫
Không đạt
   Nguyễn Thị Vân Anh
Hiện là: Nữ Giáo Viên
 Chuyển khoản
Lệ phí 35%= 1,260,000₫
Không đạt
   Bùi Thị Kiều Nhi
Hiện là: Nữ Giáo Viên
 Chuyển khoản
Lệ phí 35%= 1,260,000₫
Đủ điều kiện
   Trương Thị Mỹ Kiều
Hiện là: Nữ Giáo Viên
 Chuyển khoản
Lệ phí 35%= 1,260,000₫
Đủ điều kiện
   Vũ Yến Tử
Hiện là: Nữ Giáo Viên
 Chuyển khoản
Lệ phí 35%= 1,260,000₫
Không đạt
   Chế Thị Phương Ly
Hiện là: Nữ Giáo Viên
 Chuyển khoản
Lệ phí 35%= 1,260,000₫
Đủ điều kiện
   Huỳnh Ngọc Trúc
Hiện là: Nữ Giáo Viên
 Chuyển khoản
Lệ phí 35%= 1,260,000₫
Đủ điều kiện
   Hoàng Thị Thu Thuỷ
Hiện là: Nữ Giáo Viên
 Chuyển khoản
Lệ phí 35%= 1,260,000₫
Không đạt
   Trần Thị Mỹ Duyên
Hiện là: Nữ Giáo Viên
 Chuyển khoản
Lệ phí 35%= 1,260,000₫
Chờ duyệt
   Nguyễn Thị Lựu
Hiện là: Nữ Giáo Viên
 Chuyển khoản
Lệ phí 35%= 1,260,000₫
Không đạt
   Lê thị kim Yến
Hiện là: Nữ Giáo Viên
 Chuyển khoản
Lệ phí 35%= 1,260,000₫
Đủ điều kiện
   Nguyễn Thị Oanh Ly
Hiện là: Nữ Giáo Viên
 Tới trung tâm
Lệ phí 40%= 1,440,000₫
Đủ điều kiện
   Lê Thị Tuyết Nhung
Hiện là: Nữ Sinh Viên
 Chuyển khoản
Lệ phí 35%= 1,260,000₫
Không đạt
   nguyễn thị oanh ly
Hiện là: Nữ Giáo Viên
 Tới trung tâm
Lệ phí 40%= 1,440,000₫
Chờ duyệt

(*) Cho phép tối đa 8 người đăng ký. Chỉ giao lớp cho 1 người đủ điều kiện đóng lệ phí trước.


Lưu ý: Trung tâm Gia sư Thành Được ưu tiên người đủ điều kiện, đóng lệ phí sớm. Trước khi chuyển khoản hoặc tới trung tâm hãy gọi số 0974.502.420 để kiểm tra trạng thái lớp chính xác.

HỢP TÁC GIỚI THIỆU LỚP MỚI CHO TRUNG TÂM, BẠN SẼ NHẬN ĐƯỢC 60% LỆ PHÍ LỚP MỚI ĐÓ

   Ví dụ: 1 lớp có mức lương là 2.000.000đ  sẽ có mức phí là 35%=700.000đ. Bạn giới thiệu sẽ nhận được 60% của 700.000đ tức là 420.000đ (Lưu ý: Phí giao lớp có phụ thuộc vào từng lớp)

Một số trường hợp có thể giới thiệu lớp :

 • + Bạn là trung tâm gia sư nhưng không giao được lớp
 • + Bạn đã lỡ nhận lớp ở trung tâm khác nhưng không muốn dạy
 • + Bạn là giáo viên nên có rất nhiều học sinh cần học kèm
 • + Phụ huynh nhờ bạn kiếm thêm người dạy kèm cho bé
 • + Vì công việc khác bạn không có thời gian dạy kèm lớp đó
 • + Bạn không muốn dạy lớp đó vì địa điểm xa quá chỗ ở
 • + Bạn không muốn dạy lớp đó vì mức lương thấp..v..v...

  Lưu ý :
  Giới thiệu lớp mà trước đó bạn nhận của trung tâm Gia sư Thành Được (Phụ Huynh-Học Viên cũ của trung tâm) thì chỉ nhận được 30% lệ phí của Lớp đó

   Các bạn hãy gọi điện tới trung tâm để giới thiệu và hưởng mức phí 60%. ĐT: 0964.129.132 Giờ làm việc sáng: ( 8h->11h ), chiều: ( 14h->17h ) tối: (18h->20h)


Các bước giới thiệu lớp mới cho trung tâm :

B1. Bạn gửi thông tin lớp giới thiệu vào phần LIÊN HỆ gồm: Tên + số điện thoại của Bạn . Nội dung liên hệ ghi: Tên + số điện thoại + địa chỉ của Phụ Huynh, môn học, thời gian học, mức lương, số buổi, yêu cầu và các yêu cầu khác

B2. Sau khi các bạn giới thiệu lớp, trung tâm sẽ liên hệ với phụ huynh, học viên để xác minh

B3. Trung tâm sẽ bàn giao lớp đó và cho người tới dạy đồng thời thông báo lại cho Bạn biết

B4. Trong quá trình gia sư tới dạy nếu có vấn đề gì trung tâm sẽ liên hệ lại và thông báo cho bạn

B5. Sau 30 ngày (kể từ ngày trung tâm giao lớp) trung tâm sẽ thanh toán phí giới thiệu cho Bạn.  Bạn sẽ chủ động gửi LIÊN HỆ tới trung tâm để lấy phí giới thiệu. Bạn có thể nhận phí giới thiệu trực tiếp tại trung tâm hoặc yêu cầu trung tâm chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của Bạn

Gia sư đăng nhập

Download tài liệu

Video clip

Số lượt truy cập : 69060245
Your IP : 3.236.116.27